Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 118; bài xích 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13 trang 119 SGK Hóa 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 10 trong sgk

Bài 1. Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo sản phẩm công nghệ tự tính axit giảm dần?

A. HCl, HBr, HI, HF

B. HBr, HI, HF, HCl

C. HI, HBr, HCl, HF

D. HF, HCl, HBr, HI

C Đúng

Bài 2. Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng?

A. NaF C. NaBr

B. NaCl D. NaI

Chọn A

Bài 3. Trong những phản ứng hóa học sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Brom vào vai trò gì?

A. Chất khử.

B. Hóa học oxi hóa.

C. Vừa là hóa học khử, vừa là hóa học oxi hóa.

D. Không là hóa học oxi hóa, ko là chất khử.

Chọn giải đáp đúng.

Chọn B

Bài 4. Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom,iot:

A. Flo có tính thoái hóa mạnh, lão hóa mãnh liệt cùng với nước.

B. Clo có tính thoái hóa mạnh, oxi hóa được nước.

C. Brom gồm tính thoái hóa mạnh, tuy yếu hơn flo và clo mà lại nó cũng oxi hóa được nước.

D. Iot tất cả tính lão hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi hóa được nước.

Chọn A

Bài 5. (Hóa 10 trang 119)

Một nhân tố halogen có cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử tương đối đầy đủ của yếu tắc trên.

b) cho thấy tên, kí hiệu và kết cấu phân tử của nguyên tố hóa này.

c) Nêu tính chất hóa học cơ bản của yếu tố này với dẫn ra rất nhiều phản ứng hóa học để minh họa

d) So sánh đặc điểm hóa học của yếu tắc này với nhì nguyên tố halogen khác đứng trên với dưới nó trong team halogen và đưa ra phản ứng để minh họa.

Giải bài bác 5:

a) Halogen có cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

Cấu hình vừa đủ là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d10 4s24p5

b) Tên nhân tố là brom, kí hiệu là Br, phương pháp phân tử Br2

c) đặc điểm hóa học tập của nguyên tố này là tính oxi hóa.

– Brom bội nghịch ứng với khá nhiều kim loại


Quảng cáo


3Br2 + 2Al → Al2Br3

– Brom tính năng với nước giống như như clo nhưng trở ngại hơn.

Br2 + H2O ↔ HBr + HbrO

– Brom trình bày tính khử khi tác dụng với hóa học oxxi hóa mạnh.

Br2 + 5Cl2 + H2O → 2HbrO3 + 10HCl

– Brom rất có thể oxi hóa muối hạt iotua thành iot.

Br2 + NaI → 2NaBr + I2

d) So sánh đặc điểm hóa học tập của brom cùng với clo với iot.

Brom tất cả tính lão hóa yếu hơn clo nhưng mạnh khỏe hơn iot nên

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + NaI → 2NaBr + I2

Bài 6. Có đều chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 cùng dung dịch HCl

a) Nếu những chất thoái hóa có cân nặng bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều nhất?

b) Nếu chất oxi hóa bao gồm số mol cân nhau thì chọn hóa học nào hoàn toàn có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?

Hãy trả lời đúng bằng cách tính toán trên cơ sở các phương trình làm phản ứng.

Giải bài xích 6: a) giả sử rước lượng mỗi chất là a gam.

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (1)

2KMnO4 + 14 HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O (2)

K2Cr2O7 + 14 HCl → 2CrCl2 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O (3)

Vậy sử dụng : KMnO4 điều chế được không ít Cl2 hơn

b) nếu số mol những chất bởi n mol

Theo (1) nmol MnO2 → nmol Cl2

Theo (2) nmol KMnO4 → 2,5 nmol Cl2

Theo (3) nmol K2Cr2O7 → 3nmol Cl2


Quảng cáo


Ta có: 3n > 2,5n > n

Vậy sử dụng K2Cr2O7 được rất nhiều hơn Cl2 hơn

Bài 7. Tính khối lượng HCl bị oxi hóa vị MnO2 biết rằng khí Cl2 ra đời trong bội phản ứng đó hoàn toàn có thể đẩy được 12,7 I2 từ hỗn hợp NaI.

Giải bài bác 7: Phương trình hóa học của bội phản ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

71g (2 x 127)g

X g 12,7g

X = 3,55g

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(4 x 36,5g) 71g

Y g 3,55 g

Y = 7,3g

Khối lượng HCl phải dùng là 7,3g

Bài 8. Nêu những phản ứng minh chứng rằng tính lão hóa của clo bạo dạn hơn brom và iot.

