Phiên mã là quá trình tổng phù hợp nên các phân tử ARN để tham gia thẳng vào quá trình tổng vừa lòng protein


I.PHIÊN MÃ LÀ GÌ ?

Phiên mã là quá trình tổng thích hợp phân tử ARN tự mạch mạch mã gôc của gene .Bản hóa học của quá trình phiên mã là truyền đạt thông tin trên mạch mã cội sang phân tử ARN.

Bạn đang xem: Phiên mã là gì

Quá trình này diễn ra trong nhân, làm việc kì trung gian của tế bào đề sẵn sàng nguyên liệu cho quy trình phân bào

II. CƠ CHẾ PHIÊN Mà

1. Các thành phần thâm nhập vào quy trình phiên mã

Mạch mã cội của gen mang thông tin tổng hợp phân tử ARNNguyên liệu nhằm tổng hòa hợp mạch là các ribonucleotit tự do thoải mái trong môi trường (U, A,G,X)ARN polimeaza nhận biết điểm mở màn phiên mã trên mạch mã gốc, phụ thuộc vào và links với mạch mã gốc, tháo xoắn phân tử ADN => lòi ra mạch mã gốc , tổng hợp đề xuất mạch ARN mới.

2. Diễn biến 

Quá trình phiên mã ra mắt theo những bước :

Bước 1. Khởi đầu:

Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen dỡ xoắn để lòi ra mạch gốc tất cả chiều 3’→ 5’ và bước đầu tổng đúng theo mARN tại vị trí sệt hiệu.

Bước 2. Kéo dãn dài chuỗi ARN:

Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc từ mạch cội trên gen có chiều 3’ → 5’ và gắn những nuclêôtit trong môi trường thiên nhiên nội bào links với các nucluotit bên trên mạch gốc theo nguyên lý bổ sung:Agốc - Umôi trường, Tgốc - Amôi trường, Ggốc – Xmôi trường, Xgốc – Gmôi trường

Vùng như thế nào trên gen vừa phiên mã kết thúc thì 2 mạch đối kháng của gen đóng xoắn ngay lại.

Bước 3. Kết thúc:

Khi enzym di chuyển đến cuối gen, chạm mặt tín hiệu dứt thì quy trình phiên mã giới hạn lại, phân tử ARN được giải phóng. 

 

*

Do ren ở sinh trang bị nhân sơ gồm vùng mã hóa liên túc đề xuất mARN sau phiên mã được dùng trực tiếp làm cho khuôn tổng đúng theo prôtêin.

sinh đồ dùng nhân thực, vì vùng mã hóa của gen không liên tiếp nên mARN sau phiên mã đề xuất cắt bỏ những đoạn intron, nối những đoạn êxôn chế tạo ra mARN trưởng thành rồi đi qua màng nhân ra tế bào chất làm khuôn tổng


Kết quả :1 lần phiên mã 1 ren tổng hợp phải 1 phân tử ARN, tất cả trình tự tương đương với mARN bổ sung cập nhật nhưng cầm T bởi U 

Ý nghĩa : hình thành các loại ARN gia nhập trực tiếp vào quy trình sinh tổng hòa hợp prôtêin phép tắc tính trạng

 

 

*

Hình 2 : Sơ đồ tứ duy quy trình phiên mã ở 

 


II. BÀI TẬP TRẮC NGIỆM CÓ ĐÁP ÁN 

Câu 1 :  Mục đích của quá trình tổng hòa hợp ARN vào tế bào là:

A. Chuẩn bị cho sự phân chia tế bào

B. Sẵn sàng cho sự nhân song ADN

C. chuẩn bị tổng hòa hợp prôtêin mang đến tế bào

D. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể

Câu 2 : Trong quy trình tổng thích hợp ARN không xẩy ra hiện tượng làm sao sau đây?

