- Chọn bài xích -Bài 1: vận động cơBài 2: vận động thẳng đềuBài 3: chuyển động thẳng biến hóa đềuBài 4: Sự rơi tự doBài 5: hoạt động tròn đềuBài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốcBài tập cuối chương 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải Sách bài Tập thiết bị Lí 10 – bài 3: chuyển động thẳng biến hóa đều giúp HS giải bài xích tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm với định phép tắc vật lí:

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 11 Sách bài xích tập vật Lí 10:

3.1. Câu nào không nên ?

Trong hoạt động thẳng cấp tốc dần số đông thì

A. Vectơ tốc độ ngược chiều cùng với vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 10 bài 3

B. Gia tốc tức thời tăng theo hàm số hàng đầu của thời gian.

C. Quãng lối đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. Vận tốc là đại lượng ko đổi.

3.2 chỉ ra câu sai.

A. Gia tốc tức thời của vận động thẳng biến hóa đều bao gồm độ to tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến hóa đều tất cả độ to không đổi.

C. Vectơ tốc độ của hoạt động thẳng thay đổi đều có thể cùng chiều hoặc trái hướng với vectơ vận tốc.

D. Trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều, quãng đường đi được một trong những khoảng thời hạn bằng nhau thì bằng nhau.

3.3. Phương pháp tính quãng lối đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đông đảo là

A. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 cùng dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a cùng v0 trái dấu)

Lời giải:

3.1: Chọn đáp án A

3.2: Chọn lời giải D


3.3: Chọn câu trả lời A

Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 12 Sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 10:

3.4: Phương trình chuyển động của hoạt động thẳng chậm trễ dần đông đảo là

A. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 trái dấu)

3.5 vào công thức tương tác giữa quãng lối đi được, vận tốc và vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều (v2 – v02 = 2as), ta có các điều kiện nào dưới đây ?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0.

C. S > 0 ; a > 0 ; v 0. D. S > 0 ; a v0.

3.6 Hình 3.1 là vật dụng thị gia tốc theo thời hạn của một xe cộ máy vận động trên một mặt đường thẳng. Trong khoảng thời gian nào, xe cộ máy vận động chậm dần phần đa ?

*

A. Vào khoảng thời gian từ 0 đến t1.

B. Vào khoảng thời hạn từ t1 mang lại t2.

C. Trong khoảng thời gian từ t2 cho t3.

D. Các câu trả lời A, B, C đông đảo sai.

3.7 khi ô tô đang hoạt động với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga với ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau trăng tròn s, ô tô đạt tốc độ 14 m/s. Gia tốc a và tốc độ v của xe hơi sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu ?

A. A = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s. B. A = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.

C. A = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s. D. A = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

Lời giải:

3.4: Chọn đáp án D

3.5: Chọn câu trả lời A

3.6: Chọn giải đáp C

3.7: Chọn giải đáp B

Bài 3.8, 3.9 trang 13 Sách bài xích tập đồ Lí 10:

3.8 Cũng bài toán trên, hỏi quãng con đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s tính từ lúc lúcbắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình vtb trên quãng đường đó là từng nào ?

A. S = 480 m ; vtb = 12 m/s. B. S = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. S = 160 m ; vtb = 4 m/s. D. S = 560 m ; vtb = 14 m/s.

3.9 khi ô tô đang hoạt động với tốc độ 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe xe hãm phanh và ô tô hoạt động chậm dần dần đều. Tính đến khi dừng hẳn lại thì xe hơi đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của ô tô là bao nhiêu ?

A. A = -0,5 m/s2. C. A = -0,2 m/s2.

B. A = 0,2 m/s2 . D. A = 0,5 m/s2.

Lời giải:

3.8: Chọn đáp án D

3.9: Chọn đáp án A

Bài 3.10 trang 13 Sách bài bác tập thứ Lí 10: Một xe hơi xuống dốc cấp tốc dần mọi không vận tốc đầu. Vào giây sản phẩm công nghệ 5 nó đi được 13.5 m. Tốc độ của ô tô là

A. 3 m/s2 B. 1.08 m/s2 C. 27 m/s2 D. 2.16 m/s2

Lời giải:

Chọn giải đáp A

Bài 3.11 trang 13 Sách bài tập đồ gia dụng Lí 10: nhị ô tô hoạt động trên cùng một mặt đường thẳng. Ô đánh A chạy cấp tốc dần và ô tô B chạy chậm rãi dần. đối chiếu hướng vận tốc của nhì ô tô trong mỗi trường thích hợp sau :

a) Hai xe hơi chạy thuộc chiều.

b) Hai xe hơi chạy ngược chiều.

