Giải bài bác tập Hóa 10 bài xích 16 Luyện tập link hóa học thuộc phần: CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Giải bài bác 1 trang 76 SGK hóa học 10

Giải bài bác 1 trang 76 SGK hóa học 10.

Bạn đang xem: Luyện tập liên kết hóa học

Đề bài:

a) Viết phương trình trình diễn sự hình thành những ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

Na → Na+ ; Cl → Cl-

Mg → Mg2+ ; S → S2-

Al → Al3+ ; O → O2-

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Thừa nhận xét về thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của các ion được tạo ra thành.

Lời giải đưa ra tiết

a)

Na → Na+ +1e ; Cl +1e→ Cl-

Mg → Mg2+ +2e ; S + 2e → S2-

Al → Al3+ +3e ; O +2e → O2-

b) cấu hình electron của những nguyên tử và các ion:

11Na: 1s22s22p63s1 ; Na+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng như là Ne.

17Cl: 1s22s22p63s23p5 ; Cl - : 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng tương đương Ar.

12Mg: 1s22s22p63s2 ; Mg2+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng như là Ne.

16S: 1s22s22p63s23p4 ; S2- : 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron phần ngoài cùng giống như Ar.

13Al: 1s22s22p63s23p51 ; Al3+ : 1s22s22p6

Cấu hình electron phần ngoài cùng tương đương Ne.

8O: 1s22s22p4 ; O2- : 1s22s22p6

Cấu hình electron phần ngoài cùng như là Ne.

2. Giải bài bác 2 trang 76 SGK hóa học 10

Giải bài 2 trang 76 SGK hóa học 10. Trình bày sự tương tự và không giống nhau của 3 một số loại liên kết..

Đề bàiTrình bày sự như là và không giống nhau của 3 một số loại liên kết: link ion, links cộng hóa trị không cực và link cộng hóa trị gồm cực.

Lời giải bỏ ra tiết
So sánhLiên kết ionLiên kết cùng hóa trị không có cựcLiên kết cùng hóa trị bao gồm cực
Giống nhauCác nguyên tử kết phù hợp với nhau để tạo ra cho mỗi nguyên tử lớp electron ngoại trừ cùng bền bỉ giống cấu trúc khí hãn hữu ( 2e hoặc 8e ).
Khác nhau về kiểu cách hình thành liên kếtCho và nhận electronDùng chung e, cặp e không trở nên lệchDùng thông thường e, cặp e bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện khỏe mạnh hơn.
Khác nhau về nguyên tố khiến cho liên kếtGiữa sắt kẽm kim loại và phi kimGiữa những nguyên tử của cùng một nguyên tố phi kimGiữa phi kim mạnh mẽ yếu khác nhau
Nhận xétLiên kết cộng hóa trị gồm cực là dạng trung gian giữa link cộng hóa trị không rất và link ion.

3. Giải bài bác 3 trang 76 SGK chất hóa học 10

Giải bài xích 3 trang 76 SGK chất hóa học 10. Mang đến dãy oxit sau đây...

Đề bàiCho dãy oxit sau đây: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.

Dựa vào quý hiếm hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác minh loại link trong từng phân tử oxit ( tra quý hiếm độ âm năng lượng điện ở bảng 6, trang 45).

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Lấy độ âm điện của nguyên tử gồm độ âm điện mập trừ đi độ âm điện của nguyên tử nhỏ tuổi nếu:

Hiệu độ âm điện link CHT không phân cực

Hiệu độ âm điện từ 0,4 đến liên kết CHT gồm cực

Hiệu độ âm điện ≥ 1,7 => links ion

Lời giải đưa ra tiết

*

4. Giải bài bác 4 trang 76 SGK hóa học 10

Giải bài bác 4 trang 76 SGK chất hóa học 10. Dựa vào giá trị độ âm điện..

Đề bàia) phụ thuộc giá trị độ âm năng lượng điện ( F: 3,98 ; O: 3,44 ; Cl: 3,16 ; N: 3,04) hãy xét coi tính phi kim biến hóa như cố kỉnh nào của hàng nguyên tố sau: F, O, N, Cl.

b) Viết công thức cấu trúc của các phân tử sau đây: N2, CH4, H2O, NH3

Xét coi phân tử làm sao có liên kết không phân cực, links phân cực to gan lớn mật nhất.

Lời giải bỏ ra tiết

F O Cl N

Độ âm điện: 3,98 3,44 3,16 3,14

Nhận xét: độ âm điện bớt dần, tính phi kim bớt dần ( vày độ âm điện đặc trưng cho năng lực hút em electron về phía nguyên tử đó)

b)

*

N2 CH4 H2O NH3

Hiệu độ âm điện: 0 0,35 1,24 0,84

Phân tử N2, CH4 có link cộng hóa trị không phân cực.

Phân tử H2O có link cộng hóa trị phân cực mạnh nhất trong dãy.

5. Giải bài bác 5 trang 76 SGK hóa học 10.

Giải bài 5 trang 76 SGK chất hóa học 10. Một nguyên tử có cấu hình electron

Đề bàiMột nguyên tử có cấu hình electron 1s22s22p3

a) Xác xác định trí của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp chất khí với hiđro

b) Viết phương pháp electron với công thức cấu trúc của phân tử đó.

Lời giải chi tiết

a)

- tổng số electron là = 2+ 2+ 3 = 7 => số vật dụng tự của nhân tố là 7.

- tất cả 2 lớp electron => nguyên tố nghỉ ngơi chu kì 2.