Trả lời: Clo oxi hóa tiện lợi Br – tronh dung dịch muối bromua với I– trong dung dịch muối iotua.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Bài 9. Điều chế flo, người ta cần điện phân dung dịch KF vào hidro florua lỏng đã được loại trừ hết nước. Bởi sao đề nghị tránh sự xuất hiện của nước?

Trả lời: Khi năng lượng điện phân các thành phần hỗn hợp KF vào HF lỏng khan vẫn được loại bỏ hết nước. Sở dĩ đề nghị tránh sự xuất hiện của nước vị flo tác dụng với nước cho thoát ra O2

2F2 + 2H2O → 4HF + O2 ↑

Phản ứng thiệt ra siêu phức tạp: thứ nhất phải gồm phản ứng hóa học:

F2 + H2O → 2HF + O

Một số nguyên tử oxi kết phù hợp với flo đến OF2. Do đó ta pha chế không được flo nguyên chất.

Bài 10. Trong một dung dịch gồm hòa chảy 2 muối hạt NaBr với NaCl. Nồng độ phần trăm của từng muối trong hỗn hợp đều đều bằng nhau và bởi C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối bột trong dung dịch, hiểu được 50g hỗn hợp hai muối bột nói trên tác dụng vừa đủ với 50ml hỗn hợp AgNO3 8%, có khối lượng riêng D = 1,0625 g/cm3.

Giải bài 10:

Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

NaBr + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3

X mol x mol x mol

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Y mol y mol y mol

Biết nồng độ tỷ lệ của mỗi muối trong dung dịch cân nhau và cân nặng dung dịch là 50g, vày đó cân nặng NaCl bằng cân nặng NaBr.

Ta tất cả hệ phương trình đại số:

*

Giải ra , ta có x = 0, 009 mol NaBr

→ mNaBr = mNaCl  = 103 x 0,009 = 0,927g

C% = 0,927/50 x 100% = 1,86%

Bài 11. (Hóa 10 trang 119): Cho 300 ml một dung dịch tất cả hòa tan 5,85 g NaCl chức năng với 200 ml dung dịch có hòa tung 34 g AgNO3, tín đồ ta nhận được một kết tủa cùng nước lọc.

a) Tính cân nặng chất kết tủa thu được.

b) Tính độ đậm đặc mol của các chất còn sót lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước thanh lọc thu được biến hóa không đáng kể.

Giải: nNaCl = 5,85 /58,5 = 0,1 mol;nAgNO3 = 34/170 = 0,2 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol

mAgCl = 143,5 x 0,1 = 14,35g

b) Vdd = 300 + 200 = 500 ml

nAgNO3du = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

CM(NaNO3) = CM(AgNO3) = 0,1 / 0,5 = 0,2 mol/l.= 0,1/0,5 = 0,2 mol/l

Bài 12 Hóa 10 trang 119: Cho 69, 6g MnO2 tính năng với hỗn hợp HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra lấn sân vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M (ở ánh nắng mặt trời thường).

a) Viết phương trình hóa học của phản bội ứng xảy ra.

Xem thêm: Tắm Onsen Là Gì ? Những Điều Thú Vị Khi Tắm Onsen Nhật Bản Onsen Là Gì

b) xác định nồng độ mol/l của rất nhiều chất tất cả trong hỗn hợp sau phản bội ứng. Biết rằng tinh thể của hỗn hợp sau phản ứng biến đổi không xứng đáng kể.

Giải: nNaOH = 0,5 x 4 = 2 mol

a) Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng :

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 +2H2O

0,8 mol 0,8mol 0,8 mol

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

0,8 mol → 1,6 mol 0,8mol 0,8mol

b) độ đậm đặc mol/l của những chất trong hỗn hợp sau phản bội ứng:

CM(NaCl)  = CM(MnCl2) = CM(NaClO) = 0,8 /0,5 = 1,6 mol/l

CM(NaOH)dư  = (2. 1,6)/0,5 = 0,8 mol/l

Bài 13. Khí oxi tất cả lẫn những tạp hóa học khí là clo. Làm nạm nào để lạo bỏ tạp hóa học đó?

Hướng dẫn: Cho các thành phần hỗn hợp qua dung dịch NaOH, khí clo tác dụng với dung dịch NaOH, ta chiếm được khí O2