1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do thoải mái là gì ? Nếu đặc điểm của hoạt động rơi tự do và viết công thức tính gia tốc rơi thoải mái ?

- Sự rơi trường đoản cú do là sự rơi chỉ dưới công dụng của trọng lực.Bạn sẽ xem: báo cáo thực hành đồ lý 10 bài 8

- Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ trên xuống.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành vật lý 10 bài 8

+ Là vận động nhanh dần dần đều.

+ trên một địa điểm nhất định trên Trái Đất và ở sát mặt đất, hầu hết vật hầu hết rơi tự do thoải mái với cùng vận tốc g.

- phương pháp tính vận tốc rơi trường đoản cú do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng lối đi được của đồ dùng rơi tự do thoải mái (m).

+ t : thời hạn vật rơi thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát hoạt động rơi tự do : Đo thời hạn rơi ứng cùng với các khoảng cách s không giống nhau.

Vị trí đầu của đồ gia dụng rơi: (s_0 = 0 (mm)).


*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ đồ thị: Dựa vào tác dụng trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ phù hợp trên những trục tung cùng trục hoành để vẽ vật dụng thị (s = s(t^2)).


*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s phụ thuộc vào vào thời hạn là hàm bậc 2 ẩn t, vì thế nếu vẽ vật dụng thị màn biểu diễn s qua t thì nó bao gồm dạng một đường cong Parabol.

Nhưng việc hỏi dạng vật thị của s theo ẩn ((t^2)), vị vậy họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) cùng với (X = t^2), ở chỗ này t là biến nên X cũng là biến.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Photovoltaic Là Gì ? Photovoltaic Là Gì

Ta nhận thấy sự dựa vào của s theo ẩn X là một hàm số bậc nhất:

Như vậy hoạt động của đồ rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều.

b) lúc đã khẳng định được vận động rơi tự do thoải mái là một chuyển động nhanh dần dần đều, ta hoàn toàn có thể xác định những giá trị của g theo phương pháp (g=dfrac2st^2) và vận tốc của đồ dùng rơi trên cổng E theo công thức (v=dfrac2st) ứng với những lần đo. Hãy tính những giá trị trên và ghi vào bảng 8.1

c) Đồ thị (v = v(t)) tất cả dạng một đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi từ bỏ do tăng dần theo thời gian. Vậy hoạt động rơi thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều


*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 4,791left( m/s^2 ight))