Thực hiện tuy nhiên song các hoạt động (tiếng Anh: Fast tracking) là 1 trong những kĩ thuật đẩy nhanh tiến độ bằng phương pháp chuyển các giai đoạn hoặc các công việc từ tiến hành một giải pháp tuần từ bỏ sang tiến hành một biện pháp đồng thời tuy nhiên song.

Bạn đang xem: Fast track là gì

Bạn đã xem: Fast track là gì

Thực hiện tuy nhiên song các hoạt động

Khái niệm

Thực hiện tuy nhiên song các hoạt động trong giờ Anh được điện thoại tư vấn là Fast tracking.

Thực hiện song song các hoạt động là một kĩ thuật đẩy nhanh tiến độ bằng cách chuyển các giai đoạn hoặc các công việc từ thực hiện một cách tuần tự thanh lịch thực hiện một cách đồng thời tuy nhiên song.

Thực hiện tuy nhiên song các hoạt động là một trong những trong các kĩ thuật thịnh hành để đẩy cấp tốc tiến độthực hiện dự án.

Một kĩ thuật tương đối phổ biến áp dụng vào đẩy cấp tốc tiến độ dự án là chuyển mối quan tiền hệ thực hiện giữa các hoạt động từ mối quan hệ hoàn thành - bắt đầu sang trọng mối quan hệ bắt đầu - bắt đầu với một độ trễ nhất định.

Thuật ngữ liên quan

Ví dụ

Ví dụ trong một dự án xây dựng, giai đoạn xây móng thường chỉ tiến hành sau khi đã hoàn thành tất cả các bản vẽ thiết kế đưa ra tiết.

Tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thì giai đoạn xây móng có thể bắt đầu triển khai lúc đã hoàn thành các bản vẽ thiết kế phần móng chi tiết.

Hoặc vào các dự án làm đường, việc lắp đặt đường ống được thực hiện cuốn chiếu liên tục cũng góp phẩn đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ví dụ một dự án lắp đặt đường ống thường trải qua cha công đoạn kế tiếp nhau như: đào hào, lắp đặt đường ống, lấp đất và xây dựng để trả về nguyên trạng.

Tuy nhiên trình tự thực hiện ba công đoạn có thể vắt đổi, ví dụ, vào bất cứ thời điểm nào cũng có nhóm thợ đào hào, nhóm thợ lắp đặt đường ống, nhóm thợ lấp đất và xây dựng lại nguyên trạng đồng thời cùng làm việc cuốn chiếu một cách liên tục.

Xem thêm: " Get Involved Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Get Involved Trong Câu Tiếng Anh

Yêu cầu

Thực hiện đồng thời song song các hoạt động đòi hỏi phải phối hợp hoạt động giữa các thành viên thâm nhập rất chặt chẽ và trong nhiều trường hợp có thể dễ dẫn đến rủi ro phải làm lại do gặp vấn đề về chất lượng công việc.

(Tài liệu tham khảo: quản trị dự án, TS. Nguyễn Quốc Duy, Cục phát triển doanh nghiệp, cỗ Kế hoạch cùng đầu tư, 2012)