Cho 20g hỗn hợp bột Mg với Fe chức năng với dung dịch HCl dư thấy bao gồm 1g H2 bay ra. Cân nặng muối clorua tạo nên trong dung dịch là từng nào gam ?

A. 40,5 g B. 45,5g

C. 55,5g D. 65.5g
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 sgk trang 106

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Đổi số mol khí H2 =? (mol)

Cách 1: Viết PTHH, thống kê giám sát theo PTHH

Cách 2: số mol Cl- trong muối hạt = 2nH2

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mhh + mCl-


Lời giải đưa ra tiết

(n_H_2 = dfrac12 = 0,5,,,(mol))

Cách 1:

Gọi số mol của Mg với Fe theo lần lượt là x và y mol

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

x mol x mol x mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y mol y mol y mol

(left{eginmatrix 24x + 56y = 20\ x+y=0,5 endmatrix ight.) => x = y = 0,25

(m_MgCl_2) = 0,25 x (24 + 35,5x2) = 23,75g

(m_FeCl_2) = 0,25 x (56 + 35,5x2) = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g

Cách 2: 

số mol Cl- trong muối hạt = 2nH2 = 2. 0,5 = 1(mol)

Khối lượng muối bột clorua: mmuối = mhh + mCl- = 20 + 1.35,5 =55,5 (g)

Đáp án C

acollegemiscellany.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 74 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp acollegemiscellany.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện acollegemiscellany.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Vật Lý 11 Bài 8 Điện Năng Công Suất Điện Năng, Lý Thuyết Vật Lý 11: Bài 8

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.