Bạn đã xem: Báo cáo thực tư trang 12 nhỏ lắc đơn tại Sài Gòn đề nghị Thơ: chia sẻ Kiến Thức du lịch & Ẩm Thực– Chọn bài bác -Bài 1: giao động điều hòaBài 2: bé lắc lò xoBài 3: nhỏ lắc đơnBài 4: xấp xỉ tắt dần. Xê dịch cưỡng bứcBài 5: Tổng phù hợp hai xê dịch điều hòa cùng phương, thuộc tần số. Phương thức Fre-NenBài 6:Thực hành: khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của bé lắc đơn

Giải bài Tập vật Lí 12 – bài xích 6:Thực hành: điều tra khảo sát thực nghiệm các định luật xê dịch của con lắc đối kháng giúp HS giải bài xích tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong việc hình thành các khái niệm với định hình thức vật lí:

I. Mục đích

+ khảo sát điều tra thực nghiệm nhằm phát hiện tác động của biên độ, khối lượng, chiều dài của con lắc đơn so với chu kì giao động T, từ kia tìm ra phương pháp tính chu kì


*

, cùng ứng dụng tốc độ trọng trường g tại chỗ làm thí nghiệm.

II. Hình thức thí nghiệm

Gồm:

+ Bộ cha quả nặng các loại 50g

+ gai dây mảnh ko giãn dài khoảng tầm 1m

+ giá chỉ thí nghiệm sử dụng treo nhỏ lắc đơn có cơ cấu tổ chức điều chỉnh chiều dài của con lắc đơn.

+ Đồng hồ nước bấm giây (sai số ± 0,2s) hoặc đồng hồ thời trang hiện số tất cả cổng quang đãng điện.

+ Một thước đo chiều dài khoảng chừng 500mm.

+ Một tờ giấy kẻ ô milimet.

III. Thực hiện thí nghiệm

1. Chu kì xấp xỉ T của bé lắc đơn nhờ vào vào biên độ dao động như thế nào?

Tiến hành:

+ Quả nặng nề 50g, chiều dài nhỏ lắc 1-1 50cm; kéo nhỏ lắc lệch khỏi vị trí cân đối biên độ A = 3cm.

+ Đo thời gian con lắc triển khai 10 xấp xỉ toàn phần (mỗi lần đo thời gian, ta đo lặp lại 5 lần, rồi rước giá trung bình)

+ thực hiện phép đo bên trên với những giá trị không giống nhau của biên độ A (A = 3, 6, 9, 18cm)

Ghi kết quả vào bảng số liệu Bảng 6.1

Bảng 6.1: m = 50g, l = 50,0cm

A (cm) sinα = A/l Góc lệch α (o) Thời gian 10 dao động t (s) Chu kì T (s)
A1 = 3,0 0,06 3,44o t1 = 14,32 ± 0,32 T1 = 1,432 ± 0,032
A2 = 6,0 0,12 6,89o t2 = 14,12 ± 0,20 T2 = 1,412 ± 0,020
A3 = 9,0 0,18 10,37o t3 = 14,54 ± 0,24 T3 = 1,454 ± 0,024
A4 = 18 0,36 21,1o t4 = 15,84 ± 0,31 T4 = 1,584 ± 0,031

Từ bảng số liệu đúc rút định cơ chế về chu kì của nhỏ lắc đơn giao động với biên độ nhỏ.

Định luật: bé lắc đơn dao động với biên độ bé dại (α o) thì xem như là dao cồn điều hòa, chu kỳ của bé lắc khi ấy không phụ thuộc vào biên độ dao động.

2. Chu kì giao động T của nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào cân nặng m của con lắc như vậy nào?

+ Chiều dài nhỏ lắc đơn cố định 50cm, trọng lượng của con lắc lần lượt là: 50; 100, 150g

+ Đo thời hạn 10 dao động toàn phần để khẳng định chu kì T

Bảng 6.2: l = 50,0cm, A = 3cm

m (g) thời gian 10 dao động t (s) Chu kì T(s)
50 tA = 14,16 ± 0,26 TA = 1,416 ± 0,026
100 tB = 14,22 ± 0,20 TB = 1,422 ± 0,020
150 tC = 14,36 ± 0,28 TC = 1,436 ± 0,028

Từ bảng số liệu: tuyên bố định dụng cụ về cân nặng của bé lắc đối chọi dao động bé dại (α o): chu kỳ của con lắc đối kháng dao động nhỏ dại (α > 10o) không phụ thuộc vào vào cân nặng của bé lắc.

