Hộp thư năng lượng điện tử (mail box)Địa chỉ thư điện tử
Là một dịch vụ thương mại thư điện tử trên Internet nhằm mục tiêu cung cấp cho người dùng một phương tiện đi lại để gửi, thừa nhận thư năng lượng điện tử.Là tên add trên một sever lưu vỏ hộp thư nào kia của mạng internet để tín đồ dùng có thể gửi thư đi cùng nhận thư đến.

acollegemiscellany.com
Bạn đang xem: Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp acollegemiscellany.com
Xem thêm: Sủi Cảo Tiếng Anh Là Gì - Há Cảo (Shrimp Dumpling)

Cảm ơn các bạn đã thực hiện acollegemiscellany.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.