Lời giải:

Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo của hai xe cùng chiều dương phía theo chiều chuyển động của xe A.

a) Hai ô tô chạy thuộc chiều (Hình 1): Ô tô A chạy theo chiều dương (+) và chuyển động nhanh dần đều nên vận tốc a1 của nó cùng chiều với gia tốc v1. Còn ô tô B cũng chạy theo chiều dương (+) và vận động chậm dần phần đông nên tốc độ a2 của nó ngược chiều với vận tốc v2. Vào trường thích hợp này, tốc độ a1 với a2 của hai xe hơi ngược hướng (cùng phương, ngược chiều)

*

b) Hai ô tô chạy trái hướng (Hình 2): Ô tô A đuổi theo chiều dương (+) và vận động nhanh dần dần nên vận tốc a1 của nó cùng chiều với vận tốc v1. Còn xe hơi B chạy trái hướng dương (+) và chuyển động chậm dần dần nên gia tốc a2 của nó ngược chiều với vận tốc v2. Trong trường hòa hợp này, gia tốc a1 với a2 thuộc hướng (cùng phương, thuộc chiều)

*

Bài 3.12 trang 13 Sách bài bác tập đồ dùng Lí 10: địa thế căn cứ vào vật thị tốc độ của 4 thiết bị I, II, III, IV bên trên hình 3.2, hãy lập phương pháp tính vận tốc và công thức tính quãng đường đi được của từng vật đưa động.


*

Lời giải:

Căn cứ vào trang bị thị gia tốc của 4 đồ dùng I, II, III, IV vẽ bên trên hình 3.2 ta hoàn toàn có thể xác định được tốc độ đầu v0 và vận tốc tức thời v của từng vật chuyển động, cho nên vì thế tính được tốc độ theo công thức


Sau đó thay các giá trị tìm được vào phương pháp tính tốc độ v và bí quyết tính quãng lối đi được của mỗi vật đưa động: và

– đồ vật I: v0= 0; v = 20 m/s; t = 20 s; v = t; s = t2/2

– đồ gia dụng II: v0 = 20 m/s; v = 40 m/s; t = 20 s; a = 20/20 = 1 m/s2; v = trăng tròn + t; s = 20t + t2/2

– đồ dùng III: v = v0 = 20 m/s; t = 20s; a = 0; s = 20t.

– vật IV: v0= 40 m/s; v = 0 m/s; t = trăng tròn s; a = -40/20 = -2 m/s2; v = 40 – 2t; s = 40t – t2

Bài 3.13 trang 13 Sách bài bác tập thứ Lí 10: khi ô tô đang chạy với tốc độ 12 m/s trên một phần đường thẳng thì người lái xe xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều.

Sau 15 s, xe hơi đạt tốc độ 15 m/s.

a) Tính vận tốc của ô tô.

b) Tính tốc độ của xe hơi sau 30 s kể từ lúc tăng ga.

c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ lúc tăng ga.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng cùng với quỹ đạo vận động thẳng của ô tô, chiều dương của trục phía theo chiều chuyển động. Lựa chọn mốc thời hạn là dịp ô tô bước đầu tăng ga. Gia tốc của xe hơi bằng:

*

Bài 3.14 trang 13 Sách bài xích tập vật Lí 10: Khi đang hoạt động với tốc độ 36 km/h thì ô tô bước đầu chạy xuống dốc. Nhưng vì bị mất phanh phải ô tô hoạt động thẳng cấp tốc dần những với tốc độ 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ lâu năm 960 m.

a)Tính khoảng thời gian ô đánh chạy xuống không còn đoạn dốc.

b) gia tốc ô tô ngơi nghỉ cuối đoạn dốc là từng nào ?

Lời giải:

a. Ô tô đang vận động với gia tốc v0 = 36 km/h = 10 m/s thì xuống dốc và hoạt động thẳng cấp tốc dần rất nhiều với gia tốc a = 0,2 m/s2. Vì thế quãng đường ô tô đi được vào khoảng thời gian t là được xem theo bí quyết s = v0t + (at2)/2, rứa số vào ta được

960 = 10t + (0.2t2)/2 ⇔ t2 + 100t − 9600 = 0

Do kia giải được t = 60 s.

b. Tốc độ của xe hơi ở cuối đoạn dốc là

v = v0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s) = 79,2 (km/h)

Bài 3.15 trang 14 Sách bài xích tập thiết bị Lí 10: Một đoàn tàu bước đầu rời ga và hoạt động thẳng cấp tốc dần đều. Sau khi chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt tốc độ 36 km/h. Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 3 km kể từ lúc đoàn tàu bước đầu rời ga.

Lời giải:

Công thức độc lập với thời hạn trong chuyển động thẳng cấp tốc dần mọi là: v2 − v02 = 2as

Gọi v1 là tốc độ của đoàn tàu sau khi đi được phần đường s1 = 1,5 km và v2 là gia tốc của đoạn tàu sau khi chạy được đoạn đường s2 = 3 km kể từ thời điểm đoàn tàu bước đầu rời ga.

