- Chọn bài -Bài 12: Đại cương cứng về mẫu điện luân phiên chiềuBài 13: các mạch năng lượng điện xoay chiềuBài 14: Mạch gồm R, L, C mắc nối tiếpBài 15: công suất điện tiêu hao của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suấtBài 16: Truyền sở hữu điện năng. Máy vươn lên là ápBài 17: lắp thêm phát điện xoay chiềuBài 18: Động cơ không nhất quán ba phaBài 19: Thực hành: khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài bác Tập trang bị Lí 12 – bài bác 14: Mạch tất cả R, L, C mắc tiếp nối giúp HS giải bài tập, nâng cấp khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm với định lý lẽ vật lí:

C1 trang 75 SGK: Hãy đề cập lại định hình thức về hiệu điện nắm trong mạch năng lượng điện một chiều bao gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 12 bài 14

Trả lời:

Hiệu điện thay của mạch năng lượng điện một chiều với nhiều điện trở ghép nối tiếp bằng tổng hiệu điện nạm của từng đoạn U = U1 + U2 + …

C2 trang 76 SGK: Hãy giải thích vị trí tương hỗ của các vecto xoay U→ với I→ vào bảng 14.1 SGK.

Trả lời:

+ Đoạn mạch chỉ gồm R: uR với i đồng pha đề xuất UR→ phù hợp với một góc 0o

→ UR→ song song cùng với I→ .

+ Đoạn mạch chỉ tất cả C: uC trễ pha π/2 so với i buộc phải UC→ hợp với I→ một góc -90o

→ UC→ vuông góc cùng với I→ và hướng xuống.

+ Đoạn mạch chỉ có L: uL cấp tốc pha π/2 đối với i phải UL→ hợp với I→ một góc 90o

→ UL→ vuông góc với I→ vuông góc với UC→ vuông góc với I→ với hướng lên.

C3 trang 77 SGK: chứng minh các hệ thức (14.1), (14.2) mang lại trường đúng theo UL > UC.

Trả lời:

Với UL > UC, ta có giãn vật véctơ như hình vẽ:

*

Từ mẫu vẽ ta có:

U2 = UR2 + ULC2 = UR2 + (UL – UC)2

Hay U2 = .I2

*

Trong đó:

*
gọi là tổng trở của mạch. (đpcm)

Bài 1 (trang 79 SGK đồ gia dụng Lý 12): tuyên bố định điều khoản Ôm đối với mạch năng lượng điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp.

Lời giải:

Định hình thức Ôm của mẫu điện luân phiên chiều của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: “Cường độ hiệu dụng vào mạch R, L, C mắc tiếp nối có giá bán trị bằng thương số của năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch cùng tổng trở của mạch.”

Biểu thức:

*

Bài 2 (trang 79 SGK đồ vật Lý 12): dòng nào có cột A tương ứng với cái nào nghỉ ngơi cột B?

*


Lời giải:

Kết cột A khớp ứng cột B.

1 – e)

2 – c)

3 – a)

4 – a)

5 – c)

6 – f)

Bài 3 (trang 79 SGK trang bị Lý 12):Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng?

Lời giải:

+ cùng hưởng năng lượng điện là hiện tượng kỳ lạ trong mạch R, L, C mắc nối liền có cường độ mẫu điện trong mạch đạt giá trị cực lớn khi cảm phòng và dung kháng có mức giá trị đều bằng nhau (ZL = ZC)

+ Đặc điểm: Tổng trở mạch Z = R là nhỏ nhất cùng I = U/R là phệ nhất.

Dòng điện i cùng pha với điện áp u

U = UR

UL = UC

Bài 4 (trang 79 SGK trang bị Lý 12): Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm tất cả R = 20ω mắc tiếp nối với tụ điện C = 1/2000π F. Tìm kiếm biểu thức độ mạnh tức thời i, biết u = 60√2cos100πt (V).

Lời giải:

Mạch R nối liền tụ điện thì i sớm pha so với u một góc φ. Ta có u = 60√2cos100πt

→ i = I0cos(100πt + φi)

Với

*


*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – (-π/4) = π/4

Vậy i = 3cos(100πt + π/4) (A)

Bài 5 (trang 79 SGK đồ gia dụng Lý 12): Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm bao gồm R = 30ω thông liền với cuộn cảm: L = 0,3/π H. Mang đến điện áp tức thời giữa hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V). Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Cảm kháng: ZL = L.ω = 100π.(0,3/π) = 30ω.

Mạch R nối liền với cuộn cảm thì i trễ trộn so với u một góc φ.

