Giải bài tập trang 8, 9 bài xích 1 xê dịch điều hòa SGK đồ dùng lí 12. Câu 1: phát biểu có mang của xê dịch điều hòa...

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 12 cơ bản


Bài 1 trang 8 SGK đồ lí 12

Phát biểu quan niệm của xấp xỉ điều hòa.

Giải

Dao động ổn định là dao động trong số đó li độ của vật là một trong những hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bài 2 trang 8 SGK vật lí 12

Viết phương trình của xê dịch điều hòa và phân tích và lý giải các đại lượng trong phương trình.

GiảiPhương tridnh xê dịch điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), trong đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của 1-1 vị, có đơn vị chức năng là rad/s

- (ωt+ Ø) là trộn của dao động tại thời khắc t, có đơn vị chức năng là rad,

- Ø là pha lúc đầu của dao động

Bài 3 trang 8 SGK đồ dùng lí 12

Mối contact giữa giao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện ở chỗ nào?

Giải

Một điểm giao động điều hòa trên một quãng thẳng luôn luôn rất có thể được xem như là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn phần đa lên đường kính là đoạn thằng đó.

Bài 4 trang 8 SGK đồ gia dụng lí 12

Nêu quan niệm chu kì và tần số của giao động điều hòa.

Giải

Chu kì T của xấp xỉ điều hòa là khoảng thời hạn để tiến hành được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của xê dịch điều hòa là số xấp xỉ toàn phần thực hiện được vào một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

 

Bài 5 trang 8 SGK thiết bị lí 12

Giữa chu kì, tần số cùng tần số góc gồm mối tương tác như cầm nào?

GiảiTần số góc ω của xê dịch điều hòa là một đại lượng tương tác với chu kì T tuyệt với tần số f bằng những hệ thức sau đây:

(omega = 2pi over T = 2pi f)

Bài 6 trang 8 SGK trang bị lí 12

Một vật giao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø)

a. Lập công thức tính gia tốc và gia tốc của vật.

b. Ở địa điểm nào thì vận tốc bằng 0. Tại địa điểm nào thì vận tốc bằng 0?

c. Ở địa điểm nào thì vận tốc có độ bự cực đại. Ở địa điểm nào thì vận tốc có độ to cực đại?

Giải

a. Lập cách làm tính tốc độ và tốc độ của vật

v = x’ = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v’ = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b. 

Ở vị trí biên thì tốc độ bằng 0. Tại vị trí cân bằng thì vận tốc bằng 0.

c.

Ở vị trí cân đối thì tốc độ có độ mập cực đại. Còn ở trong phần biên thì tốc độ có độ béo cực đại.

Bài 7 trang 9 sgk vật dụng lí 12

Một bé lắc xấp xỉ điều hòa bao gồm quỹ đạo là một đoạn thẳng lâu năm 12 cm. Biên độ xấp xỉ của trang bị lí là bao nhiêu?

A. 12 cm. B. - 12 cm.

C. 6 cm. D. - 6 cm.

Giải

C. 

Quỹ đạo dao động có độ dài bởi hai lần biên độ.

Bài 8 trang 9 sgk vật dụng lí 12

Một vật vận động tròn đầy đủ với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của đồ vật trên một đường kính dao động cân bằng với tần số góc, chu kì với tần số bởi bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. (fracpi 2) rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Giải

A. 

Tần số góc bằng tốc độ góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = (frac2pi omega ) = 2 s; Tần số: f = (frac1 T ) = 0,5 Hz.

Bài 9 trang 9 sgk thứ lí 12

Cho phương trình của dao động điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ với pha thuở đầu của dao động là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad. B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad. D. 5 cm; π rad.

Giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu (varphi) = π rad.

Bài 10 trang 9 sgk đồ dùng lí 12

Phương trình của dao động điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho thấy biên độ, pha ban đầu, và pha sinh sống thời điểm t của dao động.

Giải

Biên độ: A = 2 cm; pha ban đầu: (varphi =fracpi 6); pha tạo thời gian t: (5t - (fracpi 6)).

Bài 11 trang 9 sgk vật dụng lí 12

Một vật vận động điều hòa đề nghị mất 0,25 s nhằm đi trường đoản cú điểm có gia tốc bằng 0 cho tới điểm tiếp theo cũng có thể có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa nhị điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì. B) Tần số. C) Biên độ.

Giải

a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai địa chỉ biến bí quyết nhau 36 cm, đề nghị biên độ A = 18 cm.

Xem thêm: Thông Tin Tham Chiếu Là Gì ? Cách Ghi Người Tham Chiếu Trong Cv

Thời gian đi từ địa chỉ nầy mang lại vị trí bên kia là (frac1 2T) nên chu kì T = 0,5 s với tần số f = (frac1 T) = 2 Hz.