Để xác xác định trí của một thiết bị trên một mặt phẳng, người ta dùng hệ trục tọa độ tất cả 2 trục Ox cùng Oy vuông góc cùng với nhau.

=> Để xác định vị trí của một tàu biển lớn giữa đại dương, fan ta dùng kinh độ cùng vĩ độ (người ta cần sử dụng trục Ox là vĩ độ, trục Oy là kinh độ của tàu).

acollegemiscellany.com
Bạn đang xem: Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương người ta dùng những tọa độ nào

*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý Lớp 10 Bài 1 0 Bài 1: Chuyển Động Cơ, Vật Lý 10 Bài 1: Chuyển Động Cơ

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acollegemiscellany.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng acollegemiscellany.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?