Clo là nhân tố halohen tiêu biểu và đặc biệt nhất, vậy clo có tính chất vật lí, hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, acollegemiscellany.com xin share với các bạn bài 22: Clo. Với triết lý và những bài tập có giải mã chi tiết, mong muốn rằng đây vẫn là tài liệu giúp chúng ta học tập tốt hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. đặc thù vật lý

Là chất khí màu đá quý lục, hương thơm xốc rất độc.Nặng rộng kk cùng tan được nội địa và nhiều dung môi hữu cơ.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 22

II. Tính chất hóa học

Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Cl + 1e → Cl-

=> Clo có tính chất oxi hóa mạnh

1. Tính năng với kim loại tạo ra muối clorua:

nCl2 + 2R →(to) 2RCln (R có hóa trị cao nhất)

Ví dụ:

2Fe + 3Cl2→(to)2FeCl3

2. Tính năng với hiđro

Clo dễ dãi phản ứng cùng với hiđro khi tất cả ánh sáng

Cl2 + H2 →(đk: as) 2HCl (khí hiđro clorua)

Kết luận: khí công dụng với sắt kẽm kim loại hoặc hiđro clo diễn tả tính thoái hóa mạnh

3. Chức năng với nước

Cl2 + H2O ⥩ HCl + HClO (axit hipo clorơ)

Khi tính năng với H2O, Clo vào vai trò vừa là hóa học khử cũng vừa là chất oxi hóa.

III. Tinh thần tự nhiên

Trong thoải mái và tự nhiên Cl gồm 2 đồng vị 35Cl và 37ClCl hầu hết tồn tại dưới dạng hợp hóa học như muối hạt clorua, muối bột khoáng cacnalit.

Xem thêm: Pvp, Pve Và Pvp Là Gì ? Pve Là Gì? Các Đặc Điểm Cơ Bản Của Hai Thể Loại

IV. Ứng dụng

Khử trùng nước, tẩy white vải sợi, giấy,…Sản xuất chất hữu cơ.Sản xuất nước Giaven, clorua vôi,…

B. Bài xích tập và khuyên bảo giải


Câu 1 : Trang 101 sgk hóa 10

Trong phòng thí điểm , khí clo hay được điều chế bằng cách oxi hóa hợp hóa học nào sau đây?

A. NaCl

B. HCl

C. KClO3

 D.KMnO4


=> Xem lý giải giải

Câu 2 : Trang 101 sgk hóa 10

Cho biết đặc thù hóa học tập cơ bạn dạng của nguyên tố clo. Giải thích vì sao yếu tố clo có đặc điểm hóa học cơ bản đó. Cho ví dụ minh họa?


=> Xem giải đáp giải

Câu 3 : Trang 101 sgk hóa 10

Dẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng đồ gia dụng lí hay hóa học ? Giải thích.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 101 sgk hóa 10

Nêu phần nhiều ứng dụng thực tiễn của clo?

 


=> Xem giải đáp giải

Câu 5 : Trang 101 sgk hóa 10

Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng thoái hóa – khử sau bởi các phương thức thăng bằng electron :

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) HNO3 + HCl → NO + Cl2 + H2O

c) HClO3 + HCl → Cl2 + H2O

d) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 : Trang 101 sgk hóa 10

Tại sao vào công nghiệp fan ta dùng phương thức điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không cần sử dụng phản ứng thoái hóa khử giữa những hóa chất để điều chế khí clo?


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 7 : Trang 101 sgk hóa 10

Cần từng nào gam KMnO4 vào bao nhiêu mililit dung dịch axit clohidric 1M nhằm điều chế đủ khí clo công dụng với sắt, tạo cho 16,25 g FeCl3 ?


=> Xem khuyên bảo giải
Nội dung thân yêu khác
Trắc nghiệm chất hóa học 10 bài 22: Clo

Bình luận


Giải bài xích tập đều môn không giống
Giải SGK 10 Kết nối trí thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải toán 10 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 1 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải thứ lí 10 liên kết tri thức
Giải chất hóa học 10 liên kết tri thức
Giải Sinh học 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử dân tộc 10 kết nối tri thức
Giải Tin học tập 10 kết nối tri thức
Giải Âm nhạc 10 kết nối tri thức
Giải Mĩ thuật 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế lao lý 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục quốc phòng bình an 10 liên kết tri thức
Giải vận động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải thiết kế technology 10 kết nối tri thức
Giải technology trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập một chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 10 chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập một chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải đồ dùng lí 10 chân trời sáng tạo
Giải chất hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Sinh học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử hào hùng 10 chân trời sáng tạo
Giải Tin học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng tạo
Giải chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết kế technology 10 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ trồng trọt 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải đồ gia dụng lí 10 cánh diều
Giải hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải Tin học tập 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế lao lý 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng an ninh 10 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế technology 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục thể hóa học 10 cánh diều
Giải giờ Anh 10 Explore new worlds
Trắc nghiệm lớp 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học 10
Trắc nghiệm chất hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học tập 10
Trắc nghiệm đồ lý 10
Trắc nghiệm lịch sử 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm giờ Anh 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Chuyên đề lớp 10


Chuyên đề toán 10
Chuyên đề Địa Lý 10
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học tập 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án đồ dùng lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử hào hùng 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án tiếng Anh 10
Giáo án technology 10
Giáo án tin học 10
Giải sgk lớp 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Giải sgk đại số lớp 10
Giải sgk hình học lớp 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk đồ dùng lí 10
Giải sgk sinh học 10
Giải sgk lịch sử vẻ vang 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải sgk GDCD 10
Giải sgk giờ đồng hồ anh 10
Giải sgk giờ đồng hồ anh 10 mới
*

Kết nối: