Join Group học tập G1 | G2 Secret Ủng hộ page bằng phương pháp đăng ký miễn phí tổn : Microsoft OneDrive | biện pháp khác | Paypal

TÍNH TỪ ‘OUTSTANDING’: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG & THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

– OUTSTANDING: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG

Khi ta gặp gỡ tính từ bỏ này trong phần đông các tình huống thường có nghĩa càng nhiều chính đầu tiên là ‘xuất sắc’ như ‘an outstanding student’ (sinh viên xuất sắc), ‘outstanding performance’ (thành tích xuất sắc), nghĩa phổ thông thứ nhị là ‘ở một vị trí dễ thấy, nổi bật’ như trong ví dụ: ‘The outstanding features of the landscape’.

Bạn đang xem: Outstanding là gì

Một vài ba ví dụ:

Derartu is an outstanding athlete & deserved to lớn win.…an area of outstanding natural beauty.He was outstanding at tennis và golf.

– OUTSTANDING WORK: 1. Công việc/học hành xuất dung nhan 2. Công việc/vấn đề không xong/chưa giải quyết.

Khi ‘outstanding’ kết hợp với danh trường đoản cú ‘work’ thì thì nhiều từ này còn có 2 nghĩa như nhắc trên. Xin xem 2 lấy ví dụ sau:

She has done some outstanding work (học hành xuất sắc) at school.We need more time to catch up with outstanding work (công việc chưa xong).

– OUTSTANDING WORK (CÔNG VIỆC/HỌC HÀNH XUẤT SẮC) VÀ GOOGLE TRANSLATE (GT)

Khi chúng ta đưa 2 câu sau nhờ vào GT dịch thì nó đến một kết quả khá hài lòng.

Câu 1. He’s an outstanding student in every way được dịch do Google Translate là ‘Anh ấy là một trong sinh viên xuất sắc trong phần lớn cách’

Câu 2. She has done some outstanding work at school cũng khá được Google Translate dịch là ‘Cô ấy đã làm một số trong những việc xuất sắc độc nhất ở trường.

– OUTSTANDING WORK (CÔNG VIỆC CHƯA XONG) VÀ GOOGLE TRANSLATE (GT)

Tuy nhiên, ở câu mà ‘outstanding’ + work gồm nghĩa là quá trình ‘chưa xử lý xong’ dựa vào ‘Google translate’ lại cho hiệu quả không như ý muốn muốn. Lý do vậy? – Câu trả lời là GT vẫn có vấn đề khi gặp mặt từ nhiều nghĩa như ‘outstanding’.‘We need more time to lớn catch up with outstanding work’ được GT dịch là ‘Chúng tôi đề nghị thêm thời gian để bắt kịp các bước xuất sắc đẹp thay vì chưng ‘công bài toán chưa làm cho xong’.

Và cả PROBLEMS STILL OUTSTANDING (VẤN ĐỀ CHƯA GIẢI QUYẾT) vào ‘There are a few problems still outstanding ‘

– OUTSTANDING: THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Tuy nhiên lúc ở ngữ cảnh chuyên ngành như yêu thương mại/tài chủ yếu khi nó đi với các danh tự như ‘loan’ (số chi phí vay), ‘debt’ (nợ) thì nó tức là ‘chưa trả/nợ’ (not yet paid).

Xem thêm: Mục Lục Sách Giáo Khoa Sgk Vật Lý Lớp 12, Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 12

Sau trên đây xin ra mắt với các bạn một số danh từ ghép có từ ‘outstanding’ cơ mà Peter Newmark cho rằng là ‘những thách thức cho người dịch văn bạn dạng khoa học tập xã hội như là thương mại: ‘outstanding shares’ (cổ phiếu phía trong tay cổ đông), ‘outstanding invoice’ (hóa đơn chưa được chi trả) và một trong những ví dụ có từ ‘OUTSTANDING’ với nghĩa chăm ngành tài chính:

Money that is outstanding has not yet been paid and is still owed lớn someone.The total debt outstanding is $70 billion.The company had 140.9 million shares outstanding in the latest quarter.Money that is outstanding has not yet been paid and is still owed to someone.