Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

coordinate
*

coordinate (Tech) tọa độ (d); điều hợp, kết hợp (đ)
điều phốivirtual device coordinate domain: vùng điều phối đồ vật ảophối hợpcoordinate action: phối kết hợp hành độngcoordinate control: sự điều khiển và tinh chỉnh phối hợpcoordinate movements: các động tác phối hợpcoordinate transpositions: chuyển vị phối hợpcoordinate universal time: thơi gian nhân loại phối hợpcoordinate universal time: giờ quốc tế phối hợpsắp xếppage coordinate system: hệ thống sắp xếp trangLĩnh vực: hóa học và vật liệuchỉ số phối tríphối trícoordinate linkage: link phối tríCartesian coordinateTọa độ Đề-CácCartesian coordinatetọa độ DescartesCartesian coordinate systemhệ số tọa độ DescartesCartesian coordinate systemhệ tọa độ CartesianCartesian coordinate systemHệ tọa độ Đề cátCartesian coordinate systemhệ tọa độ Đê-các-tơGauss plane coordinateTọa độ phẳng Gaussabsolute coordinateđịa chỉ giỏi đốiabsolute coordinatetọa độ xuất xắc đốiaffine coordinatetọa độ affinangular coordinatetọa độ gócarc coordinatetọa độ congcanonical coordinatetọa độ thiết yếu tắccenter of mass coordinatetọa độ khối tâmcolor coordinatetọa độ màucoordinate anglegóc tọa độcoordinate axeshệ trục tọa độcoordinate axestrục điều hợpcoordinate axestrục tọa độcoordinate axis (xy)trục tọa độ (xy)coordinate boring and drilling machinemáy khoan và doa tọa độcoordinate clockđồng hồ nước tọa độcoordinate datadữ liệu tọa độcoordinate directionhướng tọa độcoordinate functionhàm tọa độtọa độcoordinate axis: trục tọa độcoordinate curve: đường cong tọa độX coordinatehoành độ Xx coordinatehoành độ
*

*

*

coordinate

Từ điển Collocation

coordinate verb

ADV. carefully a carefully coordinated policy

PREP. with We try khổng lồ coordinate our activities with those of other groups.

PHRASES a coordinated approach/policy/programme

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Coordinates là gì

v.

bring into common action, movement, or condition

coordinate the painters, masons, và plumbers

coordinate his actions with that of his colleagues

coordinate our efforts

be co-ordinated

These activities coordinate well

adj.

Xem thêm: Phần Mềm Oracle Erp Là Gì ? Phần Mềm Oracle Erp Tổng Quan Về Phần Mềm Erp Oracle (Erp Roi)

of equal importance, rank, or degree

Microsoft Computer Dictionary

n. Any element in a group of references khổng lồ a particular location, such as the intersection of a certain row and column. In computer graphics and displays, coordinates specify such elements as points on a line, the corners of a square, or the location of a pixel on the screen. In other computer applications, coordinates specify cells on a spreadsheet, data points on a graph, locations in memory, & so on. See also Cartesian coordinates, polar coordinates.

English Synonym và Antonym Dictionary

coordinates|coordinated|coordinatingsyn.: arrange harmonize organize