A. G bên trên mạch gốc liên kết với X của môi trường nội bào

B. X trên mạch gốc link với G của môi trường

C. A bên trên mạch gốc link với T của môi trường

D. T bên trên mạch gốc links với A của môi trường

Câu 3: Enzim gia nhập vào quá trình phiên mã là:

A. ADN polimeraza B. ADN ligaza


C. ARN polimeraza D. Enzim tháo xoắn

Câu 4: cho những sự kiện ra mắt trong quy trình phiên mã:


A. Phiên mã ngơi nghỉ sinh vật dụng nhân sơ cùng sinh thứ nhân thực tạo nên mARN sơ khai sau đó cắt bỏ những intron new tạo thành mARN trưởng thành.

B. Phiên mã và tái bản ADN sinh hoạt sinh đồ nhân sơ cùng nhân thực đều thực hiện ở nhân tế bào hoặc vùng nhân.

C. Chiều mạch được tổng thích hợp trong quy trình phiên mã là chiều 5( ightarrow)3’

D. ADN polimeraza không tham gia vào quy trình phiên mã.

Câu 8 : Trên thực tế, bạn ta hoàn toàn có thể chèn trực tiếp một gen của tế bào nhân chuẩn chỉnh vào cỗ gen của vi khuẩn và đến gen đó dịch mã thành prôtêin. Dự đoán nào dưới đây không chủ yếu xác?

A. Prôtêin kia có kết cấu và tính năng tương từ như prôtêin bình thường được tổng hợp trong tế bào nhân chuẩn.

B. Prôtêin đó tất cả thể đựng nhiều axit amin như bình thường.

C. Prôtêin đó hoàn toàn có thể chứa ít axit amin như bình thường.

D. Prôtêin đó có thể có trình tự các axit amin không nên khác 1 phần so với prôtêin bình thường.

Câu 9 :  Một gen có 20% ađênin với trên mạch gốc bao gồm 35% xitôzin. Gen tiến hành phiên mã 4 lần với đã sử dụng mội trường tổng thể 4800 ribônuclêôtit từ bỏ do. Mỗi phân tử mARN được tạo thành có chứa 320 uraxin. Số lượng từng loại ribônuclêôtit môi trường cung ứng cho phiên mã là:

A. rA = 640, rU = 1280, rG = 1680, rX = 1200

B. rA = 480, rU = 960, rG = 1260, rX = 900.


C. RA = 480, rU = 1260, rG = 960, rX = 900.

D. RA = 640, rU = 1680, rG = 1280, rX = 1200.

Câu 10 : Một gen dài 2448 Ao có A= 15% toàn bô nucleotit, phân tử mARN vày gen bên trên tổng hợp tất cả U= 36 ribonucliotit cùng X = 30 % số ribonucleotit của mạch.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 6 Kết Nối Tri Thức, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Lớp 6

Tỉ lệ xác suất từng một số loại nucleotit A, T, G, X vào mạch khuôn của gen lân lượt là :

A. 25 %, 5%, 30%, 40% B. 5%, 25 %, 30%, 40%

C. 5%, 25%, 40%, 30% D. 25%, 5%, 40%, 30%

Câu 11 : Một gen lâu năm 2448 Ao bao gồm A= 15% tổng thể nucleotit, phân tử mARN vì gen bên trên tổng hợp gồm U= 36 ribonucliotit và X = 30 % số ribonucleotit của mạch.

Số lượng những loại ribonucleotit A,U, G, X trên mARN lần lượt là :

A. 216, 288, 36, 180 B. 180, 36, 288, 216

C. 216, 36, 288, 180 D. 180, 288, 36 và 216

Câu 12:  Một gen lâu năm 0.51 µm , khi ren này tiến hành sao mã 3 lần , môi trường nội bào đã hỗ trợ số ribonucleotit thoải mái là

A. 4500 B. 3000 C. 1500 D. 6000

Câu 13: Một phân tử mARN có chiều lâu năm 2040A0 có phần trăm các nhiều loại A,G,U,X lần lượt là 20% , 15% ,40% , 25% . Bạn ta cần sử dụng phân tử mARN này có tác dụng khuôn nhằm tổng hợp tự tạo một phân tử and có chiều dài bởi phân tử mARN. Tính theo lí thuyết số loại Nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho quá trình tổng phù hợp phân tử ADN bên trên là