Trong nội dung bài viết dưới đây, cửa hàng chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài bác tập tất cả lời giải cụ thể từ A – Z để các bạn cùng tìm hiểu thêm nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là 1 nửa độ lâu năm đường bảo phủ hình chữ nhật, bởi tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Nửa chu vi hình chữ nhật là gì

*


Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật phân chia 2 hoặc bằng chiều dài cùng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều dài hình chữ nhậtb: chiều rộng hình chữ nhật

Bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi bởi 16cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 4cm. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng chiều dài và chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: đến hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6cm và chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bởi 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 với chiều nhiều năm hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Xem thêm: Preventive Maintenance Là Gì ? Tại Sao Cần Có Preventive Bảo Trì Phong Ngừa Là Gì

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài cùng chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng lên 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích lúc đầu và diện tích sau thời điểm tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc tăng chiều dài cùng chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( bởi chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng với những kiến thức mà shop chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta nhớ được bí quyết tính nửa chu vi hình chữ nhật để áp dụng vào làm bài bác tập nhé