... Các loại Q 52 khỏi lược đồ sở dữ liệu C. Vậy lược vật sở dữ liệu C được phân tung thành những lược vật Q 1 ,Q 2 ,Q 31 ,Q 32 ,Q 4 ,Q 51 ----oOo--- -Đề 3 cho một lược sơ đồ dùng sở dữ liệu C dùng làm quản ... Số tiền) cao nhất. 4/ Lược đồ dùng sở dữ liệu C nghỉ ngơi dạng chuẩn mấy (cao nhất). Hãy dùng thuật toán phân tan để upgrade lược thứ sở dữ liệu trên. Giữ ý: những thuộc tính đều được coi như như trực thuộc tính ... ĐỀ THI MẪU MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU (thời gian 60 phút) Đề 1 BÀI 1: (6 điểm) Để quản lý lòch dạy của các giáo viên và lòch học...

Bạn đang xem: Đề thi cơ sở dữ liệu có đáp án


*

... Đề nghị những giáo viên coi thi không phân tích và lý giải gì thêm trường Đại học Khoa Học tự nhiên và thoải mái Khoa technology Thông Tin    ĐỀ THI MÔN : KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG thời gian ... 1 1 1 1 1 Đề nghị các giáo viên coi thi không phân tích và lý giải gì thêm ngôi trường Đại học Khoa Học thoải mái và tự nhiên Khoa công nghệ Thông Tin    ĐỀ THI MÔN : KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG thời gian ... Cải tiến . HẾT ngh cỏc giỏo viờn coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Trng i Hc Khoa Hc T Nhiờn Khoa Cụng Ngh Thụng Tin THI MễN : KHAI THC D LIU V NG DNG Thi gian : 120 phỳt (c s dng ti liu, khụng...
*

... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 1Cử nhân bao gồm quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên ko được phép áp dụng tài liệu. Viết chương trình trên ... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 2Cử nhân bao gồm quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên ko được phép thực hiện tài liệu. Viết chương trình thực ... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 3Cử nhân chính quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên ko được phép áp dụng tài liệu.

Xem thêm: Bài 29: Một Số Loài Vật Sống Dưới Nước, Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2

thiết lập các hàm sau:1....
*

*

*

cung ứng khách sản phẩm trợ giúp ra mắt