Đối tượng thực hiện trong giờ đồng hồ Anh là Objects of use. Là 1 trong những thứ đồ chất rất có thể nhìn thấy và va vào, cung cấp một cách tiếp cận hài hòa và hợp lý và được suy xét hơn đối với cuộc sống đời thường hằng ngày.

Bạn đang xem: Đối tượng sử dụng tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Đối tượng áp dụng tiếng anh là gì

Đối tượng thực hiện trong tiếng Anh là Objects of use. là 1 nguồn cung cấp các công cụ gia đình lâu bền và các vật dụng tác dụng bền bỉ.


*

Objects of use có xuất phát từ khắp chỗ trên thế giới một cách gồm ý thức, quan trọng đặc biệt tập trung vào những nguyên mẫu mỗi ngày và những đồ vật bạn dạng ngữ.

Là giá bán trị của các thứ làm bởi tay, nhấn thức về việc sử dụng hợp lý và phải chăng các vật liệu tự nhiên.

*

Đối tượng thực hiện chống lại "chủ nghĩa vứt bỏ", nhằm mục đích mục đích giảm thiểu tác động đến môi trường thiên nhiên của những sản phẩm.

Xây dựng để tồn tại dài lâu (và cải thiện theo tuổi), sử dụng các phương pháp sản xuất ít ảnh hưởng và vật tư tự nhiên.

Nhằm hướng đến nguồn thành phầm tại địa phương càng nhiều càng tốt, với phần lớn trong số bọn chúng được tiếp tế ở Anh hoặc Châu Âu cùng Nhật Bản.

Các từ đồng nghĩa với Object:

Target, audience, subject, candidate, beneficiary,….

Mẫu câu giờ đồng hồ Anh tương quan đến đối tượng người dùng sử dụng:

Bạn vẫn tiếp cận cả đối tượng người dùng sử dụng Safari và đối tượng sử dụng Firefox.

After you create an audience, you can use it in the tài khoản you shared it with.

Sau khi tạo nên đối tượng, bạn có thể sử dụng đối tượng người dùng đó trong thông tin tài khoản mà các bạn đã share đối tượng.

Other users have a continuous need for water, such as a nguồn plant that requires water for cooling.

Các đối tượng sử dụng nước khác có nhu cầu dùng nước thường xuyên như nhà máy sản xuất điện yêu cầu nguồn nước để gia công lạnh.

Collaboration: A mô tả tìm kiếm of how classes & objects used in the pattern interact with each other.

Sự cùng tác: biểu lộ cách những lớp và các đối tượng người tiêu dùng được thực hiện trong mẫu liên hệ với các đối tượng khác.

The finds include weapons, sailing equipment, naval supplies & a wide array of objects used by the crew.

Các độ vật được tìm kiếm thấy bao gồm vũ khí, vật dụng thuyền, thiết bị tư hải quân và một mảng rộng của các đối tượng được áp dụng bởi thủy thủ đoàn.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Sát Lực Là Gì? Các Trang Bị Sát Lực Trong Liên Minh Huyền Thoại

Bài viết Đối tượng sử dụng trong tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi vì giáo viên trung trọng điểm tiếng Anh acollegemiscellany.com.