*Bạn đang xem: Chỉ tiêu tiếng anh là gì

*

*

*

tiêu chuẩn trong giờ đồng hồ Anh tất cả nhiều phương thức dịch, ví dụ như target, norm hay goal. Tiêu chí là mức phương pháp phải dành được trong kế hoạch. Chúng ta cùng khám phá về tiêu chuẩn và một số mẫu câu trong tiếng Anh.

Chỉ tiêu trong giờ Anh có nhiều phương pháp dịch không giống nhau như target /’ta:git/, norm /nɔrm/ . Tiêu chuẩn là mức qui định phải đã đạt được trong kế hoạch, là bất kỳ mục tiêu như thế nào của cơ chế thương mại, giá bán trị biến đổi mà mọi nhà hoạch định chế độ coi là lý tưởng và để làm cơ sở mang lại việc thiết lập những chính sách.

Một số chủng loại câu của tiêu chuẩn trong tiếng Anh:


*

Do you think I’ll be to able to achieve my goal of losing five kilos before the summer?

Bạn gồm nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể đạt được chỉ tinh giảm 5kg trước mùa nắng cháy không?

Did we hit this target?

Vậy bọn họ có đã đạt được chỉ tiêu này không?


The company have reached annual food targets.

Công ty đã dành chỉ tiêu lương thực hàng năm.

The goverment’s target of annual growth seem easily attainable.

Chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm của chủ yếu phủ dường như dễ dàng đạt được.

To elaborate the production target.

Xây dựng tiêu chí sản xuất.

Bài Viết: chỉ tiêu tiếng anh là gì

These standards generally exceed the accepted industry norms.

Những tiêu chuẩn chỉnh này thường vượt quá số đông chỉ tiêu công nghiệp được chấp nhận.

To reach both qualitative cùng quantitative norms.

Đạt cả chỉ tiêu số lượng lẫn chỉ tiêu hóa học lượng.

Exceed last year’s showing.

Vượt chỉ tiêu năm ngoái.

This year, the universities have increased its quota.

Năm nay, những trường đh đã tăng chỉ tiêu.

Bài viết tiêu chí tiếng Anh là gì được tổng hợp vì giáo viên trung trọng tâm tiếng Anh SGV.
Xem thêm: Xd Là Gì ? Emotion Xd Muôn Kiểu Viết Tắt Của Teen Việt Xd Có Nghĩa Là Gì

Thể Loại: chia sẻ Kiến Thức cộng Đồng


Bài Viết: tiêu chuẩn Tiếng Anh Là Gì, Chỉ Tiêu unique Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://acollegemiscellany.com tiêu chuẩn Tiếng Anh Là Gì, Chỉ Tiêu chất lượng Tiếng Anh Là Gì