net - nội dung bài viết | Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK thuộc học Tin học tập quyển 1 – Lớp 3
*

Hotline: 024.62511017

024.62511081

Trang chủ Sản phẩm Phần mềm dành cho nhà trường Phần mềm cung ứng học tập Kho phần mềm Liên hệ Đăng nhập | Đăng ký
*
Tìm kiếm
School


Bạn đang xem: Cùng học tin học lớp 3

net
Xem bài viết theo những chủ đề hiện có
Đăng nhập/Đăng ký
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm tra
*
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ >">
Quên mật khẩu đăng nhập | Đăng ký kết mới
Thành viên tất cả mặt
*
Khách: 10
*
Thành viên: 0
*

*
thuộc học Tin học quyển 1
là cuốn sách đầu tiên trong cỗ 3 quyển sách thuộc học Tin học tập được biên soạn theo Khung lịch trình Giáo dục huấn luyện và giảng dạy môn Tin học của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành năm 2004. Có lẽ rằng đây là cuốn sách được biên soạn công phu nhất từ trước mang đến nay dành cho môn Tin học tập bậc tè học.

Danh sách phần mềm và hình hình ảnh được áp dụng và bố trí theo đồ vật tự bài học kinh nghiệm trong SGK thuộc học Tin học quyển 1 – Lớp 3

I. Phần mềm

Phần 3: Em tập gõ 10 ngón

Phần mượt luyện gõ 10 ngón - Mario

Phần 6: Học thuộc máy tính

Bài 1: học Toán với phần mềm Cùng học tập Toán 3

Phần mềm thuộc Học Toán 3

Bài 2: học tập làm các bước gia đình cùng với Tidy Up

Phần mượt Grey Olltwit"s Tidy Up

Bài 3: giờ đồng hồ Anh với Alphabet Blocks

Phần mềm học tập tiếng Anh AB

Bài 4: Rèn luyện tứ duy với Soukoban

Phần mềm học tập Soukoban

Một số phần mềm khác

Phần mượt Blocks

Phần mềm DOTS

Phần mềm Mickey

Phần mềm Aldo"s Pianito

Phần mượt Sticks

II. Hình hình ảnh minh họa

Phần 2: Em tập vẽ

Bài 1: chuyển hình

Hình 1

Hình 2

Bài 2: Ghép hình

Hình 1

Hình 2

Bài 3: Sao mẫu

Hình 1

Hình 2

Bài 4: tô mầu

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Bài 5: Xóa hình

Hình 1

Hình 2

School
net


*
*
*
Những bài viết khác:

Danh sách cục bộ các phần mềm của khách hàng School
net - School


Xem thêm: Modelling Là Gì - Nghĩa Của Từ Modeling