NGUYÊN TỬ§1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬA. LÍ THUYẾTTHÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬElectronSự đưa ra electron: Năm 1897, nhà bác bỏ học Anh Tôm-xon(J.J.Thomson) khi nghiên cứu sự phóng năng lượng điện trong chân không sẽ phát hiện ra tia âm cực, mà thực chất là chùm những hạt nhỏ dại bé sở hữu điện tích âm, điện thoại tư vấn là các electron, kí hiệu là e.Khối lượng với điện tích của electron: bởi thực nghiệm, người ta đã xác định đúng chuẩn được khôi lượng cùng điện tích của electron.Khôi lượng me = 9,1094.10*"!1kg = 9,1094.10"gam.Điện tích qe = -1,602.10"19C (culông)Điện tích của electron được kí hiệu là -e0 cùng quy cầu là 1-.Sự tìm thấy hạt nhân nguyên tửNăm 1911, Rơ-dơ-pho (Rutherford) và những cộng sự đã cho những hạt a bắn phá một lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá rubi để theo dõi đường đi của hạt ơ. Quan gần kề thí nghiệm ông thấy hầu như các phân tử a phần đông xuyên trực tiếp qua lá vàng, nhưng có một sô" rất ít đi lệch hướng thuở đầu hoặc bị bật ra phía đằng sau khi gặp mặt lá vàng.Kết quả thí nghiệm có thể chấp nhận được kết luận:Nguyên tử tất cả câu chế tạo ra rỗng;Một số phân tử a bị lệch hướng là do hạt nhân tích năng lượng điện dương đẩy ra. Phần lớn hạt bị bật quay trở lại là vì chưng đi đúng vào phân tử nhân;Hạt nhân có form size rất bé dại so với kích cỡ nguyên tứ.Cấu sinh sản cũa phân tử nhân nguyên tửSự đưa ra proton: Năm 1918, Rơ-dơ-pho phát hiện trong phân tử nhân nguyên tử gồm loại hạt có điện tích dương. Đó chính là ion dương H+, được kí hiệu bằng chữ p.Sự tìm thấy natron: Năm 1932, Chat-uých (Chatwick) cần sử dụng hạt a bắn phá hạt nhân nguyên tử beri đã quan gần kề được sự xuât hiện nay của một loại hạt mới có khôi lượng giao động khôi lượng proton, tuy thế không sở hữu điện, được gọi là hạt nơtron, kí hiệu là n.Cấu sinh sản của hạt nhân nguyên tử: Sau những thí nghiệm trên, fan ta đi mang lại kết luận: phân tử nhân nguyên tử được tạo thành thành bởi những proton cùng nơtron. Do nơtron không với điện, sô" proton trong hạt nhân phải bởi sô" đơn vị chức năng điện tích dương của phân tử nhân và bằng sô eletron quay bao bọc hạt nhản.KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬKích thướcI -Nếu tưởng tượng nguyên tử như một quả cầu, trong các số đó có những electron hoạt động rất nhanh bao bọc hạt nhân, thì nó có đường kính khoảng 10_1(Jm.Để thể hiện kích thước nguyên tử, fan ta dừng đơn vị nanomet(kí hiệu lira) tốt angstrom (kí hiệu Ẵ ).Inm = 10_9m; lẢ = 10_1°m; lnm = loẲ.Nguyên tử nhỏ tuổi nhất là nguyên tử liiđro có nửa đường kính khoảng 0,053nni = 0,53 A .Đường kính của hạt nhân nguyên tử còn nhỏ tuổi hơn, vào lúc 10~5nm = 10 1A.Như vậy, 2 lần bán kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng chừng 10000 lần.Nếu ta tưởng tượng hạt nhân là quả cầu có đường kính 10cm thì nguyên tử là quả mong có 2 lần bán kính 1000m = lkm.Đường kính của electron và của proton còn nhỏ tuổi hơn nhiều (khoảng 10~snm), electron đưa dộng bao bọc hạt nhân trong không khí rỗng của nguyên tử.Khối lưựngĐể biểu lộ khối lượng của nguyên tử, phần tử và các hạt proton, nơtron, electron bạn ta dùng đối kháng vị trọng lượng nguyên tử kí hiệu là u, u có cách gọi khác là đvC.1 u bởi khôi lượng một nguyên tử đồng vị cacbon 12.= 1,6605.10 “7kg12Nguyên tử cacbon này còn có khôi lượng là 19,9265.10 27kg. 19,9265.10 27kgKhôi lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon call là nguyên tử khôi.Nguyên tử khôi là khổì lượng tương đô’i của nguyên tử.Khối lượng với điện tích của những hạt tạo cho nguyên tủĐăc tính hạtVỏ electron của nguyên tửHạt nhânelectron (e)proton (p)nolron (n)Điện tích qqe = -1,602"19C = -e0 = 1-q0 = 1,6O2.1CT1SC = e0 = 1 +Qn = 0Khối lượng mme = 9,1094.10’31kg me « 0,00055ump = 1,6726.10"27kg mp » 1um„ = 1,6748.10"27kg m„ a 1u- Proton cùng nơtron gồm khôi lượng giao động bằng nhau, còn electron tất cả khôi lượng rất nhỏ xíu nên cân nặng nguyên tứ triệu tập ở hạt nhân.- hay nói một giải pháp khác: Khôi lượng của phân tử nhân được xem như là khôi lượng nguyên tử.B. BÀI TẬPCác hạt cấu tạo nên hạt nhăn của hầu như các nguyên tử là:Electron với protonc. Natron cùng electronProton với natronD. Electron, proton và natron.Chọn câu trả lời đúng.Hạt nhân nguyên tử được kết cấu bởi những hạt proton và nơtron.Đáp án B: p, nCác hạt cấu tạo nên phần nhiều các nguyên tử là:Proton với electronc. Natron và protonNatron với electronD. Natron, proton và electron.Chọn lời giải đúng.GiảiHầu hết những nguyên tử hầu như được cấu tạo bởi 3 nhiều loại hạt: proton, nơtron cùng electron. Trong các số ấy proton với nơtron triệu tập ở hạt nhân nguyên tử còn electron chuyến động bao quanh hạt tự tạo thành lớp vỏ nguyên tử.Đáp án D: n, p, eNguyên tử có đường kính gấp khoảng chừng 10000 lần mặt đường kinh hạt nhân. Nếu như ta phóng đạihạt nhăn lèn thành một quả bóng cóđường kính6cm thi 2 lần bán kính nguyêntử sẽlà:A. 200mB. 300mc. 600mD.1200mChọn câu trả lời đúng.Theo đê,dnguyên tữ — 10000 Xdhạt nhândnguyẽn từ bỏ = 10000 X6 - 60000cm = 600mCâu chính xác là câu C: 600mTỉm tỉ số về trọng lượng của electron đối với proton, đối với natron.Tỉ sô" về cân nặng của electron so với proton là:9,1094.10"31kg ~11,6726.10“27 kilogam * 1836Tỉ sô" về trọng lượng của electron so với nơtron là:9,1094.Ị0~31kg ~1l,6748.10’27kg a 1839Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = l.ăõ.KP^in với có trọng lượng nguyên tử là 65u.Tinh trọng lượng riêng của nguyên tử kẽm.Thực tế số đông toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nh&n với bán kinh r = 2.10~6nm. Tính cân nặng riêng của hạt nhăn nguyên tử kẽm.4,Cho biet.