- Nguyên tố p. Có 5 electron ở phần bên ngoài cùng phải thuộc đội VA. Đó là nitơ. Bí quyết phân tử hợp hóa học với hiđro là NH3

b) bí quyết electron và công thức kết cấu của phân tử NH3

*

6. Giải bài bác 6 trang 76 SGK chất hóa học 10

Giải bài xích 6 trang 76 SGK hóa học 10. Rước ví dụ về tinh thể ion

Đề bàia) rước ví dụ về tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.

b) đối chiếu nhiệt độ nóng chảy của những loại tinh thể đó. Giải thích.

c) Tinh thể làm sao dẫn điện được sống trạng thái rắn? Tinh thể như thế nào dẫn năng lượng điện được lúc nóng chảy với khi tổng hợp trong nước?

Lời giải chi tiết

a) Tinh thể ion: Nacl; MgO; CsBr; CsCl

Tinh thể nguyên tử: Kim cương

Tinh thể phân tử: Băng phiến, iot, nước đá, cacbon đioxit

b) đối chiếu nhiệt độ nóng chảy:

Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion ngược vệt lớn đề xuất tinh thể ion bền bỉ theo thời gian vững. Những hợp chất ion hầu hết khá rắn,khó cất cánh hơi,khó lạnh chảy

– Lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử khôn xiết lớn, bởi vì vậy tinh thể nguyên tử đa số bền vững, tương đối cứng, khó nóng chảy, khó cất cánh hơi.

– trong tinh thể phân tử các phân tử hút nhau bởi lực tác động yếu giữa các phân tử. Bởi vậy tinh thể phân tử dễ dàng nóng chảy, dễ bay hơi

c) không tồn tại tinh thể nào rất có thể dẫn điện ở tinh thần rắn.Tinh thể dẫn năng lượng điện được nóng chảy với khi tổng hợp trong nước là: tinh thể ion

7. Giải bài xích 7 trang 76 SGK chất hóa học 10

Giải bài 7 trang 76 SGK hóa học 10. Xác minh điện hóa trị của những nguyên tố

Đề bàiXác định điện hóa trị của những nguyên tố đội VIA, VIIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA.

Lời giải chi tiết

Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong những hợp hóa học với các nguyên tố đội IA là:

Các nguyên tố kim loại thuộc team IA gồm số electron ở lớp ngoài cùng là 1, rất có thể nhường 1 electron này bắt buộc điện hóa trị là +1

Các yếu tố phi kim thuộc team VIA, VIIA tất cả 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng, hoàn toàn có thể nhận thêm 2 hay 1 electron vào lớp bên ngoài cùng nên bao gồm điện hóa trị 2- hoặc 1-

8. Giải bài 8 trang 76 SGK chất hóa học 10

Giải bài 8 trang 76 SGK hóa học 10. Phụ thuộc vị trí của những nguyên tố

Đề bàia) phụ thuộc vào vị trí của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong những nguyên tố tiếp sau đây những nguyên tố nào có cùng cùng hóa trị trong những oxit cao nhất:

Si, P, Cl, S, C,N, Se, Br.

b) phần nhiều nguyên tố nào dưới đây có cùng cộng hóa trị trong những hợp hóa học khí cùng với hidro

P, S, F, Si, Cl, N, As, Te.

Xem thêm: Tin Học 9 Bài 7 (Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm): Phần Mềm Tin Học Lớp 9

Lời giải chi tiết

a) đầy đủ nguyên tố bao gồm cùng cùng hóa trị trong các oxit cao nhất

RO2 R2O5 RO3 R2O7

Si, C P,N S, Se Cl, Br

b) hồ hết nguyên tố bao gồm cùng cộng hóa trị trong hợp chất khí với hidro :

RH4 RH3 RH2 RH

Si N, P, As S, Te F, Cl

9. Giải bài bác 9 trang 76 SGK hóa học 10

Giải bài bác 9 trang 76 SGK hóa học 10. Khẳng định số oxi hóa

Đề bàiXác định số lão hóa của Mn, Cr, Cl, P, S, C, Br :

a) vào phân tử KMnO4, Na2Cr2O7, KClO3, H3PO4

b) vào ion: NO3−">NO3−NO3−, SO42−">SO42−SO42−, CO32−">CO32−CO32−, Br−">Br−Br−, NH4+">NH4+NH4+

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Ghi nhớ 4 quy tắc xác minh số oxi hóa sgk hóa 10 - trang 73 để xác định được số oxi hóa của những nguyên tố chủ yếu xác

Lời giải chi tiết

a. Vào phân tử

KMnO4: 1 + x + 4.(-2) = 0 →">→→ x = 7 →">→→ Mn bao gồm số oxi hóa +7 vào phân tử KMnO4

Na2Cr2O7: 2.1 + 2.x + 7.(-2) = 0 →">→→ x = 6 →">→→ Cr có số lão hóa +6 trong phân tử Na2Cr2O7

KClO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 →">→→ x = +5 →">→→ Cl gồm số thoái hóa +5 trong hợp chất KClO3

H3PO4: 3.1 + x + 4.(-2) = 0 →">→→ x = 5 →">→→ x = 5 →">→→ P có số lão hóa +5 trong hợp chất H3PO4

b. Trong ion:

NO3-: x + 3.(-2) = -1 →">→→ x = 5 →">→→ N có số lão hóa là +5 vào hợp chất NO3-

CO32-: x + 3.(-2) = -2 →">→→ x = 4 →">→→ C có số thoái hóa là +4

Br-: Br gồm số oxi hóa là -1

NH4+: x + 4.1 = 1 →">→→ x = -3 →">→→ N gồm số thoái hóa là -3

được soạn từ phần lớn thầy gia sư dạy tốt môn Hóa theo công tác SGK lớp 10, acollegemiscellany.com gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soạn hóa 10 và cách Giải Sách bài bác tập chất hóa học lớp 10 giúp để học tốt Hóa học tập 10.