3. Chu kì xấp xỉ T của bé lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài của nhỏ lắc như vậy nào?

– Dùng bé lắc đối kháng có khối lượng là 50g, chiều lâu năm là 50cm, Đo thời hạn 10 xấp xỉ để khẳng định chu kì T1

– biến đổi chiều dài con lắc đơn, không thay đổi khối lượng, đo thời gian 10 xê dịch để tính chu kì T2 và T3

Bảng 6.3

Chiều nhiều năm l (cm) thời hạn t = 10T (s) Chu kì T(s) T2 (s2) T2/l (s2/cm)
l1 = 50,0 ± 0,1 t1 = 14,29 ± 0,28 T1 = 1,429 ± 0,028 T12 = 2,0420 ± 0,0800 T12/l1 = 0,0408 ± 0,00168
l2 = 45,0 ± 0,1 t2 = 13,52 ± 0,24 T2 = 1,352 ± 0,024 T22 = 1,8279 ± 0,0649 T22/l1 = 0,0416 ± 0,00157
l3 = 60,0 ± 0,1 t3 = 15,78 ± 0,32 T3 = 1,578 ± 0,032 T32 = 2,4900 ± 0,1010 T32/l1 = 0,0415 ± 0,00175

– Vẽ vật dụng thị biểu diễn sự phụ thuộc của T vào l. Rút ra nhấn xét

– Vẽ đồ gia dụng thị màn trình diễn sự phụ thuộc của T2 vào l. Rút ra thừa nhận xét

– phát biểu định phương pháp về chiều lâu năm của bé lắc đơn.

4. Kết luận:

a) tự các tác dụng nhận được sống trên suy ra: Chu kỳ dao động của nhỏ lắc 1-1 với biên độ nhỏ, tại cùng một nơi, không phụ thuộc vào vào cân nặng và biên độ xê dịch của con lắc nhưng mà tỉ lệ cùng với căn bậc nhị chiều nhiều năm của bé lắc theo công thức: T = a√l

Trong đó kết quả thí nghiệm mang lại ta quý hiếm a = 2,032

b) Theo phương pháp lí thuyết về chu kỳ xê dịch của bé lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ:


*

*

(với g lấy bằng 9,8m/s2)

So sánh công dụng đo a cho biết thêm công thức (*) đã có được nghiệm đúng.

c) Tính tốc độ trọng trường g tại khu vực làm thể nghiệm theo cực hiếm a chiếm được từ thực nghiệm.


*

Báo cáo thực hành

Khảo cạnh bên thực nghiệm các định luật giao động của nhỏ lắc đơn

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

+ phân phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài nhỏ lắc đơn so với chu kỳ xấp xỉ T.

+ Từ đó tìm ra phương pháp


*

và vận dụng tính tốc độ trọng trường g tại địa điểm làm thí nghiệm.

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Trả lời các câu hỏi SGK

1.Bạn đang xem: Định luật khối lượng của bé lắc đơn

Bạn vẫn xem:

nhỏ lắc đối kháng có cấu tạo bao gồm một vật nhỏ có khối lượng m được treo sống đầu của một gai dây không dãn, khối lượng không xứng đáng kể, lâu năm l. Chiều nhiều năm 1 không nhỏ so với kích thước quả cầu. Chiều nhiều năm của nhỏ lắc được xác định bằng phương pháp đo khoảng cách từ điểm treo cố định đến trung tâm của trái nặng.

Chiều lâu năm l của con lắc đối kháng được đo bởi thước đo của giá bán thí nghiệm cần sử dụng treo bé lắc 1-1 có cơ cấu điều chỉnh chiều dài nhỏ lắc đơn.

2.

Bạn đang xem: Phát biểu định luật về khối lượng của con lắc đơn

Để phát hiện sự phụ thuộc vào của chu kì giao động T của nhỏ lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ vào biên độ dao động, ta xác minh các chu kì dao động của cùng một bé lắc cùng với chiều nhiều năm 1 không đổi, nhưng có biên độ A cố gắng đổi. Đo thời hạn dao động gồm biên độ A khác nhau.

