Lý thuyết Hóa 10 bài bác 23. Hiđro clorua, axit clohiđric cùng muối clorua

I. HIĐRO CLORUA

1. Cấu tạo phân tử

Hiđro clorua là hợp chất cộng hóa trị, phân tử có cực:

*

(Hiệu độ âm năng lượng điện giữa nguyên tử clo và nguyên tử hiđro là 3,16 – 2,2 0= 0,96

2. Tính chất

- Hiđro clorua là chất khí không màu, mùi hương xốc, độc.

Bạn đang xem: Hidro clorua axit clohidric và muối clorua

*

⟹ Nặng hơn không khí.

- Khí HCl tan rất nhiều trong nước chế tạo thành dung dịch axit HCl (ở 20oC, 1 lít nước hòa tan ngay sát 500 lít khí HCl).

II. AXIT CLOHIĐRIC

1. đặc thù vật lí

- hóa học lỏng ko màu, mùi xốc.

- trọng lượng riêng D=1,19 g/cm3.

- Dung dịch HCl đậm sệt bốc sương trong không gian ẩm.

2. đặc điểm hóa học

a) Tính axit: Axit HCl là axit mạnh

* Làm quỳ tím (xanh) ⟶ đỏ.

* Tác dụng với kim loại (Đứng trước H)

*

(n là hóa trị thấp độc nhất của kim loại M)

Ví dụ:

*

* Tác dụng với oxit bazơ, bazơ

*

Ví dụ:

*

* Tác dụng cùng với muối

HCl + muối bột ⟶ muối hạt clorua + Axit (mới)

(Sản phẩm phải tất cả muối clorua ↓ hay axit (mới) là axit yếu, dễ bay hơi)

Ví dụ:

*

b) Tính khử: vị trong phân tử HCl, yếu tố clo tất cả số lão hóa thấp độc nhất là −1

*

3. Điều chế

a) Trong chống thí nghiệm

Cho tinh thể NaCl tác dụng với axit H2SO4 đậm đặc với đun rét (phương pháp sunfat):

*

Ở ánh sáng cao hơn:

*

Khí HCl hòa tung vào nước ⟶ dung dịch axit HCl.

b) trong công nghiệp

- Tổng hợp từ H2 và Cl2C:

*

- phương pháp sunfat (với to ≥ 400oC) cũng được áp dụng vào công nghiệp.

- Thu HCl từ phản ứng clo hóa những hợp chất hữu cơ:

CH4 + Cl2 ⟶ CH3Cl + HCl

III. MUỐI CLORUA VÀ NHẬN BIẾT ION CLORUA

1. Một vài muối clorua

- muối bột của axit clohiđric gọi là muối hạt clorua.

- Đa số muối hạt clorua tan nhiều trong nước, trừ một trong những muối clorua ko tan trong nước như AgCl↓(trắng) cùng ít tan như PbCl2↓(trắng), CuCl↓(trắng)...

* Ứng dụng:

- NaCl: cần sử dụng làm muối bột ăn, điều chế NaOH, Cl2, H2, nước Gia-ven, axit HCl...

- KCl: cần sử dụng làm phân kali.

- ZnCl2: có chức năng diệt khuẩn, làm hóa học chống mục gỗ.

- AlCl3: chất xúc tác trong tổng vừa lòng hữu cơ.

- BaCl2: trừ sâu căn bệnh trong nông nghiệp.

Xem thêm: Tệp Đuôi Svg Là Gì - Và Cách Sử Dụng Nó

2. Nhận thấy ion clorua

- thuốc thử: dung dịch AgNO3.

- tín hiệu phân biệt: Khi nhỏ dại dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp axit HCl hay dung dịch muối clorua tạo nên kết tủa trắng (AgCl)