A.LÍ THUYẾT

I.Điện trường

1. Có mang và tính chất

– Điện trường là môi trường xung quanh tồn tại bao bọc điện tích, bao gồm khả năng chức năng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó

2.Cường độ năng lượng điện trường

– cường độ điện trường trên một điểm là đại lượng đặc thù cho chức năng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng yêu mến số của độ to lực năng lượng điện F tính năng lên một điện tích thử q (dương) để tại đặc điểm đó và độ lớn của q.

Bạn đang xem: Điện trường và cường độ điện trường

*

Trong đó:E: cường độ điện trường tại điểm nhưng ta xét (V/m).

F: lực điện công dụng lên điện tích thử ( N)

q: điện tích thử (C)

-Mối quan hệ tình dục lực cùng cường độ năng lượng điện trường

*

q > 0 :

*
cùng phương, thuộc chiều với
*
.

q 0.

hướng vào Q nếu như Q 9

*

– Biểu diễn:

3.Nguyên lí ông xã chất năng lượng điện trường

– phân phát biểu: các điện trường

*
đồng thời tính năng lực năng lượng điện lên điện tích q một cách tự do với nhau với điện tích q chịu công dụng của năng lượng điện trường tổng hợp
*

*

Các vecto độ mạnh điện trường trên một điểm được tổng phù hợp theo nguyên tắc hình bình hành.

-Xét trường vừa lòng tại điểm đang xét chỉ có 2 độ mạnh điện trường

+

*

+

*

+

*

+

*

+

*

+ Nếu

*

II.Đường mức độ điện

1.Định nghĩa

Đường sức năng lượng điện là đường mà lại tiếp con đường tại mỗi điểm của nó là giá chỉ của vecto độ mạnh điện trường trên điểm đó. Nói giải pháp khác, con đường sức năng lượng điện là đườngmà lực điện công dụng dọc theo nó.

2.Đặc điểm của con đường sức điện

Qua từng điểm trong năng lượng điện trường có một con đường sức điệnCác đường sức năng lượng điện là hầu như đường cong hở rời khỏi từ hạt dương, dứt ở khôn xiết hoặc hạt âm.Các đường sức điện mau ở hầu như nơi tất cả điện trường táo tợn và ngược lại.

3. Điện trường đều

Điện trường phần đông là điện trường mà vecto độ mạnh điện ngôi trường tại đầy đủ điểm đều phải sở hữu cùng phương chiều với độ lớn; mặt đường sức điện là đa số đường thẳng song song cách đều.

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: ĐIỆN TRƯỜNG vì chưng MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA

PHƯƠNG PHÁP

1.Cường độ năng lượng điện trường tạo ra bởi năng lượng điện điểm Q tại điểm bí quyết nó một khoảng tầm r gồm đặc điểm:

+ Điểm để : trên điểm vẫn xét

+ Phương : Nằm trê tuyến phố thẳng nối Q với M

+ chiều:hướng ra xa Q trường hợp Q>0 ; hướng vào gần Q trường hợp Q

Bài toán 1. Xác định hợp lực điện công dụng lên 1 năng lượng điện tích.

Phương pháp:Các bước tìm hợp lực do các điện tích q1; q2; … ra đời tại điểm O:

Bước 1: Xác định vị trí nơi đặt các năng lượng điện (vẽ hình).

Bước 2: Tính độ lớn những lực E01;E02……, Enolần lượt do q1và q2tác dụng lên qo.

Bước 3: Vẽ hình những vectơ lực E01;E02……, Enolần lượt vì q1và q2tác dụng lên qo.

Xem thêm: Bài 12: Giao Tiếp Với Hệ Điều Hành, Tin Học 10

Bước 3: Vẽ hình những vectơ lực E01;E02……, Enolần lượt vì chưng q1và q2tác dụng lên qo.

Các ngôi trường hợp đặc biệt:

+ Khi cùng hướng với: E = E1+ E2

+ lúc E1ngược phía với E2:

+ khi E1vuông gócvới E2:

+ ngôi trường hợp: E1 = E2:

Tổng quát:Gócα bất kì:αlà góc hợp do hai vectơ độ mạnh điện trường

+ Độ lớn:

+ xác minh phương chiều: phụ thuộc vào hình và vận dụng định công cụ hàm số sin/cos

Bài toán2. Tính lực điện công dụng lên một năng lượng điện khi sẽ biết độ mạnh điện trường