Hướng dẫn học bài: Phép trừ trong phạm vi 6 trang 56 sgk Toán 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong cuốn sách "Cánh Diều" được soạn theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục. Hi vọng, với phương pháp hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài bác học tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Phép cộng trong phạm vi 6

1. Số? (Hình bài bác 1 trang 57, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan giáp hình, điền số thích hợp vào các phép tính:

*
Giải toán 1 bài: Phép trừ vào phạm vi 6" width="485" height="171" />

Có 4 hình tròn, gạch đi 3 hình tròn. Còn 1 hình trònCó 6 hình tròn, gạch ốp đi 1 hình tròn. Còn 5 hình trònCó 6 hình tròn, gạch men đi 3 hình tròn. Còn 3 hình trònCó 5 hình tròn, gạch đi 4 hình tròn. Còn 1 hình tròn

2. Tính: (Bài 2 trang 57, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính biện pháp phép tính rồi ghi công dụng chính xác:

2 - 1 = 1 4 - 2 = 2 4 - 4 = 0

3 - 2 = 4 - 1 = 5 - 5 = 0

5 - 1 = 4 6 - 5 = 6 - 6 = 0

3. A, Số? (Hình bài bác 3a trang 57, SGK Toán 1)

b, coi tranh rồi tập nói chuyện theo từng phép tính trên.

Hướng dẫn:

a, coi tranh rồi điền những số phù hợp vào ô trống:

*
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6" width="448" height="281" />

b, quan lại sát những bức tranh, rồi nói chuyện:

Có 3 miếng phô mai làm việc trên đĩa. Chú con chuột lấy 1 miếng phô mai để ăn. Bên trên đĩa còn sót lại 2 miếng phô mai.Chuột liên tiếp ăn thêm một miếng phô mai nữa. Trên đĩa giờ chỉ từ lại 1 miếng phô mai.Chuột rước miệng phô mai cuối cùng trên đĩa nhằm ăn. Trên đĩa không còn miếng phô mai như thế nào nữa.

Từ khóa tra cứu kiếm google:


bộ sách cánh diều, toán lớp 1 bộ sách cách diều, bài Phép trừ vào phạm vi 6

Giải những môn học tập khác


Giải bộ sách Cánh Diều

Toán 1

giờ Việt 1 tập 1

giờ Việt 1 tập 2

tự nhiên và thoải mái xã hội 1

chuyển động trải nghiệm 1

Đạo đức 1

Âm nhạc 1

Mỹ thuật

Cùng học để cách tân và phát triển năng năng lực

Toán 1 tập 1

Toán 1 tập 2

giờ đồng hồ Việt 1 tập 1

giờ Việt 1 tập 2

tự nhiên xã hội 1


Bình luận


TOÁN LỚP 1 - SÁCH CÁNH DIỀU

1. Những số mang đến 10


Giải toán 1 bài: trên - dưới. đề nghị - trái. Trước - sau. Ở giữa
Giải toán 1 bài: hình vuông vắn - hình trụ - Hình tam giác - Hình chữ nhật
Giải toán 1 bài: các số 1, 2, 3
Giải toán 1 bài: những số 4, 5, 6
Giải toán 1 bài: những số 7, 8, 9
Giải toán 1 bài: Số 0
Giải toán 1 bài: Số 10
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 20
Giải toán 1 bài: nhiều hơn thế - Ít hơn - bởi nhau
. Bé nhỏ hơn, vệt " href="https://acollegemiscellany.com/bai-hoc/canh-dieu-giai-toan-1-bai-lon-hon-dau-be-hon-dau.html" rel=" Giải toán 1 bài: béo hơn, vết >. Bé bỏng hơn, vệt Giải toán 1 bài: béo hơn, vệt >. Bé nhỏ hơn, vết
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 26
Giải toán 1 bài: Em ôn lại phần đa gì đang học trang 27
Giải toán 1 bài: Em vui học tập toán trang 30

2. Phép cộng, phép trừ vào phạm vi 10


Giải toán 1 bài: làm cho quen với phép cùng - vết cộng
Giải toán 1 bài: làm cho quen với phép cộng - Dấu cùng (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: Phép cùng trong phạm vi 6
Giải toán 1 bài: Phép cùng trong phạm vi 6 (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 42
Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 46
Giải toán 1 bài: Phép cùng trong phạm vi 10 (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 50
Giải toán 1 bài: Khối vỏ hộp chữ nhật - Khối vỏ hộp lập phương
Giải toán 1 bài: làm quen với phép trừ - lốt trừ
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6
Giải toán 1 bài: rèn luyện trang 58
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: rèn luyện trang 62
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10
Giải toán 1 bài: rèn luyện trang 66
Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)
Giải toán 1 bài: rèn luyện trang 70
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 72
Giải toán 1 bài: rèn luyện trang 74
Giải toán 1 bài: luyện tập chung trang 76
Giải toán 1 bài: Em ôn lại hồ hết gì vẫn học trang 78
Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 80
Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

3. Những số vào phạm vi 100


Giải toán 1 bài: các số 11, 12, 13, 14, 15, 16
Giải toán 1 bài: các số 17, 18, 19, 20
Giải toán 1 bài: rèn luyện trang 92
Giải toán 1 bài: các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Giải toán 1 bài: các số tất cả hai chữ số (từ 21 cho 40)
Giải toán 1 bài: những số gồm hai chữ số (Từ 41 đến 70)
Giải toán 1 bài: các số gồm hai chữ số (Từ 71 mang đến 99)
Giải toán 1 bài: những số cho 100
Giải toán 1 bài: Chục và 1-1 vị
Giải toán 1 bài: rèn luyện trang 107
Giải toán 1 bài: So sánh các số vào phạm vi 100
Giải toán 1 bài: rèn luyện trang 111
Giải toán 1 bài: dài thêm hơn - ngắn hơn
Giải toán 1 bài: Đo độ dài
Giải toán 1 bài: Xăng-ti-mét
Giải toán 1 bài: Em ôn lại đều gì đã học trang 119
Giải toán 1 bài: Em vui học tập toán trang 122

4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100


Giải toán 1 bài: Phép cùng dạng 14 + 3
Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 17 - 2
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 130
Giải toán 1 bài: cùng trừ các số tròn chục
Giải toán 1 bài: Phép cùng dạng 25 + 14
Giải toán 1 bài: Phép cùng dạng 25 + 4, 25 + 40
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 138
Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 39 - 15
Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40
Giải toán 1 bài: luyện tập trang 144
Giải toán 1 bài: luyện tập chung trang 146
Giải toán 1 bài: các ngày vào tuần lễ
Giải toán 1 bài: Đồng hồ - thời gian
Giải toán 1 bài: Em ôn lại phần đông gì sẽ học trang 153
Giải toán 1 bài: Em vui học tập toán trang 156
Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10
Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
Giải toán 1 bài: Ôn tập những số trong phạm vi 100
Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ vào phạm vi 100
Giải toán 1 bài: Ôn tập về thời gian
Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168
*Xem thêm: Giải Vật Lí 10 Bài Tập Quá Trình Đẳng Nhiệt, Bài Tập Về Quá Trình Đẳng Nhiệt

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com