Nếu biến chuyển y khai báo theo kiểu extended thì công tác tính tổng y đã là như sau:

($e+, N+}

program Tong_5a;

uses crt;

var y: real;

n :byte;

Begin clrscr;

y : = 0 ;

for n:= 1 to 50 do

y:= y + n/(n+1);

writeln("Tong y la: y:0:18);

readln

End.

b) 

program Tong_5b;

uses crt;

var n: longint;

e, sh: real;

Begin

clrscr;

sh:= 1/2,

n: = 2 ;

e:= 2 + sh;

while sh>= 2*1E-16 do

begin

inc (n) ,

sh: = sh*(1/n) ,

e:= e + sh;

end;

writeln("Gia tri e(n)la: ",e:10:6);

readln

End.

acollegemiscellany.com
Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 11 trang 51

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acollegemiscellany.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện acollegemiscellany.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Chương 4 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Tin Học 11 Tn Th11 Hki Chuong 4 Dapan

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.