3. Để phát hiện sự dựa vào chu kỳ xê dịch T của con lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ vào chiều dài bé lắc đơn ta khảo sát chu kỳ xê dịch T của con lắc solo với chiều nhiều năm tăng dần, bao gồm 3 ngôi trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra:

+ l tăng thì T bớt

+ l tăng thì T không đổi hay l không phụ thuộcT

+ l tăng thì T tăng

4. Để khẳng định chu kì T với sai số ΔT = 0,02s lúc dùng đồng hồ đeo tay có kim giây. Ta buộc phải đo thời hạn t của N xấp xỉ toàn phần.

Trong quá trình đo t của đồng hồ thời trang kim giây có sai số là 0,2s bao hàm sai số chủ quan khi bấm và sai số dụng cụ phải Δt = n.ΔT = 0,2 + 0,02 = 0,22s, vì vậy cần đo số dao động toàn phần N > 11 dao động.

III. KẾT QUẢ

1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động so với chu kỳ T của bé lắc đơn.

– chu kỳ luân hồi T1 = t1/10 = 1,432s; T2 = t2/10 = 1,412s; T3 = t3/10 = 1,454s.

– tuyên bố định luật về chu kỳ của con lắc đơn giao động với biên độ nhỏ:

Con nhấp lên xuống đơn dao động với biên độ nhỏ tuổi (α > 10o) thì coi là dao đụng điều hòa, chu kỳ luân hồi của con lắc lúc đó không phụ thuộc vào vào biên độ dao động.

Khảo sát tác động của cân nặng của nhỏ lắc m đối với chu kỳ xấp xỉ T.

+ nhỏ lắc cân nặng mA có chu kỳ luân hồi TA = 1,416 ± 0,026

+ nhỏ lắc khối lượng mB có chu kỳ luân hồi TB = 1,422 ± 0,020

+ nhỏ lắc khối lượng mC có chu kỳ luân hồi TC = 1,436 ± 0,028

Phát biểu định điều khoản về trọng lượng của nhỏ lắc đơn:

Chu kỳ của bé lắc đơn dao động nhỏ tuổi (α > 10o) không dựa vào vào trọng lượng của bé lắc.

3. Khảo sát tác động của chiều dài bé lắc đối chọi l so với chu kỳ xấp xỉ T

Căn cứ các công dụng đo cùng tính được theo bảng 6.3, vẽ vật dụng thị màn trình diễn sự dựa vào của T vào l với đồ thị của T2 vào l:

bài 1 (trang 32 SGK thứ Lý 12): dự đoán xem chu kì giao động T của một nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào vào đầy đủ đại lượng đặc thù l, m, α của nó như thế nào? Làm biện pháp nào để khám nghiệm từng dự kiến đó bằng thí nghiệm?

Lời giải:

Dự đoán chu kì T của bé lắc đơn dựa vào vào phần đông đại lượng đặc thù chiều dài l, khối lượng vật nặng nề m, biên độ góc α0.

Để kiểm soát từng dự đoán đó, ta cần thực hiện thí nghiệm thay đổi một đại lượng với giữ không đổi hai đại lượng còn lại.

Bài 2 (trang 32 SGK đồ Lý 12): Chu kì dao động của con lắc 1-1 có phụ thuộc vào chỗ làm thí nghiệm xuất xắc không? Làm phương pháp nào nhằm phát hiện điều ấy bằng thí nghiệm?

Lời giải:

Dự đoán chu kì giao động của nhỏ lắc đơn nhờ vào vào khu vực làm thí nghiệm, để kiểm chứng dự kiến đó, ta cần thực hiện thí nghiệm với con lắc tất cả chiều dài không đổi tại đều nơi khác nhau.

Xem thêm: Các Thành Phần Của Đa Phương Tiện ? Hãy Liệt Kê Các Thành Phần Của Đa Phương Tiện

Bài 3 (trang 32 SGK thứ Lý 12): rất có thể đo chu kì con lắc solo có chiều nhiều năm l

Lời giải:

Không thể đo chu kì con lắc 1-1 có chiều dài nhỏ hơn 10cm bởi vì khi đó form size của quả nặng là đáng chú ý so cùng với chiều dài dây, cho nên vì vậy khó tạo nên dao hễ với biên độ bé dại dẫn đến khó đo chu kì T.

Bài 4 (trang 32 SGK đồ Lý 12): Dùng con lắc dài hay ngắn sẽ cho kết quả đúng chuẩn hơn khi xác minh gia tốc rơi tự do g tại khu vực làm thí nghiệm?

Lời giải:

Dùng bé lắc dài để xác minh gia tốc trọng trường g mang lại kết quả đúng đắn hơn khi dùng con lắc ngắn vày sai số tỉ đối