- Chọn bài -Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học toán 5Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle BuilderBài 3: Luyện tập nhanh tay, tinh mắt với phần mềm The Monkey Eyes

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 5 – Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Bài 1 trang 51 SGK Tin học 5: Trong phần mềm Sand Castle Builder, các công cụ dùng để xây dựng các lâu đài trên cát là những công cụ nào?
Là các vật liệu xây dựng như gạch, vôi, cát, xi măng, sắt thép,…
Là các phương tiện vận chuyển như xe ca, xe tải, tàu thuỷ…
Là các vật liệu như tường, nhà, ống khói, cửa sổ,…
Lời giải:

Là các vật liệu xây dựng như gạch, vôi, cát, xi măng, sắt thép,…
Là các phương tiện vận chuyển như xe ca, xe tải, tàu thuỷ…
xLà các vật liệu như tường, nhà, ống khói, cửa sổ,…
Bài 2 trang 51 SGK Tin học 5: Nhận thấy một số vật liệu được đưa vào màn hình bị thừa, muốn bỏ chúng đi em phải làm gì?
Em phải tìm cách dùng hết tất cả các vật liệu đó vì không bỏ đi được vật liệu nào
Muốn bỏ một vật liệu đi chỉ cần nháy đúp lên các vật liệu này.

Bạn đang xem: Chương iii

Muốn bỏ đi một vật liệu nào đó, hãy dùng chuột kéo thả vật liệu này vào vị trí cái xô không có cát phía dưới màn hình.

Lời giải:

Em phải tìm cách dùng hết tất cả các vật liệu đó vì không bỏ đi được vật liệu nào
Muốn bỏ một vật liệu đi chỉ cần nháy đúp lên các vật liệu này.
xMuốn bỏ đi một vật liệu nào đó, hãy dùng chuột kéo thả vật liệu này vào vị trí cái xô không có cát phía dưới màn hình.
Bài 3 trang 52 SGK Tin học 5: Giả sử em đã xây dựng hai dãy tường thành như sau:

Bây giờ em muốn thay đổi vị trí các bức tường có dạng như sau:

*

Em sẽ phải thực hiện:

Nháy đúp chuột lên một mảnh tường tại vị trí tiếp nối (tại góc)
Nháy đúp chuột lên cả ba mảnh tường bên trái
Nháy đúp chuột lên cả ba mảnh tường bên phải
Nháy đúp chuột lên tất cả sáu mảnh tường.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Thấu Kính Mỏng Lớp 11, Giải Bài Tập Vật Lí 11

Lời giải:

xNháy đúp chuột lên một mảnh tường tại vị trí tiếp nối (tại góc)
Nháy đúp chuột lên cả ba mảnh tường bên trái
Nháy đúp chuột lên cả ba mảnh tường bên phải
Nháy đúp chuột lên tất cả sáu mảnh tường.