Ta có u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

*

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4

Vậy i = 4cos(100πt – π/4) (A)

Bài 6 (trang 79 SGK đồ vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều tất cả điện trở R = 30Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết thêm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bởi 100V, thân hai đầu tụ điện bằng 80V, tính ZC với cường độ hiệu dụng I.

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với C bắt buộc UR→ với UC→ vuông góc cùng với nhau.

Ta có:


*

*

Bài 7 (trang 80 SGK thứ Lý 12): Mạch điện xoay chiều tất cả điện trở R = 40Ω ghép thông liền với cuộn cảm L. Cho biết điện áp tức thời nhì đầu mạch u = 80cos100πt (V) và điện áp hiệu dụng nhị đầu cuộn cảm UL = 40V.

a) xác định ZL

b) Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với L.

u = 80cos100πt (V); R = 40ω; UL = 40V; U = U0/√2 = 40√2V

a) do uL cấp tốc pha rộng cường độ mẫu điện i một góc π/2, với uR đồng trộn với i yêu cầu U→R với U→L vuông góc cùng với nhau.

Ta có:

*


*

b) Biểu thức của i, đoạn mạch R, L thì i trễ pha so với u một góc φ

Ta có: u = 80cos100πt (V) ⇒ i = I0cos(100πt + φi); với I0 = I√2 = √2 (A)

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4

Vậy i = √2cos(100πt – π/4) (A)

Bài 8 (trang 80 SGK thứ Lý 12): Mạch điện xoay chiều có có: R = 30ω, C = 1/5000π F, L = 0,2/π H. Biết hiệu áp tức thời nhị đầu mạch u = 120√2cos100πt (V). Viết biểu thức của i.

Lời giải:

R = 30ω, C = 1/5000π F

*

L = 0,2/π H → ZL = Lω = 20ω

Tổng trở:

*

Biểu thức của i:

Ta có: u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

*

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – (-π/4) = π/4 rad

Vậy i = 4cos(100πt + π/4) (A)

Bài 9 (trang 80 SGK trang bị Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm có R = 40ω, C = 1/4000π F , L = 0,1/π H. Biết hiệu áp tức thời hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của i.


b) Tính UAM (H.14.4)

*

Lời giải:

Ta có: R = 40Ω, C = 1/4000π F

*

L = 0,1/π → ZL = Lω = 10ω

Tổng quát:

*

a) Biểu thức của i:

Ta có: u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

*

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – (- 0,6435) = 0,6435 rad

Vậy i = 2,4√2cos(100πt + 0,6435) (A)

b) Điện áp hiệu dụng ở nhị đầu AM:

*

Bài 10 (trang 80 SGK đồ Lý 12) mang lại mạch năng lượng điện xoay chiều R = 20ω, L = 0,2/π H và C = 1/2000π F. Biết năng lượng điện áp tức thời nhì đầu mạch u = 80cosωt (V), tính ω nhằm trong mạch gồm cộng hưởng. Lúc ấy viết biểu i.

Lời giải:

+ Mạch cộng hưởng thì: ZL = ZC ↔ ω2LC = 1

*

+ Biểu thức của i:

Vì mạch R, L, C cùng hưởng ⇒ i cùng pha với u

Ta có: u = 80cosωt → i = I0cos(ωt)

Với

*

và ω = 100π rad/s → i = 4cos(100πt) (A)

Bài 11 (trang 80 SGK trang bị Lý 12): lựa chọn câu đúng.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Toán Lớp 1, Bài Tập Toán Lớp 1, Chuyên Đề 1: So Sánh

Đoạn mạch tất cả R, L, C mắc tiếp nối có R = 40ω, 1/C.ω = 20ω, ωL = 60ω. Đặt vào nhì đầu mạch điện áp u = 240√2cos100πt (V). Cường độ loại điện ngay tức khắc trong mạch là:

A. I = 3√2cos100πt (A) B. 6cos(100πt + π/4) (A)

C. I = 3√2 cos(100πt – π/4) (A) D. 6cos(100πt – π/4) (A)

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có: ZL = 60ω; ZC = 20ω

Tổng trở của mạch:

*

Biểu thức của i:

Ta có: u = 240√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

*

*

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4 rad

Vậy i = 6cos(100πt – π/4) (A)

Bài 12 (trang 80 SGK thiết bị Lý 12): Chọn giải đáp đúng.

Đoạn mạch tất cả R, L, C mắc thông suốt có R = 40ω, 1/C.ω = 30ω, ωL = 30ω. Đặt vào nhị đầu mạch điện áp u = 120√2cos100πt (V). Cường độ loại điện ngay tức thì trong mạch là: