(eginarray*20c + eginarray*20c16\38endarray\hline,,,,54endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c31\49endarray\hline,,,,80endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c77\23endarray\hline,100endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c,,,8\92endarray\hline,100endarray)

(eginarray*20c - eginarray*20c42\27endarray\hline,,,15endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c80\56endarray\hline,,,24endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c100\,,89endarray\hline,,,,,11endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c100\,,,,4endarray\hline,,,,,96endarray)


Bài 2

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm các phép tính có tác dụng bằng nhau:

*

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm tìm công dụng của các phép tính rồi nối các phép tính có công dụng bằng nhau lại cùng với nhau.

Bạn đang xem: Phép cộng trong phạm vi 100

Lời giải chi tiết:

Ta có:

48 + 7 = 55 8 + 32 = 40

75 – 10 = 65 92 – 52 = 40

56 + 8 = 64 70 – 6 = 64

72 – 7 = 65 47 + 8 = 55

Vậy các phép tính có công dụng bằng nhau được nối với nhau như sau:

*

acollegemiscellany.com


Bài 3

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

*

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ở nhị vế, so sánh hiệu quả với nhau rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 4

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

Tính:

50 + 10 + 40 34 + 8 – 12

100 – 80 + 70 51 – 6 + 35

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo lần lượt từ trái sang trọng phải.

Lời giải chi tiết:

50 + 10 + 40 = 60 + 40 = 100

34 + 8 – 12 = 42 – 12 = 30

100 – 80 + 70 = đôi mươi + 70 = 90

51 – 6 + 35 = 45 + 35 = 80


Bài 5

Bài 5 (trang 97 SGK Toán 2 tập 1)

a) bà mẹ acollegemiscellany.com buộc phải hái 95 quả xoài nhằm biếu chúng ta hàng, người mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi người mẹ còn yêu cầu hái từng nào quả xoài?

*

b) Vườn nhà Thanh gồm 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhã 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải?

*

Phương pháp giải:

a) - Đọc kĩ đề bài xích để xác định đề bài cho thấy thêm gì (số trái xoài người mẹ cần hái, số quả xoài bà bầu đã hái được) và hỏi gì (số trái xoài bà mẹ còn bắt buộc hái), tự đó ngừng tóm tắt bài xích toán.

- Để tìm số quả xoài chị em còn cần hái ta lấy số trái xoài bà bầu cần hái trừ đi số quả xoài mẹ đã hái được.

b) - Đọc kĩ đề bài xích để xác minh đề bài cho biết gì (số cây nhãn tất cả trong vườn, số km vải nhiều hơn thế số cây nhãn) và hỏi gì (số cây vải có trong vườn), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Good Tiếng Anh Là Gì? Từ Điển Anh Việt Good

- Để tra cứu số cây vải tất cả trong vườn ta đem số cây nhãn bao gồm trong vườn cùng với số km vải nhiều hơn số cây nhãn.