Bài 6. Giải bài toán trên vật dụng tính

Việc giải toán trên máy vi tính thường được tiến qua 5 bước:

- Xác định bài xích toán

- Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

- Viết chương trình

- Hiệu chỉnh

- Viết tài liệu

1. Xác định bài toán

Ví dụ 1: tìm ước phổ biến lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dương M với N

- Input: M,N

- Output: UCLN(M,N)

Xác định vấn đề là xác định rõ hai thành phần: input ; Output;

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a. Lựa chọn thuật toán

*

Hình 1. Các bước lựa chọn thuật toán​

- Ít phức tạp

- ít tốn thời gian thực hiện

- Chiếm không nhiều ô nhớ

- Thực hiện ít phép toán, dễ hiểu...

b, Diễn tả thuật toán

Ví dụ:Tìm ước phổ biến lớn nhất (ƯCLN) của nhị số nguyên dương M cùng N.

- Xác định bài toán:

+ Input: Nhập M, N

+ Output: ƯCLN(M, N)

- Ý tưởng: Sử dụng những điều đã biết sau:

+ Nếu M = N thì giá trị bình thường đó là ƯCLN của M cùng N

+ Nếu M > N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M – N,N)

+ Nếu M 1. Thuật toán diễn tả bằng cách liệt kê

Bước 1: Nhập M,N;

Bước 2: Nếu M=N đưa ra ƯCLN(M,N)=M; kết thúc

Bước 3: Nếu M>N thì M← M-N rồi tảo lại bước 2;

Bước 4: N ←N-M rồi con quay lại bước 2

b2. Thuật toán diễn tả bằng sơ đồ khối

*

Hình 2. Sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm ƯCLN​

Sau đây là hai ví dụ mô phỏng những bước thực hiện thuật toán trên:

*
*

Hình 3. Mô phỏng thuật toán search ƯaCLN bằng số liệu cụ thể​

3. Viết chương trình

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

- lúc viết chương trình ta đề nghị chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm siêng dụng ưng ý hợp vơi thuật toán

- Viết chương trình vào ngôn ngữ nào thì phải theo đúng ngôn ngữ đó

- Chương trình dịch chỉ bao gồm thể phân phát hiện và thông báo về mặt ngữ pháp

4. Hiệu chỉnh

- Một chương trình đã viết dứt có thể bao gồm nhiều lỗi cùng sẽ mang lại kết quả ko đúng

- Ta cần thử chương trình bằng vài bộ số input đầu vào để phát hiện lỗi với sửa chương trình.


Bạn đang xem: Giải bài toán trên máy tính tin học 10


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cilia Là Gì, Khái Niệm Và Định Nghĩa), Sự Khác Biệt Giữa Lông Mao Và Vi Nhung Mao

Quá trình này gọi là hiệu chỉnh (test)

5. Viết tài liệu

- Tài liệu phải mô tả bài bác toán, thuật toán, thiết kế chương trình, kết quả nghiệm với hương dẫn sử dụng

- Tài liệu này rất bổ ích cho người sử dụng chương trình và cho việc đề xuất những khả năng hoàn thiện thêm

- những bước tất cả thể lập đi lặp lại nhiều lần mang đến đến khi ta cho rằng chương trình đã làm cho việc đúng đắn với hiệu quả