Axit sunfuric đặc và loãng có đặc điểm hóa học kiểu như và khác nhau như rứa nào ? Để biết chi tiết hơn, acollegemiscellany.com xin chia sẻ với chúng ta bài 33: Axit sunfuric - muối bột sunfat . Với lý thuyết và các bài tập có giải mã chi tiết, mong muốn rằng đây sẽ là tư liệu giúp các bạn học tập giỏi hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. AXIT SUNFURIC

1. Tính chất vật lí

Chất lỏng, sánh như dầu, không màu, không bay hơi.Tan vô hạn trong nước và tỏa những nhiệt.Cách trộn loãng axit sunfuric đặc: Rót rảnh axit quánh vào nước dọc theo đũa chất thủy tinh và khuấy đều. Tuyệt vời không có tác dụng ngược lại.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 33

2. Tính chất hoáhọc

Tính hóa học của dung dịch axit sunfuric loãng: đầy đủ tính chất của một axit

Quỳ tím hoá đỏTác dụng với kim loại đứng trước H → muối bột + H2Tác dụng với bazơ cùng oxit bazơ → muối + H2OTác dụng với muối hạt của axit yếu ớt hơn

=>Tính lão hóa được thể hiện ở nguyên tử H.

Tính chất của axit sunfuric đặc:

Tính oxi hoá mạnh.Tác dụng với sắt kẽm kim loại ( trừ Au, Pt):

M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2, S, H2S + H2O

( n là hóa trị cao nhất của kim loại)

Ví dụ minh họa:

2H2SO4 đặc + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

6H2SO4đ,n+2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Chú ý: Al,Cr, Fe bị động hóa trong H2SO4 đặc nguội.

Tác dụng cùng với phi kim có tính khử:

2H2SO4 + C → CO2 + 2SO2 + 2H2O

Tác dụng với đúng theo chất có tính khử

VD: 3H2SO4 + H2S → 4SO2 + 4H2O

Tính háo nước

C12H22O11 →(H2SO4 đặc) 12C + 11H2O

=>Tính số oxi hóa biểu lộ ở nguyên tử S.

3. Ứng dụng của H2SO4

Là chất đặc biệt trong nhiều ngành sản xuất.

4. Cấp dưỡng H2SO4 trong CN

Nguyên liệu : S tuyệt pirit sắt FeS2

Phương pháp tiếp xúc

Có 3 giai đoạn

Sản xuất lưu hoàng đi oxit : SO2

4FeS2 + 11O2 →(to) 2Fe2O3 + 8SO2

S + O2 →(to) SO2

Sản xuất lưu huỳnh tri oxit : SO3

2SO2 + O2 →(to, xt V2O5) 2SO3

Hấp thụ SO3 bởi H­2SO4 98%

nSO3 + H2SO4→ H2SO4 .nSO3

H2SO4 .nSO3 + nH2O →(n+1) H2SO

II. MUỐI SUNFAT. NHẬN BIẾT ION SUNFAT

1. Muối hạt sunfat

Muối trung hòa - nhân chính (muối sunfat)Chứa ion SO42-Phần mập muối sunfat đông đảo tan trừ BaSO4 , PbSO4 với SrSO4 không tan, Ag2SO4 , CaSO4 ít tan.Muối axit (muối hiđrosunfat) đựng ion HSO4-- .

Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Vật Lý 12 Cơ Bản, Giải Vật Lý 12

2. Nhận ra ion sunfat SO42-

Thuốc demo là ion Ba2+ : dd BaCl2 , Ba(OH)2 … . Thành phầm là muối bari sunfat BaSO4 kết tủa trắng ko tan trong axit.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ trắng + 2HCl