- Có khí hậu nóng và ẩm quanh năm. (quanh năm nóng trên 25oC , mưa từ 1500 – 2500mm).Bạn đang xem: Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì

- Có rừng rậm xanh quanh năm phát triển ở khắp nơi (rừng rậm rạp nhiều tầng, tập trung nhiều loài cây, chim, thú trên thế giới).

Bạn đang xem: Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì

Bạn đang xem: Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì


*

Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng và ẩm quanh năm. Chênhlệch nhiệt độ giữa các tháng cao nhất và thấp nhất rất nhỏ (khoảng3°C), nhưng sự chênh lệch giữa nhiệ.t độ ban ngày và ban đêm lại tới 10°C. Lượng mưa trung bình năm từ 1500 đến 2500mm, mưa quanhnăm, càng gần Xích đạo mưa càng nhiều. Độ ẩm cũng rất cao, trung bình trên 80%, nên không khí ẩm ướt ngột ngạt.Rừng phát triển rậm rạp, có nhiều loài cây mọc thành nhiều tầng, có nhiều loại cây dây leo. Trong rừng có nhiều loài chim, thú sinh sống.

Đúng 0
Bình luận (0)

Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng và ẩm quanh năm. Chênhlệch nhiệt độ giữa các tháng cao nhất và thấp nhất rất nhỏ (khoảng3°C), nhưng sự chênh lệch giữa nhiệ.t độ ban ngày và ban đêm lại tới 10°C. Lượng mưa trung bình năm từ 1500 đến 2500mm, mưa quanhnăm, càng gần Xích đạo mưa càng nhiều. Độ ẩm cũng rất cao, trung bình trên 80%, nên không khí ẩm ướt ngột ngạt.Rừng phát triển rậm rạp, có nhiều loài cây mọc thành nhiều tầng, có nhiều loại cây dây leo. Trong rừng có nhiều loài chim, thú sinh sống.

Đúng 0
Bình luận (0)

Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng và ẩm quanh năm. Chênhlệch nhiệt độ giữa các tháng cao nhất và thấp nhất rất nhỏ (khoảng3°C), nhưng sự chênh lệch giữa nhiệ.t độ ban ngày và ban đêm lại tới 10°C. Lượng mưa trung bình năm từ 1500 đến 2500mm, mưa quanhnăm, càng gần Xích đạo mưa càng nhiều. Độ ẩm cũng rất cao, trung bình trên 80%, nên không khí ẩm ướt ngột ngạt.Rừng phát triển rậm rạp, có nhiều loài cây mọc thành nhiều tầng, có nhiều loại cây dây leo. Trong rừng có nhiều loài chim, thú sinh sống.

Đúng 0
Bình luận (0) SGK trang 18

Môi trường xíchđạoẩm có nhữngđặcđiểm gì?

Lớp 7 Địa lý Bài 5 : Đới nóng - Môi trường xích đạo ẩm 5 0 Gửi Hủy

Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng và ẩm quanh năm. Chênhlệch nhiệt độ giữa các tháng cao nhất và thấp nhất rất nhỏ (khoảng3°C), nhưng sự chênh lệch giữa nhiệ.t độ ban ngày và ban đêm lại tới 10°C. Lượng mưa trung bình năm từ 1500 đến 2500mm, mưa quanhnăm, càng gần Xích đạo mưa càng nhiều. Độ ẩm cũng rất cao, trung bình trên 80%, nên không khí ẩm ướt ngột ngạt.Rừng phát triển rậm rạp, có nhiều loài cây mọc thành nhiều tầng, có nhiều loại cây dây leo. Trong rừng có nhiều loài chim, thú sinh sống.

Đúng 0
Bình luận (0)

Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu quanh năm nóng và ẩm quanh năm.Chênh lệch giua giữa các năm và tháng rất nhỏ (khoảng 3 độ C) nhưng chênh lệch giữa nhiệt đọ bang ngày và ban đêm lại tới 10 đọ C.Lượng mưa trung bình năm từ 1,500 đến 2500mm mưa quanh năm càng gần Xích đạo mưa càng nhiều.Độ ẩm cũng rất cao trung bình trên 80% nên không khí ẩm ướt ngột ngạt.Rừng phát triển rậm rạp,có nhiều loài cây mọc thành nhiều tầng,có nhiều loại cây dây leo.Trong rừng có nhiều loài chim,thú sinh sống

Đúng 0 Bình luận (0)

Nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ luôn trên > 20 độ C.Mưa nhiều quanh năm.Lượng mưa trung bình từ 1500-2500 mm/năm.Độ ẩm cao (> 80%)Biên độ thấp.

Đúng 0
Bình luận (0)

Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì?

mik cần gấp

Lớp 7 Ngữ văn 8 0 Gửi Hủy

Có những đặc điểm sau đây nha:

Nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ luôn trên > 20 độ C.Mưa nhiều quanh năm.Lượng mưa trung bình từ 1500-2500 mm/năm.Độ ẩm cao (>80%)Biên độ thấp.

k mik nha

Đúng 0
Bình luận (0)

Nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ luôn trên > 20 độ C.Mưa nhiều quanh năm.Lượng mưa trung bình từ 1500-2500 mm/năm.Độ ẩm cao (>80%)Biên độ thấp.