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 1: thành phần nguyên tử


Xem thêm: Nhạc Không Lời Trong Tiếng Anh Là Gì ? Nhạc Không Lời In English

Vhỉnh cáu ~ ~ rr .a) Khôi lượng riêng của nguyên tử kẽm: D =Khôi lượng riêng thường được tính ra đơn vị chức năng g/cm3.Khôi lượng riêng biệt của nguyên tử kẽm là khối lượng tính ra gam của lem3- nguyên tử kẽm.Thể tích của một nguyên tử kẽm là: V =r = 1,35.10 4nm = 1,35.10 8cm 4V = |.3,14.(l,35.10-8)3 = 10,29.10~24 (cm3)OKhôi lượng của một nguyên tử kẽm là:65.1,66.IO’24 =107,9.10 24 (g)Vậy khối lượng riêng của một nguyên tử kẽm là:107,9.10‘24g= 10,48 g/cm3.10,29.10"24 cm3Lưu ý: Nếu những nguyên tử kẽm được xếp khít vào nhau không thể chỗ trống làm sao trong tinh thể thì khối lượng riêng của kẽm đang là 10,48 g/cm3 như công dụng phép tính trên. Nhưng mà trong tinh thể, những nguyên tử kẽm chỉ chiếm khoảng chừng hơn 70% thể tích, phần sót lại là rỗng đề nghị thực tế trọng lượng riêng của kẽm là 7,1 g/cm3.b) Tính cân nặng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm:Thê tích hạt nhân nguyên tử kẽm là: V = ^-nr3.3/r = 2.10*6nm = 2.10~13cmV = ịnr3 = ị.3,14.( 2.10’13)3 = 33,49.IO"39 (cm3)33Thực tế, phần đông khôi lượng của nguyên tử chỉ tập trung ở hạt nhân buộc phải khôi lượng của phân tử nhân là:65.1,66.10’24 = 107,9.10-24 (g)Khối lượng riêng rẽ của phân tử nhân nguyên tử kẽm là:= 3,22.1015 g/cm3107,9.10~24g 33,49.10’39 cm3Lưu ý: 3,22.1015g/cm3 = 3,22.1 o9 tấn/cm3 (hơn cha tỉ tấn/cm3) là cân nặng riêng rất lớn.