triết lý Vật lý 10: bài 2. Hoạt động thẳng đều

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

- Thời gian chuyển động của trang bị trên quãng đường M1M2 là:

 t = t2 − t1

- Quãng lối đi được của thiết bị trong thời hạn t là:

s = x2 − x1

*

1. Vận tốc trung bình

Tốc độ vừa đủ = Quãng đường đi được/ thời gian chuyển động

*

2. Chuyển động thẳng đều

Chuyển cồn thẳng đều là vận động có quy trình là con đường thẳng cùng có vận tốc trung bình hệt nhau trên đầy đủ quãng đường.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 2

Trong vận động thẳng đều, khi nói vận tốc của xe bên trên một quãng mặt đường hoặc vào một khoảng thời gian nào đó thì ta hiểu kia là tốc độ trung bình.

3. Quãng lối đi được trong vận động thẳng đều

Công thức tính quãng lối đi được ss trong vận động thẳng đều:

s = vtbt = vt

Với v là vận tốc của vật.

Trong chuyển động thẳng đều, quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Phương trình vận động thẳng đều

- Tọa độ của hóa học điểm sau thời gian chuyển động t sẽ là:

x = xo + s = xo + vt

Phương trình bên trên được hotline là phương trình chuyển động thẳng đầy đủ của chất điểm M.

*

2. Đồ thị tọa độ - thời gian của vận động thẳng đều

Giả sử bao gồm một người đi xe pháo đạp, xuất phát từ địa điểm A, phương pháp gốc toạ độ O là 5 km, chuyển động thẳng các theo hướng Ox với vận tốc 10 km/h.

Phương trình chuyển động của xe đạp điện là:

x = 5 + 10t

với x tính bởi kilômét với t tính bằng giờ. Ta hãy tra cứu cách biểu diễn sự phụ thuộc của x vào t bằng vật dụng thị.

a)Bảng (x, t)

Trước không còn ta phải khởi tạo bảng những giá trị tương ứng giữa x và t, điện thoại tư vấn tắt là bảng (x, t), bên dưới đây:

*

b)Đồ thị toạ độ - thời gian

Vẽ hai trục vuông góc: trục hoành là trục thời gian (mỗi độ phân chia ứng với một giờ); trục tung là trục toạ độ (mỗi độ chia ứng cùng với 10 km). Ta điện thoại tư vấn hai trục này là hệ trục (x, t). Bên trên hệ trục (x, t), ta hãy chấm những điểm bao gồm x với t khớp ứng trong bảng (x, t). Nối các điểm đó với nhau, ta được một đoạn thẳng; đoạn trực tiếp này rất có thể kéo nhiều năm thêm về bên cạnh phải. Hình dưới đây được hotline là thứ thị toạ độ - thời hạn của vận động thẳng đa số đã cho.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tin Học 11 Bài Tập Và Thực Hành 1 1 Bài Tập Và Thực Hành 1

*

Đồ thị toạ độ - thời hạn biểu diễn sự dựa vào của toạ độ của vật vận động vào thời gian.