- Độ dài đường gấp khúc được xem bằng tổng độ dài những đoạn trực tiếp của con đường gấp khúc đó.

Bạn đang xem: Đường gấp khúc độ dài đường gấp khúc

Ví dụ: Đường vội vàng khúc ABC có (AB = 5cm) , (BC = 7cm). Độ dài đường gấp khúc ABC là từng nào xăng-ti-mét ?


Giải

Độ dài mặt đường gấp khúc ABC là:

(5 + 7 = 12left( cm ight))

Đáp số: (12cm).

*

Dạng 3: Đọc tên mặt đường gấp khúc tất cả trong hình vẽ.

Em đọc tên các điểm đầu mút của những đoạn thẳng có trong đường gấp khúc, theo hướng nối những điểm tự trái sang cần hoặc từ phải sang trái.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Across Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Across

Ví dụ: Đọc tên của đường gấp khúc sau:

*

Tên mặt đường gấp khúc được đọc là ABC hoặc CBA.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài xích 1: Ôn tập các số mang đến 100
bài bác 2: Số hạng - Tổng
bài bác 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài 1: Phép cộng tất cả tổng bằng 10
bài bác 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài bác 5: 49 + 25
bài bác 6: 8 cộng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài bác 8: 38 + 25
bài bác 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài bác 10: việc về các hơn.
bài xích 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài bác 14: câu hỏi về ít hơn
bài bác 15: Ki-lô-gam
bài bác 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài bác 17: 26 + 5
bài 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cùng
bài xích 20: Phép cộng có tổng bằng 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Tìm một vài hạng vào một tổng
bài bác 2: Số tròn chục trừ đi một vài
bài xích 3: 11 trừ đi một vài : 11 - 5
bài xích 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một số
bài bác 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài 9: kiếm tìm số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một vài : 13 - 5
bài xích 11: 33 - 5
bài bác 12: 53 - 15
bài 13: 14 trừ đi một số : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài 15: 54 - 18
bài bác 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
bài xích 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài bác 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài xích 19: Bảng trừ
bài xích 20: 100 trừ đi một số trong những
bài 21: tìm số trừ
bài 22: Đường thẳng
bài 23: Ngày, giờ đồng hồ
bài xích 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài bác 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài bác 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về thống kê giám sát (học kì 1)
bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia
bài 1: Tổng của rất nhiều số
bài bác 2: Phép nhân
bài bác 3: vượt số - Tích
bài 4: Bảng nhân 2
bài xích 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài xích 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường gấp khúc - Độ dài con đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân chia
bài xích 10: Bảng phân chia 2
bài xích 11: một phần hai
bài xích 12: Số bị chia - Số phân tách - yêu quý
bài bác 13: Bảng chia 3
bài 14: một phần ba
bài bác 15: tra cứu một quá số của phép nhân
bài 16: Bảng phân chia 4
bài xích 17: 1 phần tư
bài xích 18: Bảng chia 5
bài xích 19: một trong những phần năm
bài bác 20: Giờ, phút - thực hành xem đồng hồ.
bài xích 21: tra cứu số bị phân chia
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài 23: Số một trong những phép nhân và phép chia
bài 24: Số 0 vào phép nhân với phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ trong PHẠM VI 1000
bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài bác 2: So sánh những số tròn trăm
bài bác 3: những số tròn chục từ bỏ 110 mang lại 200
bài xích 4: những số trường đoản cú 101 đến 110
bài 5: các số từ bỏ 111 mang lại 200
bài xích 6: những số có bố chữ số
bài bác 7: So sánh các số có ba chữ số
bài xích 8: Mét
bài 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài 11: Viết số thành tổng những trăm, chục, đơn vị.
bài xích 12: Phép cùng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài xích 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.