Lý thuyết Hóa 10 bài bác 12. Links ion - Tinh thể ion

I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION

1. Ion, cation, anion

a) Sự tạo thành ion

- Nguyên tử luôn trung hòa về điện, cơ mà khi nguyên tử dường hay dìm thêm electron thì nó trở thành bộ phận mang điện hotline là ion.

Bạn đang xem: Liên kết ion tinh thể ion

b) Sự tạo thành thành cation

- Thí dụ: Sự sinh ra cation của nguyên tử Li(Z=3)

*

- Kết luận: trong số phản ứng hóa học, để đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử kim loại có xu thế nhường electron phần bên ngoài cùng mang lại nguyên tử các nguyên tố khác nhằm trở thành phần tử mang điện dương gọi là ion dương giỏi cation.

*

⟹ Tên cation được call theo tên kim loại.

Thí dụ: Li+ điện thoại tư vấn là cationliti

c) Sự sản xuất thành anion

- Thí dụ: Sự sinh ra anion của nguyên tử F (Z=9)

 

*

- Kết luận: trong số phản ứng hóa học, để đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử phi kim có xu hướng nhận thêm e của nguyên tử những nguyên tố khác để trở thành phần tử mang điện âm điện thoại tư vấn là ion âm tốt anion.

*

⟹ Tên anion được gọi theo tên nơi bắt đầu axit (trừ O2 - gọi là anion oxit).

Thí dụ: F− gọi là anion florua

2. Ion 1-1 nguyên tử và ion âm nhiều nguyên tử

a) Ion solo nguyên tử

- Ion đối kháng nguyên tử là những ion khiến cho từ 1 nguyên tử.

 - Thí dụ:

+ Cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+...

+ Anion F− , Cl−, S2−...

b) Ion nhiều nguyên tử

- Ion nhiều nguyên tử là phần đông nhóm nguyên tử với điện tích dương xuất xắc âm.

- Thí dụ:

*

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

- Thí dụ: Xét phân tử NaCl

+ Nguyên tử NaNa nhường 1e cho nguyên tử Cl để biến ion dương Na+.

mãng cầu ⟶ Na+ + 1e

+ Nguyên tử Cl nhận 1e từ Na để trở thành ion âm Cl−.

Cl + 1e ⟶ Cl−

+ quy trình được trình diễn như sau:

*

+ hai ion sinh sản thành Na+ và Cl− mang điện tích ngược lốt hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, làm cho phân tử NaCl:

Na+ + Cl− ⟶ NaCl

+ làm phản ứng hóa học trên có thể biểu diễn bằng phương trình hóa học sau:

*

- Kết luận: liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion sở hữu điện tích trái dấu.

III. TINH THỂ ION

1. Tinh thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại bên dưới dạng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl, những ion Na+, Cl− được phân bổ luân phiên đều đặn và gồm trật từ trên các đỉnh của hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều sở hữu 6 ion ngược dấu liên kết với nó.

*

2. đặc thù chung của hợp hóa học ion

- Tinh thể ion bền bỉ theo thời gian vững vày lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion ngược vệt trong tinh thể lớn.

- các hợp chất ion số đông khá rắn, khó khăn nóng chảy, khó bay hơi.

- các hợp chất ion hay tan các trong nước.

Xem thêm: Ma Soeur Là Gì - Ma Sơ Tiếng Anh Là Gì

- lúc nóng chảy, khi tổ hợp trong nước, chúng chế tác thành dung dịch dẫn điện. Ở trạng thái rắn, tinh thể ion không dẫn điện.