*

*

Bài 8. Quan gần kề Trái Đất và những vì sao vào hệ Mặt Trời

Solar System 3 chiều Simulator là phần mềm tế bào phỏng Hệ Mặt Trời cần sử dụng để hỗ trợ học tập bộ môn Địa lý.

Bạn đang xem: Quan sát hệ mặt trời tin học 6

1. Khởi động và thoát khỏi phần mềm Solar System 3 chiều Simulator

a. Khởi động phần mềm Solar System 3d Simulator

Có 2 giải pháp khởi động phần mềm Solar System 3d Simulator:

- giải pháp 1. Nháy đúp biểu tượng của phần mềm

*

trên màn hình nền để khởi động phần mềm.

- cách 2. Nhấn Start/Program/Solar System 3 chiều Simulator/Solar System 3d Simulator.

Màn hình khởi động của phần mềm gồm dạng như hình 1 dưới đây:

*

Hình 1. Màn hình khởi động Solar System 3 chiều Simulator​

Trong form chính của màn hình là Hệ Mặt Trời:

+Mặt Trời màu lửa đỏ rực nằm ở trung tâm.

+Các hành tinh vào Hệ Mặt Trời nằm trên các quỹ đạo khác nhau quay bao phủ mặt trời.

+Mặt Trăng chuyển động như một vệ tinh quay bao bọc Trái Đất.

b, bay khỏi phần mềm

Có 2 giải pháp để bay khỏi phần mềm olar System 3d Simulator:

-Cách 1. Di chuyển chuột nháy nút lệnh

*

(Close) bên trên thanh tiêu đề.

-Cách 2. Nháy chọn bảng chọn tệp tin ( ightarrow) Exit.

2. Những lệnh điều khiển quan gần kề Solar System 3d Simulator

Để điều chỉnh form nhìn, em sử dụng những nút lệnh vào cửa sổ của phần mềm. Những nút lệnh này sẽ góp em điều chỉnh vị trí quan tiền sát, ánh mắt từ vị trí quan gần kề đến Hệ Mặt Trời và tốc độ chuyển động của các hành tinh.

-Các lệnh điều khiển quan liêu sát:

+ Nháy chuột vào nút

*

để hiện hoặc ẩn quỹ đạo chuyển động của các hành tinh.

+ Nháy chuột vào nút

*

sẽ làm mang đến vị trí quan sát của em tự động chuyển động trong không gian, cho phép em chọn vị trí quan lại sát thích hợp nhất.

+ Dùng chuột di chuyển thanh cuốn ngang bên trên biểu tượng

*

để phóng to hoặc thu nhỏkhung nhìn, khoảng cách từ vị trí quan lại sát đến Mặt Trời sẽ rứa đổi theo.

+ Dùng chuột di chuyển thanh cuốn ngang bên trên biểu tượng

*

để cầm cố đổi vận tốc chuyển động của các hành tinh.

+ Các nút lệnh

*

dùng để thổi lên hoặc hạ xuống vị trí quan sát hiện thời so với mặt phẳng.

+ Các nút lệnh

*

dùng để dịch chuyển toàn bộ size nhìn lên trên, xuống dưới, lịch sự trái, phải. Nút

*

dùng để đặt lại vị trí ngầm định hệ thống, đưa Mặt Trời về trung trọng điểm của cửa sổ màn hình.

+ Nháy nút

*

để xem tin tức chi tiết của các vì sao.

3. Thực hành

a. Khởi động phần mềm Solar System 3d Simulator (xem lại mục 1 ở trên).b. Điều khiển size nhìn mang lại thích hợp để quan liêu sát Hệ Mặt Trời, vị trí sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa. Xa hơn có thể thấy rõ quỹ đạo chuyển động của sao Mộc và sao Thổ.

*

Hình 2. Vị trí các sao trong Hệ Mặt Trời​

Các vì sao vào Hệ Mặt Trời:

*

Hình 3. Các vì sao trong Hệ Mặt Trời​

c. Quan tiền sát chuyển động của Trái Đất và Mặt Trăng. Em sẽ hiểu vì sao chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng lúc tròn lúc khuyết và vì sao bên trên Trái Đất lại có ngày và đêm.

*

Hình 4. Hiện tượng ngày và đêm​

d. Quan sát hiện tượng nhật thực. Đó là lúc Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời thẳng hàng, Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất.

*

Hình 5. Hiện tượng nhật thực​

e, quan lại sát hiện tượng nguyệt thực. Đó là lúc Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cũng thẳng hàng nhưng theo một thứ tự khác: Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.

Xem thêm: Giải Vật Lí 8 Bài 18: Câu Hỏi Và Bài Tập Tổng Kết Chương 1 Cơ Học

*

Hình 6. Hiện tượng nguyệt thực​

Kiến thức bổ sung:1. Giải thích tên những hành tinh bằng Tiếng Anh:

Mercury: Sao Thủy (gần Mặt Trời).

Venus: Sao Kim (hành tinh thứ nhì so với khoảng phương pháp đến Mặt Trời)