Hướng dẫn cụ thể toàn bộ nội dung định hướng về công của lực điện trong sách giáo khoa đồ lí lớp 11.

Bạn đang xem: Công của lực điện lớp 11


 

Nội dung định hướng về Công của lực điện (SGK thứ lí lớp 11)

1. Công của lực điện

a) Đặc điểm của lực điện chức năng lên một năng lượng điện tích đặt trong một điện trường đều.

Đặt năng lượng điện q dương (q > 0) trên một điểm M trong điện trường rất nhiều (Hình 4.1), nó sẽ chịu công dụng của một lực năng lượng điện Lực là không đổi, có phương tuy vậy song với các đường mức độ điện, khunh hướng từ bản dương sang phiên bản âm, tất cả độ phệ là q.E.


 

b) Công của lực điện trong năng lượng điện trường đều.

* Điện tích Q di chuyển theo mặt đường thẳng MN, làm cho với những đường sức năng lượng điện một góc α, mới MN = s (Hình 4.2)

Ta gồm công của lực điện:

Trong đó α là góc giữa lực cùng độ dời , d là hình chiếu của độ dời đại số, M là hình chiếu của điểm cuối đường đi trên một mặt đường sức. Ta chọn chiều dương thuộc chiều với chiều của con đường sức rên một đơn vị chức năng đường mức độ điện.

 + ví như α 0, do đó d > 0 cùng AMN > 0.

 + ví như α > 90⁰ thif cosα MN MPN = Fs₁.cosα₁ + Fs₂cosα₂

Với s₁.cosα₁ + s₂cosα₂ = d, ta lại sở hữu AMPN = qEd

Trong đó, d = MH là khoảng cách của hình chiếu trường đoản cú điểm đầu cho hình chiếu của điểm cuối của đường đi trên một con đường sức điện.

* Kết quả hoàn toàn có thể mở rộng cho các trường hợp lối đi từ M mang lại N là một trong đường vội vàng khúc hoặc đường cong.

Như vậy, công của lực điện trong sự dịch rời của năng lượng điện trong điện trường đa số từ M cho N là AMPN = qEd, không phụ thuộc vào kiểu dáng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vào địa chỉ của điểm đầu M với điểm cuối N của đường đi.


c) Công của lực năng lượng điện trường vào sự dịch chuyển của điện tích trong năng lượng điện trường bất kì.

Người ta cũng chứng minh được rằng công của lực điện trong sự dịch rời của năng lượng điện q trong điện trường bất kỳ từ M cho N không nhờ vào vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vào vị trí điểm đầu M cùng điểm cuối N (Hình 4.3).

Đây là một trong những đặc tính thông thường của ngôi trường tĩnh điện.

2) cố kỉnh năng cả một điện tích trong điện trường

a) định nghĩa về nắm năng của một điện tích trong năng lượng điện trường

Tương tự như vậy năng của một thiết bị trong trọng trường, rứa năng của một điện tích q trong năng lượng điện trường đặc trưng cho tài năng sinh công của lực điện lúc đặt điện tích q tại điểm mà ta xét trong năng lượng điện trường.

Đối cùng với một năng lượng điện q (dương) để tại điểm M trong điện trường mọi thì công này bằng:

A = qEd = WM .

 Trong kia d là khoảng cách từ điểm M đến bạn dạng âm; WM là cầm cố năng của điện tích q tại điểm M.

Trong trường hợp điện tích q nằm tại vị trí điểm M vào một điện trường bất cứ do nhiều điện tích gây nên thì có thể lấy nạm năng bằng công của lực điện khi dịch rời q trường đoản cú M ra vô cực (AM∞). Đó là do ở vô cực, từ bỏ là ở siêu xa những điện tích gây nên điện trường, thì năng lượng điện trường bởi không cùng lực điện coi như hết khả năng sinh công. Do vậy :


WM = AM∞

b) Sự phụ thuộc của nắm năng WM vào điện tích q.

Vì độ phệ của lực điện luôn tỉ lệ thuận với điện tích thử q, vì thế thế năng của năng lượng điện tại M cũng tỉ lệ thành phần thuận cùng với q:

AM = WM = VMq (4.3)

VM là một hệ số tỉ lệ, không dựa vào q mà chỉ nhờ vào vào địa điểm điểm M trong điện trường.

c) Công của lực điện và độ bớt thế năng.

Xem thêm: Bài Thực Hành 7 Tin Học 10 Bài Tập Và Thực Hành 7: Định Dạng Văn Bản

Khi một điện tích q dịch chuyển từ một điểm M mang đến một điểm N vào một điện trường thì công mà lực điện công dụng lên năng lượng điện đó hiện ra sẽ bằng độ sút thế năng của năng lượng điện q đặt trong năng lượng điện trường.