Giải bài bác tập trang 103 bài bác 18 thăng bằng của một vật bao gồm trục quay nỗ lực định, momen lực SGK thiết bị lý lớp 10. Câu 1: Momen lực so với một trục xoay là gì? Cánh tay đòn của lực là gì?...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 10 sgk


Bài 1 trang 103 sgk trang bị lý lớp 10

Bài 1. Momen lực đối với một trục tảo là gì? Cánh tay đòn của lực là gì?

khi nào thì lực tác dụng vào một vật gồm trục quay cố định và thắt chặt không làm cho vật tảo ?

Hướng dẫn giải:

Momen lực đối với một trục quay tà tà đại lượng đặc thù cho tác dụng làm quay của lực cùng được đo bằng tích của lực cùng với cánh tay đòn của nó.

Cánh tay đòn là khoảng cách từ giá của lực mang đến trục.

M = F.d

Muốn vật không xoay thì tổng các momen lực theo chiều kim đồng hồ thời trang phải bằng tổng các momen lực theo hướng ngược kim đồng hồ. 

Bài 2 trang 103 sgk vật lý lớp 10

Phát biểu đk cân bằng của một vật gồm trục quay cố định và thắt chặt (hay luật lệ momen lực).iair:

Hướng dẫn giải:

Muốn vật tất cả trục quay nạm đinh không quay thì tổng những momen lực có xu hướng là cho vật quay theo chiều kim đồng hồ đeo tay phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm mang lại vạt quay theo chiều ngược kim đồng hồ.

Bài 3 trang 103 sgk đồ lý lớp 10

Hãy áp dụng quy tắc momen lực vào các trường đúng theo sau:

a) Một người dùng xà beng nhằm đẩy một hòn đá (Hình 18.3)

*

b) Một bạn cầm càng xe phới kít nâng lên (Hình 18.4).

*

c) Một tín đồ cầm hòn gạch men trên tay (Hình 18.5).

*

Hướng dẫn giải:

a) FA. OA = FB. OB

b)

*

Gọi O là trục con quay của bánh xe cun cút kít;

d1 khoảng cách từ trục quay cho giá của trọng lực (overrightarrowP);

d2 khoảng cách từ trục quay cho giá của lực (overrightarrowF).

Ta có: P.d1 = F.d2

c) tựa như như trên.

Gọi O là trục quay.

Xem thêm: Từ Trường Của Dòng Điện Chạy Trong Các Dây Dẫn Có Hình Dạng Đặc Biệt

d1 là khoảng cách từ O mang đến giá của lực (overrightarrowF)

d2 là khoảng cách từ O mang đến giá của trọng lực(overrightarrowP)

Ta có: F.d1 = P.d2

Bài 4 trang 103 sgk thiết bị lý lớp 10

Một người tiêu dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6). Khi người ấy tính năng một lực 100 N vào đâuf búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tính lực cản của gỗ công dụng vào đỉnh.

*

Hướng dẫn giải:

Áp dụng phép tắc momen

Ta có: F. D1 = FC. D2 (1)

Với (left{eginmatrix F=100N\ d_1= 20cm = 2.10^-1m \ d_2=2cm =2.10^-2m endmatrix ight.)