Cấu trúc lặp là 1 trong những điều khiển thực hiện công việc lặp đi lặp lại khi không đủ chu kỳ lặp hoặc khi một điều kiện nào này còn đúng.

Bạn đang xem: Cấu trúc lặp tin học 11


1. Lặp

- cấu tạo lặp là 1 trong những điều khiển thực hiện công việc lặp đi tái diễn khi chưa đủ số lần lặp hoặc lúc một điều kiện nào này còn đúng.

- quá trình lặp cần yếu dừng được hotline là quá trình lặp vô hạn. Điều này xảy ra khi đk để ngừng lặp không thể bị thay đổi giá trị sau các lần lặp. Khi đó để thoát lặp vô hạn, cần có các câu lệnh cho phép thoát ngay khỏi lặp.

- có hai loại cấu tạo lặp: lặp với tần số biết trước cùng lặp với số lần không biết trước.


2. Lặp có số lần biết trước cùng câu lệnh for-do

Dạng lặp với chu kỳ biết trước dùng làm thực hiện nay câu lệnh một vài lần xác định. Dạng này sử dụng một vươn lên là điều khiến cho vòng lặp. Trong Pascal mỗi lần tiến hành câu lệnh thì vươn lên là điều khiến (giả sử là i) được auto tăng (nhận giá chỉ trị tiếp sau là succ(i)) hoặc sút (nhận giá chỉ trị bé dại hơn ngay lập tức trước pred(i)). Đến khi biến tinh chỉnh đạt giá bán trị xác minh thì vòng lặp kết thúc.

Câu lệnh for- vì chưng với hai dạng tiến cùng lùi:

- Dạng lặp tiến :

for := to vì ;

- Dạng lặp lùi:

for := dowto vì chưng ;


Trong đó:

- trở thành đếm là trở nên đơn, thông thường có kiểu nguyên.

- quý giá đầu, quý giá cuối là các biểu thức thuộc kiểu với thay đổi đếm và quý hiếm đầu phải bé dại hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu cực hiếm đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp không được thực hiện.

Hoạt đụng của lệnh for-do:

Ở dạng lặp tiến, câu lệnh viết sau tự khóa phải thực hiện nay tuần tự, với biến hóa đếm theo lần lượt nhận cực hiếm từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

Hoặc hoạt động của dạng lặp tiến rất có thể được diễn giải như sau:

Bước 1: Biến điều khiển và tinh chỉnh nhận cực hiếm đầu.


Bước 2: giả dụ giá trị biến đổi điều khiển nhỏ tuổi hơn quý hiếm cuối thì chuyển đến bước 4. Cách 3: giá trị biến tinh chỉnh bằng quý hiếm cuối tiến hành câu lệnh, kế tiếp dừng lặp, đưa tới câu lệnh tiếp theo sau vòng lặp.

Bước 4: triển khai câu lệnh sau vì chưng và tăng trở thành điều khiên tới giá trị tiếp theo.

Ở dạng lặp lùi, câu lệnh viết sau tự khóa vị được triển khai tuần tự, với vươn lên là đếm theo lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

Ở dạng lặp lùi này cực hiếm của đổi thay điểu khiên được auto giảm xuống giá trị tiếp sau sau mỗi lần lặp.

Lưu ý: trong tầm lặp ko được chứa lệnh làm biến đổi giá trị của biến điều khiển vì sẽ gây nên tình trạng cạnh tranh theo dõi với quản lí vòng for-do.

3. Lặp cùng với số lần không biết trước với câu lệnh while-do

• Lặp cùng với số lần không biết trước có hai dạng:

Dạng 1 : trong những khi còn đúng thì còn tiến hành


Dạng 2: Còn thực hiện trong khi còn đúng.

Trong dạng 1, đầu tiên kiểm tra và tính giá trị của điều kiện, nếu điều kiện nhận quý giá true thì thực hiện công việc (một lần). Những lần thực hiện các bước có thể đã làm đổi khác giá trị của đk nên cho một thời điểm nào đó điều kiện lặp không còn đúng nữa và cấu trúc lặp sẽ tiến hành kết thúc. Ngược lại, nếu khi thực hiện quá trình không làm đổi khác giá trị của đk thì cấu trúc lặp kéo dãn dài mãi (gọi là vòng lặp vô hạn). Để thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn, trong các bước cần bao gồm câu lệnh rẽ nhánh thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn khi thỏa mãn điều khiếu nại rẽ nhánh.

• Trong Pascal, lặp với số lần chưa biết trước là dạng while-do

Câu lệnh while-do đựng một biểu thức đk để điều khiển triển khai lặp một câu lệnh solo hoặc kép.

Cú pháp:

while vì ;

Trong đó:

Điều khiếu nại là biểu thức tình dục hoặc lôgic;

Câu lệnh là một câu lệnh cùa Pascal.

- hoạt động của câu lệnh while-do:

Câu lệnh viết sau trường đoản cú khóa vày được tiến hành khi biểu thức điều kiện còn nhận giá trị true. Biểu thức điểu kiện được tính giá trị trước khi câu lệnh được thực hiện, tuy thế nếu biểu thức điểu kiện đã nhận được giá trị false ngay từ đầu thì câu lệnh ko được thực hiện lần nào. Ví như biểu thức điều kiện luôn luôn nhận quý hiếm true thì câu lệnh được tiến hành mãi, ta gọi là vòng lặp vô hạn.

Xem thêm: Dịch Từ " Wallpaper Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

* Định lí Bohn Jacopini: đầy đủ quá trình thống kê giám sát đều có thể mô tả và triển khai dựa bên trên ba cấu tạo cơ phiên bản là cấu tạo tuần tự, cấu tạo rẽ nhánh và cấu trúc lặp.