Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Elegant

*

*

*

*

elegant /”eligənt/ tính từ định kỳ lãm, thanh trang (người, giải pháp ăn mặc…); nhã (văn) cùi lách giải nhất, chiến, cừ danh từ người lịch lãm, bạn thanh trangnhã nhặnphong nhãLĩnh vực: toán và tintao nhãelegant breadboardkiểu thu nhỏ dại dại dại dột đẹp mắtelegant programminglập trình elegantelegant programminglập trình khôn khéo


*

elegant

Từ điển Collocation

elegant adj.

VERBS be, feel, look

ADV. extremely, very | quite, rather | beautifully the beautifully elegant spire of the church | casually, quietly the quietly elegant wives of the directors | impossibly, supremely the foyer of an impossibly elegant Paris hotel

Từ điển WordNet

adj.

refined cùng tasteful in appearance or behavior or style

elegant handwriting

an elegant dark suit

she was elegant khổng lồ her fingertips

small churches with elegant white spires

an elegant mathematical solution–simple với precise với lucid

displaying effortless beauty với simplicity in movement or execution

an elegant dancer

an elegant mathematical solution — simple cùng precise

Microsoft Computer Dictionary

adj. Combining simplicity, terseness, efficiency, với subtlety. On the academic side of computer science, elegant design (say, of programs, algorithms, or hardware) is a priority, but in the frenetic pace of the computer industry, elegant design may be sacrificed for the sake of speeding a product’s development, sometimes resulting in bugs that are difficult to lớn correct.
Xem thêm: Bài Thực Hành 5 Tin Học 11 Bài Tập Và Thực Hành 5 Kiểu Xâu, Tin Học 11 Bài Tập Và Thực Hành 5

English Synonym với Antonym Dictionary

syn.: cultured fine polished refined superior tastefulant.: inelegant

Thể Loại: share trình bày trình diễn kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: Elegant Là Gì – Nghĩa Của từ Elegant Trong giờ đồng hồ Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://acollegemiscellany.com Elegant Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú Elegant Trong giờ đồng hồ Việt