... Không xứng đáng kể. Giải 5 51 2211,013 .10 .4731, 755 .10 273p Tp PaT= = =9/ 30 .10 *. Một chai chứa không khí được nút kín đáo bằng một nút trọng lượng không xứng đáng kể, máu diện 2,5cm2. Hỏi ... 100 đôi mươi 4 .10 37 .5 4 .10 100 201,36 .10 .9,8.0,3 75 5 .10 h L h lpl L hp cmHgp gH Paρ − − =− − − = =−= = =6/ 30.6. Một bình kín đáo chứa khí oxi ở nhiệt độ 200C và áp suất 10 5 ... 20lit bên dưới áp suất 25atm. Coi nhiệt độ không đổi. Giải 2 211 25. đôi mươi 50 01PVVP= = = (lít) 5/ 29.8. Tính cân nặng khí oxi đựng vào bình thể tích 10 lit dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0oC....

Bạn đang xem: Sách


*

*

*

... 1193C. 171 5 D. 2194 A. 50 1 B. 100 1 C. 75 1 D. 75 2Hướng dẫn giải: Số photon chiếu tới kim loại 7 9111 134 8hc E. 1 ,5 .10 .993, 75 .10 E N . N 7 ,5 .10 hc 6,6 25 .10 .3 .10 − −−λ= ... 226,0 254 06; mRn = 222,01 757 4; mα = 4,00 150 5;me = 0,00 054 9. Mang 1u = 931,5MeV/c2, bỏ qua mất động lượng của photon γ. Bước sóng của tia γ làA. 2 ,5 .10 -12m B. 5 .10 -12m C. 7 ,5 .10 -12m D. 10. 10-12mHướng ... Cho: mα = 4,00 15 u; mX = 16,9947 u; mN =13,9992 u; mp = 1,0073 u; 1u = 931 ,5 MeV/c2.A. 5, 6 .10 6 m/s B. 30, 85 .10 5 m/s C. 30, 85 .10 6 m/s D. 5, 6 .10 5 m/sHướng dẫn giải: Phương trình...

Xem thêm: Coma Là Gì ? Coma Là Gì Cùng Tìm Hiểu Food Coma Là Gì


*

*

... 36cm3 bài tập 8 (trang 166) H =3140 m h= 10m, thì P= 1mmHg t = 20C  T = 2 75 0K Giáo án vật lớp 10 chương trình phiên bản - máu 52 BÀI TẬP I. Mục tiêu. ... bài làm cho của HS dẫn giải một trong những bài tập liên quan. HS phát âm đề bài 1 em lên ghi dữ kiện bài xích toán đàm luận cách giải bài xích Lên bảng làm cho bài nhận xét của HS sót lại V2 ... D = 000P TDT P= 0, 75 kg/m3 bài xích 3 BTVL trang 73 dựa vào đồ thị cho HS hiểu đề dấn xét, bổ sung cập nhật thiếu sót trong bài có tác dụng của HS dẫn giải một trong những bài...