Hướng dẫn giải bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học sgk chất hóa học 10. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 10 bao hàm đầy đầy đủ phần lý thuyết và bài xích tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn hóa học 10, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trong sgk


LÍ THUYẾT

1. Quan hệ nam nữ giữa địa điểm nguyên tố và kết cấu của yếu tố đó

*

2. Tình dục giữa địa chỉ và đặc điểm của thành phần đó

Khi biết vị trí của 1 nguyên tố, ta hoàn toàn có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bạn dạng của nguyên tố đó như: tính kim loại – phi kim; hóa trị tối đa của nguyên tố với oxi và hiđro; công thức oxit cao nhất; cách làm hiđroxit tương ứng( nếu có)và tính axit – bazơ của chúng

3. So sánh đặc điểm hóa học của một yếu tắc với những nguyên tố lấn cận

*

BÀI TẬP

Dưới đấy là phần khuyên bảo Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 10 không thiếu và gọn nhẹ nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 51 hóa 10

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q thứu tự là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào tiếp sau đây đúng ?

A. X thuộc đội VA.

B. A, M thuộc team IIA.


C. M thuộc team IIB.

D. Q thuộc team IA.

Bài giải:

Ta có:

ZX = 6: 1s22s22p2

ZA = 7: 1s22s22p3

ZM = 20: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19: 1s22s22p63s23p64s1


⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 2 trang 51 hóa 10

Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q thứu tự là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào dưới đây đúng ?

A. Cả 4 yếu tố trên trực thuộc 1 chu kì.

B. M, Q trực thuộc chu kì 4.

C. A, M thuộc chu kì 3.


D. Q thuộc chu kì 3.

Bài giải:

Ta có:

X: 1s22s22p2 → X ở trong chu kì 2

A: 1s22s22p3 → A thuộc chu kì 2

M: 1s22s22p63s23p64s2 → M nằm trong chu kì 4


Q: 1s22s22p63s22p64s1  → Q thuộc chu kì 4

⇒ Đáp án B.

3. Giải bài bác 3 trang 51 hóa 10

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số đồ vật tự 16, nhân tố X thuộc

A. Chu kì 3, đội IVA.

B. Chu kì 4, nhóm VIA.

C. Chu kì 3, team VIA.


D. Chu kì 4, đội IIIA.

Chọn lời giải đúng.

Bài giải:

X: 1s22s22p63s23p4 →X nằm trong chu kì 3, nhóm VIA

⇒ Đáp án C.

4. Giải bài 4 trang 51 hóa 10

Dựa vào vị trí của yếu tắc Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.

a) Hãy nêu các đặc điểm sau của nguyên tố:

– Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị tối đa trong hợp chất với oxi.

– công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit khớp ứng và đặc thù của nó.

b) So sánh tính chất hóa học tập của yếu tố Mg (Z = 12) với mãng cầu (Z = 11) và Al (Z = 13).

Bài giải:

a) cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

– Mg có 2e ở phần bên ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại.

– Hóa trị tối đa với oxi là II.

– chất MgO là oxit bazơ và Mg(OH)2 là bazơ.

b) cấu hình electron:

Na: 1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

– tất cả 1, 2, 3 electron ở phần bên ngoài cùng đề nghị đều là kim loại.

– Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

– Tính bazơ giảm dần theo hướng NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

5. Giải bài xích 5 trang 51 hóa 10


a) phụ thuộc vị trí của nhân tố Br (Z = 35) vào bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau:

– Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị tối đa trong hợp chất với oxi cùng với hiđro.

– cách làm hợp hóa học khí của brom với hiđro.

b) So sánh tính chất hóa học của Br với Cl (Z = 17) với I (Z = 53).

Bài giải:

a) – Br bao gồm 7e lớp ngoài cùng buộc phải là phi kim.

– Hóa trị tối đa với oxi là VII, hóa trị vào hợp hóa học khí với hiđro là I.

– bí quyết hợp chất khí của brom với hiđro: HBr.

b) Tính phi kim: Cl > Br > I.

6. Giải bài bác 6 trang 51 hóa 10

Dựa vào quy luật biến hóa tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy trả lời các thắc mắc sau:

a) Nguyên tố như thế nào là kim loại mạnh mẽ nhất ? Nguyên tố làm sao là phi kim vượt trội nhất ?

b) những nguyên tố sắt kẽm kim loại được phân bổ ở khu vực nào vào bảng tuần trả ?

c) các nguyên tố phi kim được phân bố ở quanh vùng nào trong bảng tuần hoàn ?

d) đội nào có những thành phần kim loại nổi bật ? đội nào gồm hầu hết những yếu tắc phi kim điển hình ?

e) những nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào vào bảng tuần trả ?

Bài giải:

a) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim mạnh dạn nhất.

b) các kim các loại được phân bố ở khoanh vùng bên trái vào bảng tuần hoàn.

c) các phi kim được phân bố ở khu vực bên buộc phải trong bảng tuần hoàn.

d) nhóm IA bao gồm những kim loại điển hình. Team VIIA tất cả những phi kim điển hình.

e) những khí hiếm nằm ở vị trí nhóm VIIIA ở quanh vùng bên buộc phải trong bảng tuần hoàn.

7. Giải bài xích 7 trang 51 hóa 10

Nguyên tố atatin At (Z = 85) trực thuộc chu kì 6, team VIIA. Hãy dự đoán tính chất hóa học tập cơ bạn dạng của nó và đối chiếu với những nguyên tố không giống trong nhóm.

Xem thêm: Pate Tiếng Anh Là Gì ? Patê Gan Tiếng Anh Là Gì

Bài giải:

Nguyên tố atatin (Z = 85) trực thuộc chu kì 6, đội VIIA nên gồm 85e phân bố thành 6 lớp, lớp bên ngoài cùng tất cả 7e bắt buộc thể hiện tại tính phi kim. At sinh hoạt cuối team VIIA, đề xuất tính phi kim yếu nhất trong nhóm.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần giải đáp Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 10 đầy đủ, gọn gàng và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn chất hóa học 10 xuất sắc nhất!