Ở lớp 8 những em đã có học về quan niệm công cơ học và công suất. Để gồm đượccái nhìn vừa đủ và bao quát hơn, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học ngày hôm nay-Bài 24: Công với công suất.

Bạn đang xem: Công và công suất lớp 10

Bài giảng giúp các em củng ráng lại loài kiến thức trải qua các câu chữ về khái niệm, định nghĩa, đơn vị và biểu thức của công và công suất trong từng trường hợp nạm thể.

Chúc các em học tốt!


1. Clip bài giảng

2. Bắt tắt lý thuyết

2.1.Công

2.2.Công suất

3. Bài bác tập minh hoạ

4. Luyện tập bài 24 thiết bị lý 10

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài bác tập SGK & Nâng cao

5. Hỏi đápBài 24 Chương 4 đồ vật lý 10


*

2.1.1.Khái niệm về công.

Một lực sinh công khi nó chức năng lên một vật và nơi đặt của lực chuyển dời.

Khi vị trí đặt của lực (vec F) di chuyển một đoạn s theo hướng của lực thì công bởi vì lực ra đời là : A = Fs

2.1.2.Định nghĩa công vào trường hợp tổng quát.

Nếu lực không đổi (vec F)tác dụng lên một vật dụng và nơi đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng phù hợp với hướng của lực góc (alpha )thì công của lực (vec F)được tính theo cách làm :

A = Fscos(alpha )

2.1.3. Đơn vị

Ta tất cả A = F.s

Nếu F = 1N, s = 1m thì A =1 N.1m = 1 J

Jun là công do lực có độ mập 1N tiến hành khi điểm sệt của lực chuyển dời 1 m theo vị trí hướng của lực.

2.1.4.Biện luận.

Khi(alpha )là góc nhọn (cos )(alpha )> 0, suy ra A > 0 ; lúc đó A gọi là công phát động.

*

Khi(alpha )= (90^o), (cos )(alpha )= 0, suy ra A = 0 ; lúc đó phương của lực vuông góc phương đưa dời, lực(vec F)không sinh công.

*

Khi(alpha )là góc tù hãm thì (cos )(alpha )

*

2.1.5.Chú ý.

Các phương pháp tính công chỉ đúng khi nơi đặt của lực di chuyển thẳng cùng lực không thay đổi trong quá trình chuyển động


2.2.Công suất.


2.2.1.Khái niệm công suất.

Công suất là đại lượng đo bởi công hình thành trong một đơn vị thời gian.

(P = fracAt)

2.2.2.Đơn vị công suất.

Ta có : (P = fracAt)

Nếu A = 1J, t = 1 s thì phường =(frac1Js = 1)oát ( W )

Oát là hiệu suất của một lắp thêm thực hiện vô tư 1J trong thời hạn 1s

Đơn vị năng suất là: oát (W)

1 W.h = 3600 J

1 kwh = 3600 kJ (gọi là 1 trong những kí địên).

Ngoài ra người ta còn dùng đơn vị chức năng mã lực:

1 CV (Pháp) = 736 W

1 HP (Anh) = 746 W

2.2.3. Chú ý

Khái niệm công suất cũng rất được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không cần dưới dạng sinh công cơ học.

Công suất tiêu thụ của 1 thiết bị tiêu thụ tích điện là đại lượng đo bằng năng lương tiêu hao trong 1 đơn vị thời gian.


Bài 1:

Vật 2kg trượt bên trên sàn có thông số ma giáp 0,2 dưới chức năng của lực ko đổi bao gồm độ bự 10N hợp với phương ngang góc 30o. Tính công của lực F cùng lực ma giáp khi vật vận động được 5s, rước g=10m/s2.

Hướng dẫn giải

*

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

(F_ms = m mu .left( P - m Fsinalpha ight) = 3N)

Áp dụng định lao lý II Newton theo phương ngang:

(Fcosalpha - F_ms = ma Rightarrow a = 2,83m/s^2)

Quãng đường đi được trong 5s:

(s = 0,5.a.t^2 = 35,375left( m ight))

Suy ra: (A_F = F.s.cosalpha = 306,4left( J ight))

(A_Fms = m F_ms.s.cos180^0 = - 106,125left( J ight))

Bài 2:

Vật trọng lượng 10kg trượt ko ma ngay cạnh dưới tính năng theo phương ngang của lực có độ mập không đổi bởi 5N .Tínha. Công của lực vào giây thứ ba và máy tư.b. Năng suất tức thời của lực làm việc đầu giây đồ vật năm.

Hướng dẫn giải

a.

Gia tốc của vật :(a = fracFm = 0,5m/s^2.)

Quãng lối đi được vào giây sản phẩm công nghệ 3 là:

(s_2 = m 0,5.a(3^2 - m 2^2) = 1,25 m left( m ight))

Quãng lối đi được trong giây vật dụng 4 là:

(s_3 = m 0,5.a.(4^2 - 3^2) = 1,75 m left( m ight))

Công của lực trong giây thứ ba :

(A_2 = F.s_2 = 5.1,25 = 6,25left( J ight))

Công của lực trong giây thiết bị tư:

(A_3 = F.s_3 = 5.1,75 = 8,75 m left( J ight))

b.

Xem thêm: Cách Dùng Cấu Trúc " Prefer To Là Gì, Cấu Trúc Và Cách Dùng Prefer Trong Tiếng Anh

Vận tốc ngay thức thì của thứ ở đầu giây đồ vật 5:

(v m = m at = 2,5left( m/s ight))

Công suất tức thời sinh hoạt đầu giây đồ vật 5:

(P = F.v = 5.2,5 = 12,5 m left( W ight))

Bài 3:

Vật 2kg trượt lên khía cạnh phẳng nghiêng góc 30ovới vận tốc lúc đầu là 4m/s, biết thông số ma gần cạnh trượt là 0,2. Tính công của trọng lực và công của lực ma sát, mang lại g=10m/s2

Hướng dẫn giải

*

Chọn chiều dương là chiều vận động của vật.

(F_ms = mu N = mu .Pcosalpha = mu .mg.cosalpha = 2sqrt 3 m left( N ight))

Áp dụng định dụng cụ II Newton lên phương của khía cạnh phẳng nghiêng

( - F_ms - m Psinalpha = ma m Rightarrow a = - 6,73 m (m/s^2))

Khi vật dừng lại thì v=0

Quãng đường mà vật đi được trước lúc dừng lại:

(v^2 - m v_o^2 = 2as Rightarrow s = 1,189m)

Công của trọng lực:

(A_P = left( Psinalpha ight).s.cos180 = - 11,89 m left( J ight))

Công của lực ma sát:

(A_Fms = m F_ms.s.cos180 = - 2,06 m left( J ight))

Xem video clip giải BTBài 24 trang 132 SGK thứ lý 10 tại:https://www.youtube.com/watch?v=O1VInQOaJw4