Đúng 0
Bình luận (0) Đúng 0 Bình luận (0)

Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì?

 

Lớp 7 Địa lý 3 0 Gửi Hủy

- Nắng nóng, mưa nhiều quanh năm. (250C, 1500-2500mm )

- Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm p/triển

- Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tầng, nhiều dây leo, chim thú

Đúng 0
Bình luận (0)

Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì ?

Trả lời:

Đúng 0
Bình luận (0)

-Nhiệt độ cao(từ 250c-270c),nóng quanh năm, biên độ nhiệt nhỏ khoảng 3oc

-Lượng mưa lớn : khoảng 1500mm->2500mm, phân bố đều trong năm

-Độ ẩm không khí cao trên 80%

Đúng 0
Bình luận (0)

Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm nào

Lớp 3 Tiếng anh thí điểm 1 0 Gửi Hủy

Đặc điểm của môi trường Xích đạo ẩm:

- Nóng, ẩm quanh năm

- Chênh lệch nhiệt độ các tháng rất nhỏ, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại hơn 10oC

- Lượng mưa trung bình từ 1500mm đến 2500mm

- Độ ẩm cao, trung bình 80%

- Rừng cây phát triển rậm rạp

- Cây xanh tốt quanh năm, mọc thành nhiều tàng, cao 40-50m

- Trong rừng có các loại dây leo thân gỗ; ở vùng cửa sông, ven biển lầy bùn có rừng ngập mặn

Đúng 0
Bình luận (0)

Lượng mưa của môi trường xích đạo ẩm có đặc điểm gì?

A.Chỉ có mưa vào mùa hạ.

B.Mưa quanh năm.

C.Quanh năm không có mưa.

D.Chỉ có mưa vào mùa đông

Lớp 7 Địa lý 1 0 Gửi Hủy

Đáp án B

Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng ẩm quanh năm. Lượng mưa trung bình năm từ 1500 – 2500mm, mưa quanh năm

Đúng 0
Bình luận (0)

1. Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào ? Nêu tên các kiểu môi trường trong đới nóng .

2. Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì ?

Lớp 7 Địa lý Bài 5 : Đới nóng - Môi trường xích đạo ẩm 2 0 Gửi Hủy

1.

Xem thêm: Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Chương 4 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Tin Học 11 Tn Th11 Hki Chuong 4 Dapan

- Có 4 kiểu môi trường trong đới nóng, đó là:

+ Môi trường xích đạo ẩm

+ Môi trường nhiệt đới

+ Môi trường nhiệt đới gió mùa

+ Môi trường hoang mạc

2. Môi trường xích đạo ẩm gồm có các đặc điểm sau đây:

- Nóng, ẩm, mưa nhiều quanh năm

- Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và thấp nhất rất nhỏ(khoảng 3oC)

- Sự chênh lệch giữa ngày và đêm lên đến 10oC

- Lượng mưa trung bình năm từ 1500mm đến 2500mm

- Độ ẩm trên 80%

- Không khí ẩm ướt, ngột ngạt

- Rừng cây phát triển rậm rạp.

- Cây cối xanh tốt quanh năm, mọc thành nhiều tầng, cao 40-50m

- Có các loại dây leo thân gỗ; các loài thú leo trèo giỏi và chim truyền cành

Đúng 0
Bình luận (1)

lên mạng nhé!

Đúng 0
Bình luận (0)

cho bik đăc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm.so sánh sự khác nhau về đặc điểm thực vật giữa môi trường xích đạo ẩm vàmôi trường nhiệt đới

Lớp 7 Địa lý 2 0 Gửi Hủy

đặc điểm

chênh lệch giữa ùa hè và mùa đông thấp 3 độ c

nhiệt độ trung bih2 năm là 170mm đến 280mm

lượng mưa trung bình tháng 270mm đến 280mm

"" năm 1500mm đến 2500mm

=>nóng ẩm mưa nh` quanh năm

Đúng 0
Bình luận (0)

1. đặc điểm :

Nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ luôn trên > 20 độ C.Mưa nhiều quanh năm.Lượng mưa trung bình từ 1500-2500 mm/năm.Độ ẩm cao (Biên độ thấp.2.Giống nhau :+ Nhiệt độ quanh năm cao hơn 20oC+ Là vùng thích hợp trồng cây lương thực (lúa nước)+ Đều là khu vực tập trung đông dân* Khác nhau :+ MT nhiệt đới : Lượng mưa tap trung chủ yếu ở một mùa . Thảm thực vực thay đổi dần về phía 2 chí tuyến .+ MT nhiệt đới gió mùa : Lương mưa thay đổi tuỳ theo mùa gió . Thảm thực vật hay đổi tủy vào lượng mưa và sự phân bố mưa trong một năm Đúng 0
Bình luận (0)

cho biết đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm và môi trường nhiệt đới? so sánh sự khác nhau về đặc điểm thực vật giữa môi trường xích đạo ẩm và nhiệt đới?