1. Mô hình dữ liệu quan liêu hệ

a. Khái niệm mô hình dữ liệu

- quy mô dữ liệu là 1 trong những tập hợp các khái niệm, dùng để mô tả CTDL, các làm việc dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL

- những loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình tài liệu bậc cao) cho diễn đạt CSDL tại mức khái niệm cùng mức form nhìn.

Bạn đang xem: Khóa là gì

Môhình vật dụng lí: (mô hình dữ liệu bậc thấp) cho biết thêm dữ liệu được lưu trữ thế nào.

b. Quy mô dữ liệu quan liêu hệ

- mô hình dữ liệu tình dục được E.F.Codd lời khuyên năm 1970. Trong khoảng 20 năm quay trở lại đây những hệ database theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

- Trong mô hình quan hệ:

Về phương diện cấu trúc: dữ liệu được thể hiện trong những bảng (hàng, cột).Về mặt thao tác trên dữ liệu: gồm thể update dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về phương diện ràng buộc dữ liệu: dữ liệu trong một bảng cần thoả mãn một số ràng buộc.

2. Cơ sở tài liệu quan hệ

a. Khái niệm

- cơ sở dữ liệu quan hệ: csdl được xây dừng trên mô hình dữ liệu quan tiền hệ.

- Hệ QTCSDL tình dục : Hệ QTCSDL quan hệ dùng để tạo lập, update và khai thác CSDL quan liêu hệ.

- Những đặc trưng của csdl quan hệ:

Mỗi quan lại hệ có một tên khác nhau với tên những quan hệ khác.Các bộ là phân biệt và đồ vật tự những bộ là ko quan trọng.Mỗi thuộc tính gồm một tên riêng biệt và sản phẩm công nghệ tự những thuộc tính là ko quan trọng.Quan hệ không có thuộc tính đa trị giỏi phức hợp.

b. Ví dụ

- Để thống trị học sinhmượn sách tại một trường học, thông thườngquản lí những thông tin sau:

Thông tin fan mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời hạn mượn/ trả)

*

c. Khóa và links giữa những bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một trong những tập bao gồm một hay 1 số thuộc tính của bảng rành mạch được những cá thể.

- Khoá chính:

Một bảng tất cả thể có nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng bạn ta thường chọn (chỉ định) một khóa có tác dụng khóa chính.Khi nhập tài liệu cho một bảng, cực hiếm của mọi bộ tại khóa chính không được để trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khóa nhờ vào vào quan hệ lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào vào giá bán trị của những dữ liệu.Nên lựa chọn khóa chính là khóa gồm ít nằm trong tính nhất.

Xem thêm: Định Nghĩa Xenobiotic Là Gì

- Liên kết: thực chất sự link giữa những bảng là dựa vào thuộc tính khóa. Chẳng hạn thuộc tính số thẻ là khóa của bảng tín đồ mượn xuất hiện thêm lại sinh hoạt bảng mượn sách đó tạo cho liên kết thân 2 bảng này.