Vì vận tốc a không đổi và vận tốc lúc đầu v0 = 0, yêu cầu ta có: v12 = 2as1; v22 = 2as2

Do đó

*

Bài 3.16 trang 14 Sách bài bác tập vật Lí 10: Một vật hoạt động thẳng cấp tốc dần đều sở hữu vận tốc đầu là 18 km/h. Trong giây trang bị năm, đồ gia dụng đi được quãng mặt đường là 5,9 m.

a) Tính vận tốc của vật.

b) Tính quãng con đường vật đi được sau khoảng thời gian là 10 s kể từ khi vật ban đầu chuyển động.

Lời giải:

a. Trong vận động thẳng cấp tốc dần đầy đủ với tốc độ đầu v0, quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời gian t contact với tốc độ a theo công thức: s = v0t + (at2)/2

Như vậy quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là:

s4 = v0.4 + (a.42)/2 = 4v0 + 8a

Và quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 5 s là:

s5 = v0.5 + (a.52)/2 = 5v0 + 12.5a

Do kia quãng mặt đường vật đi được trong giây sản phẩm công nghệ 5 là:

Δs = s5 – s4 = (5v0 + 12,5a) – (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s cùng Δs = 5,9 m nên tốc độ của viên bi bằng


*

b. Theo tác dụng trên, ta kiếm được quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 10 s là

s10 = 5.10 + (0.2.102)/2 = 50 + 10 = 60 (m)

Bài 3.17 trang 14 Sách bài xích tập đồ vật Lí 10: khi ô tô đang chạy với vân tốc 15 m/s bên trên một phần đường thẳng thì người lái xe xe hãm phanh cho ô tô chạy chững lại đều. Sau thời điểm chạy thêm được 125 m thì tốc độ ô tô chỉ còn bằng 10 m/s.

a) Tính tốc độ của ô tô.

b) Tính khoảng thời gian để ô tô chạy bên trên quãng mặt đường đó.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng cùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục phía theo chiều gửi động. Lựa chọn mốc thời hạn là lúc ô tô bắt đầu hãm phanh.

Theo công thức contact giữa quãng đường đi được với tốc độ và gia tốc trong vận động thẳng chậm dần đều:

v2 − v02 = 2as

Ta suy ra bí quyết tính tốc độ của ô tô:

*


Dấu – của vận tốc a chứng minh ô tô chuyển động thẳng lờ lững dần đều có chiều dương đã lựa chọn trên trục tọa độ, tức là ngược chiều với vận tốc ban đầu v0.

b. Quãng đường xe hơi đi được trong chuyển động thẳng chậm lại đều được tính theo công thức

s = v0t + (at2)/2

Thay số vào ta được phương trình bậc 2 ẩn t: 125 = 15t − (0,5t2)/2 tốt t2 − 60t + 500 = 0

Giải ra ta được nhị nghiệm t1 = 50 s cùng t2 = 10 s.

Chú ý: ta một số loại nghiệm t1 vị thời gian tính từ lúc lúc ban đầu hãm phanh mang đến khi tạm dừng hẳn (v = 0) là

*

Do đó khoảng thời hạn để ô tô chạy thêm được 125 m kể từ khi ban đầu hãm phanh là t2 = 10 s.

Bài 3.18 trang 14 Sách bài tập vật dụng Lí 10: nhì xe sản phẩm công nghệ cùng xuất phát tại hai vị trí A với B giải pháp nhau 400 m cùng cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe pháo máy khởi nguồn từ A hoạt động nhanh dần các với vận tốc 2,5.10-2 m/s2. Xe pháo máy.xuất vạc từ B vận động nhanh dần phần đông với tốc độ 2,0.10-2 m/s2. Chọn A có tác dụng mốc, chọn thời điểm xuất phạt của nhì xe máy làm cho mốc thời gian và chọn chiều trường đoản cú A mang lại B làm chiều dương.

a)Viết phương trình vận động của từng xe máy.

b) Xác xác định trí và thời khắc hai xe cộ máy đuổi theo kịp nhau kể từ khi xuất phát.

c) Tính gia tốc của từng xe vật dụng tại vị trí theo kịp nhau.

Xem thêm: Sách - Giải Bài Tập Vật Lý 10 (Cơ Bản)

Lời giải:

a. Phương trình hoạt động của xe máy khởi đầu từ A hoạt động nhanh dần phần đa không tốc độ đầu với gia tốc a1 = 2,5.10-2 m/s2 :


*

Phương trình chuyển động của xe máy khởi nguồn từ B phương pháp A một quãng x0 = 400 m vận động nhanh dần phần lớn không tốc độ đầu với tốc độ a2 = 2,0.10-2 m/s2 :

*

b. Khi hai xe máy chạm mặt nhau thì x1 = x2, nghĩa là:

1,25.10-2t2 = 400 + 1,0.10-2t2 giỏi ⇒ t = 400 s

Như vậy sau thời hạn t = 400 s = 6 phút 40 giây kể từ lúc xuất phạt thì nhì xe đuổi theo kịp nhau.

Thay vào ta kiếm được vị trí hai xe theo kịp nhau phương pháp A đoạn x1 = 1,25.10-2.4002 = 2000 m = 2 km