*

*

Bài 2. Làm cho quen với chương trình cùng ngôn ngữ lập trình

1. Ví dụ về chương trình

Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal:

*

Hình 1. Minh họa chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal đơn giản​

Chương trình gồm thể bao gồm nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh gồm những cụm từ khác nhau được tạo từ các chữ cái.

Bạn đang xem: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường gồm 2 thành phần cơ bản: bảng chữ cái và những quy tắc viết lệnh

- Bảng chữ cái

+ Mọi ngôn ngữ lập trình đều gồm bảng chữ mẫu riêng

+ những câu lệnh chỉ được viết từ những chữ cái trong bảng chữ mẫu của ngôn ngữ lập trình

+ Bảng chữ loại của các ngôn ngữ lập trình thường gồm:

*

Bảng 1. Bảng chữ cái​

- những quy tắc

+ Mỗi câu lệnh vào chương trình đều bao gồm quy tắc quy định giải pháp viết những từ với thứ tự của chúng.

+ Mỗi câu lệnh đều có một ý nghĩa nhất định xác định thao tác mà laptop cần thực hiện và kết quả đạt được.

Xem thêm: Lý Thuyết Tính Tương Đối Của Vận Tốc Tương Đối, Lý Thuyết Tính Tương Đối Của Chuyển Động

+ Ví dụ:

*

Hình 2. Những quy tắc viết lệnh​

3. Từ khóa cùng tên

a. Từ khóa

- Từ khóa là những từ dành riêng, ko được sử dụng cho bất kì mục đích nào khác kế bên mục đích sử dụng bởi vì ngôn ngữ lập trình quy định

- Mỗi ngôn ngữ lập trình đều gồm một số từ khóa nhất định

Ví dụ:

*

Hình 3. Minh họa về các từ khóa​

b. Tên

- Tên dùng để nhận biết với phân biệt những đại lượng với đối tượng vào chương trình

- Tên bởi vì người lập trình đặt theo những qui tắc của ngôn ngữ lập trình cùng chương trình dịch

Ví dụ:

*

Hình 4. Minh họa về những tên​

*Lưu ý:

- nhì đại lượng khác biệt trong một chương trình phải mang tên khác nhau.

- Tên không được trùng với các từ khóa

*Quy tắc đặt thương hiệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal:

- không bắt đầu bằng chữ số

= không chứa dấu cách

4. Cấu trúc thông thường của chương trình

Cấu trúc phổ biến của mọi chương trình gồm nhì phần:

< >

Trong đó:

- Phần khai báo tất cả thể tất cả hoặc không

- Phần thân chương trình bắt buộc phải có

a. Phần khai báo

Phần khai báo gồm:

- Khai báo tên chương trình

- Khai báo các thư viện: chứa những lệnh viết sẵn có thể cần sử dụng trong chương trình

b. Phần thân chương trình

Gồm những câu lệnh mà máy tính cần thực hiệnVí dụ:

*

Hình 5. Minh họa những thành phần cơ bản trong một chương trình​

5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình

*

Hình 6. Screen làm việc trong Turbo Pascal​

a, Soạn thảo chương trình

Trong cửa sổ chương trình dùng keyboard để soạn thảo chương trình

b. Dịch chương trình

- Nhấn tổ hợp phím alternative text + F9

- Chương trình dịch sẽ kiểm tra lỗi chủ yếu tả với cú pháp

*

Hình 7. Dịch chương trình​

c, Chạy chương trình

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9

*

Hình 8. Màn hình hiện kết quả của chương trình​