lý thuyết Vật lý 10: bài bác 5. Hoạt động tròn đều

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Vận động tròn

Chuyển cồn tròn là chuyển động có quỹ đạo là một trong những đường tròn.

Bạn đang xem: Chuyển đọng tròn đều lớp 10

*

2. Vận tốc trung bình trong hoạt động tròn

Định nghĩa tốc độ trung bình trong vận động tròn:

Tốc độ vừa đủ = Độ lâu năm cung tròn nhưng mà vật đi được/ thời hạn chuyển động

3. Hoạt động tròn đều

Chuyển rượu cồn tròn số đông là chuyển động có tiến trình tròn cùng có vận tốc trung bình trên đông đảo cung tròn là như nhau.

 

*

II. TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC

1. Tốc độ dài

Công thức tính vận tốc dài (độ béo tức thời trong hoạt động tròn đều):

 

*

Trong chuyển động tròn đều, vận tốc dài của vật dụng không đổi.

2. Vectơ tốc độ trong hoạt động tròn đều

*
 

Với điều kiện cung tròn tất cả độ dài rất nhỏ, có thể coi như một quãng thẳng, người ta cần sử dụng một vectơ 

*
  vừa để chỉ quãng đường đi được vừa để chỉ hướng gửi động.
*
 gọi là vectơ độ dời.

 

*

Vì 

*
 trùng với một đoạn cung tròn tại MM nên nó nằm dọc từ tiếp đường với đường tròn quy trình tại M.
*
 cùng hướng với 
*
  cho nên nó cũng ở theo tiếp con đường tại M.

Vectơ vận tốc trong hoạt động tròn đều luôn luôn có phương tiếp con đường với mặt đường tròn quỹ đạo.

3. Tốc độ góc. Chu kì. Tần số

a) Định nghĩa

Tốc độ góc của vận động tròn là đại lượng đo bởi góc mà bán kính OM quét được vào một đơn vị chức năng thời gian. Vận tốc góc của hoạt động tròn đông đảo là đại lượng ko đổi.

 

*

b) Đơn vị đo vận tốc góc

Nếu Δα: đo bằng rađian; Δt: đo bằng giây thì đơn vị của ω là rad/s.

c) Chu kì

Chu kì T của chuyển động tròn số đông là thời hạn để vật dụng đi được trong một vòng.

Công thức:

 

*

Đơn vị của T là giây (s).

d) Tần số

Tần số f của hoạt động tròn gần như là số vòng mà vật đi được trong một giây.

*

Đơn vị của f là vòng/s.

Xem thêm: Kê Khai Báo Thuế Tiếng Anh Là Gì, Kê Khai Thuế Tiếng Anh Là Gì

e) Công thức tương tác giữa vận tốc dài và tốc độ góc

v=rω

III. GIA TỐC HƯỚNG TÂM

1. Vị trí hướng của vectơ vận tốc trong hoạt động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều, vân tốc tuy có độ lớn không đổi, nhưng lại hướng luôn thay đổi, nên vận động này có gia tốc. Gia tốc trong hoạt động tròn đều luôn luôn hướng vào trung khu của quỹ đạo nên người ta gọi là vận tốc hướng tâm.