Chúng ta đã biết một loại link hóa học tập được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa những ion trái dấu, từ bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu loại liên kết được hình thành bởi sự góp tầm thường electron để sử dụng chung. Đó là links cộng hóa trị.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị lớp 10


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

1.2.Độ âm năng lượng điện và link hóa học

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 13 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 13 Chương 3 chất hóa học 10


1.1.1. Link cộng hóa trị xuất hiện giữa những nguyên tử giống nhau. Sự hình thành đối kháng chất.

Sự xuất hiện phân tử H2

Hai nguyên tử H góp 1 electron sinh sản thành một cặp electron tầm thường trong phân tử H2.Công thức H:H được hotline là công thức electron.Công thức H-H điện thoại tư vấn là cách làm cấu tạo.

*

Hình 1:Sự xuất hiện phân tử H2

Sự ra đời phân tử nitơ

Mỗi nguyên tử N góp phổ biến 3e để tạo thành thành 3 cặp e chung của phân tử N2.

*

Hình 2:Sự ra đời phân tử N2

3 cặp electron liên kết biểu diễn bằng cha gạch ((equiv)), đó là link ba. Link ba bền hơn links đôi và link đơn. Ở ánh sáng thường N2 kém chuyển động hóa học.

CTCT:(N equiv N)

Kết luận

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được làm cho giữa nhị nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.Mỗi cặp electron chung tạo nên một link cộng hóa trị.

Trong các phân tử H2, N2 tạo nên từ nhị nguyên tử của cùng một nguyên tố bắt buộc cặp electron chung không bị hút về phía nào. Đó là links cộng hóa trị ko cực.

1.1.2. Link giữa những nguyên tử khác nhau. Sự sinh ra hợp chất.

Sự có mặt phân tử hyđro clorua (HCl)

Cấu hình electron của H và Cl là:

(eginarrayl _1H:1s^1\ _17Cl:1s^22s^22p^63s^23p^5; endarray)

Nhận xét:Nguyên tử H gồm 1e ở phần bên ngoài cùng, không đủ 1e để đạt cấu hình electron bền của khí hãn hữu He. Nguyên tử Cl gồm 7e ở lớp bên ngoài cùng, còn thiếu 1e để có vỏ bền dạng hình Ar.

Mỗi nguyên tử H cùng Cl góp bình thường 1e để chế tác thành 1 liên kết cộng hóa trị.

*

Hình 3:Sự ra đời phân tử HCl

CTCT: H – Cl

Giá trị độ âm năng lượng điện của Cl to hơn độ âm năng lượng điện của H bắt buộc cặp e liên kết bị lệch về phía nguyên tử Cl. Links cộng hóa trị này bị phân cực.

Cặp electron tầm thường bị lệch về phía một nguyên tử được call là link cộng hóa trị bao gồm cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

Sự hình thành phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

Cấu hình electron của H và Cl là:

(eginarray*20l _6C: m 1s^22s^22p^2\ _8O: m 1s^22s^22p^4 endarray)

Trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O cùng nguyên tử C góp thông thường với mỗi nguyên tử O hai electron.

*

Hình 4:Sự có mặt phân tử CO2

Trong phân tử CO2 các cặp electron bị hút lệch về phía O vày oxi tất cả độ âm điện lớn hơn C → links C=O bị phân cực về phía O

Trong phân tử CO2 có cấu trúc thẳng nên liên kết đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau → Phân tử CO2 không phân cực

1.1.3.Tính chất của những chất có liên kết cộng hóa trịTên những chất nhưng phân tử chỉ có links cộng hóa trị:

Các chất rắn: đường, lưu giữ huỳnh, iot,..

Các chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,…

Các hóa học khí: CO2, Cl2, H2,…

Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị:

Các chất bao gồm cực như: etanol, đường,… tan những trong dung môi có cực như nước.Phần lớn các chất không rất như: S, I2, các chất cơ học không rất tan trong dung môi không cực.

Xem thêm: " Incline Là Gì - Nghĩa Của Từ : Incline

Kết luận:Các chất có link cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở mọi trạng thái.
1.2.1. Tình dục giữa link cộng hóa trị ko cực, links cộng hóa trị có cực và liên kết ionTrong phân tử, trường hợp cặp electron bình thường ở thân 2 nguyên tử links ta có liên kết cộng hóa trị không cực.Nếu cặp electron tầm thường lệch về một nguyên tử thì đó là link cộng hóa trị bao gồm cực.Nếu cặp electron bình thường lệch hẳn về một nguyên tử ta sẽ sở hữu được liên kết ion.1.2.2. Hiệu độ âm năng lượng điện và links hóa học
Hiệu độ âm điện(Delta chi)Loại liên kết
(0 le Delta chi

Liên kết cùng hóa trị ko cực

(0,4 le Delta chi

Liên kết cùng hóa trị tất cả cực

(Delta chi ge 1,7)Liên kết ion
Trong NaCl:(Delta chi = m 3,16 m - m 0,93 m = m 2,23 m > m 1,7)→ liên kết giữa Na và Cl là liên kết ion.Trong HCl:(Delta chi = m 3,16 m - m 2,2 m = m 0,96 m o m 0,4 le Delta chi le 1,7)→ link giữa H cùng Cl là links cộng hóa trị có cực.Trong H2:(Delta chi = m 2,2 m - m 2,2 m = m 0 m o m 0 le Delta chi le 0,4)