- Chọn bài -Bài 21: bao hàm về đội halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối cloruaBài 24: qua loa về hợp chất có oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: luyện tập : đội halogenBài 27: Bài thực hành thực tế số 2: đặc điểm hóa học tập của khí clo cùng hợp hóa học của cloBài 28: Bài thực hành thực tế số 3: đặc điểm hóa học tập của brom cùng iot

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập hóa học 10 – bài xích 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric với muối clorua góp HS giải bài tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 106 SGK Hóa 10): đến 20g hỗn hợp bột Mg cùng Fe tính năng với hỗn hợp HCl dư thấy bao gồm 1g khí H2 cất cánh ra. Trọng lượng muối clorua tạo thành trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 40,5g.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 23

B. 45,5g.

C. 55,5g.

D. 65,5g.

Lời giải:

C đúng

nH2 =

*
= 0,5 mol.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nMg = x; nFe = y.

nH2 = x + y = 0,5 mol.

mhh = 24x + 56y = 20g.

Giải hệ phương trình ta tất cả x = y =0,25 mol.

mMgCl2 = 0, 25 × 95 = 23,75g.

mFeCl2 = 0,25 × 127 = 31,75g

Khối lượng muối bột clorua = 23,75 + 31,75= 55,5

Bài 2 (trang 106 SGK Hóa 10): Nêu những đặc thù vật lí của khí hiđro clorua HCl.

Lời giải:

Hiđro clorua là chất khí ko màu, hương thơm xốc, nặng rộng không khí, khí hiđro clorua tan những trong nước sinh sản thành dung dịch axit, ngơi nghỉ 20oC luôn thể tích nước phối hợp 500 thể tích hiđro clorua.

Bài 3 (trang 106 SGK Hóa 10): Có những chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết những phương trình bội nghịch ứng để điều chế hidro clorua.

Lời giải:

Phương trình hóa học của làm phản ứng pha trộn hidro clorua

2NaCltinh thể + H2SO4 đđ –to→ Na2SO4 + 2HCl


2KCl + 2H2O –đpdd có m.ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2

H2 + Cl2 –as→ 2HCl.

Bài 4 (trang 106 SGK Hóa 10): Hãy dẫn ra hầu hết phản ứng chất hóa học của axit clohiđric để làm thí dụ.

a) Đó là phần đa phản ứng oxi hóa – khử.

b) Đó không phải là bội phản ứng lão hóa – khử.

Lời giải:

a) phần đa ví dụ phương trình làm phản ứng chất hóa học của axit clohidric là bội nghịch ứng lão hóa – khử:

Với phương châm là chất khử:

*

Với phương châm là chất oxi hóa :

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) hầu hết ví dụ phương trình làm phản ứng hóa học của axit clohidric là không hẳn là bội nghịch ứng thoái hóa – khử:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

Bài 5 (trang 106 SGK Hóa 10): bản chất của những phản ứng điều chế hiđro clorua bằng phương thức sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như nạm nào? Các cách thức trên đã phụ thuộc vào những đặc điểm hóa học tập nào của các chất gia nhập phản ứng?

Lời giải:

Bản hóa học của phương pháp sunfat là cần sử dụng phản ứng trao đổi.

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl.

Bản chất của cách thức tổng hợp là dùng phương pháp hóa đúng theo (phản ứng thoái hóa – khử).

H2 + Cl2 → 2HCl.

Bài 6 (trang 106 SGK Hóa 10): Sục khí Cl2 trải qua dung dịch Na2CO3 thấy tất cả khí CO2 bay ra. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

Lời giải:

Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 7 (trang 106 SGK Hóa 10): Tính mật độ của hai dung dịch axit clohiđric trong các trường hòa hợp sau:

a) rất cần phải dùng 150ml hỗn hợp HCl để kết tủa hoàn toàn 200g hỗn hợp AgNO3 8,5%.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Điện Tử Vật Lý 11, Sách Giáo Khoa Vật Lý 11

b) Khi mang đến 50g hỗn hợp HCl vào trong 1 cốc đựng NaHCO3 (dư) thì nhận được 2,24 lít khí nghỉ ngơi đktc.

Lời giải:

a)

*

Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Theo pt nHCl = nAgCl = 0,1 mol


*

b)

*

Phương trình chất hóa học của làm phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

Theo pt: nHCl = nCO2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

*