Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Quy cách tiếng anh là gì

*
*
*

quy cách
*

quy cách Mode, procedure, recipe, standardHàng đúng quy cách: Goods meeting fixed standardsChế biến đổi thức ăn uống đúng quy cách: to prepare foods in stict accordance rith recipes
appearanceconditionsformformalitymodenormalcó cách thức: normalsizesai quy trình: error of sizespecificationLĩnh vực: toán và tinformatGiải say mê VN: Sự tổ chức của tin tức để lưu lại trữ, in ra, hoặc mang đến hiển thị. Khuôn dạng của những đĩa mềm và các đĩa cứng là hình mẫu các rãnh từ vì chưng một trình app định dạng xếp bỏ trên mặt đĩa. Vào một tài liệu thì khuôn thức bao gồm có những định lề, phông chữ, với sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và biện pháp thức thể hiện các nhỏ số. Trong chương trình làm chủ dữ liệu thì khuôn thức là việc tổ chức vật dụng lý của những tên trường và các trường dữ liệu trong chủng loại thập trên màn hình. Khi thông tin được bảo quản dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, gồm thể bao hàm cả thông tin về điều khiển và tinh chỉnh máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng làm lưu trữ các hình hình ảnh đồ họa.quy bí quyết kỹ thuật bộ lưu trữ mở rộng lớn nâng cao: Enhanced Expanded Memory Specification (EEMS)quy bí quyết rây: screening specificationquy giải pháp tiêu chuẩn: standard specificationquy bí quyết vật liệu: specification of materialsdầu sai quy cáchslop oilđộ đúng quy cáchaccuracy khổng lồ gageđộ đúng quy cáchaccuracy khổng lồ gaugegiấy theo quy cáchsized paperkhông đúng theo quy cáchoversizedlập lại quy cáchreformatquy biện pháp chú thíchannotation stylequy bí quyết chữlettering style standard specificationsquy giải pháp chunggeneral formatquy bí quyết chungglobal formatquy giải pháp sốnumeric formatquy biện pháp số núm địnhfixed numeric formatquy bí quyết tài liệupaper formatquy phương pháp tệp vẽ hìnhpaint tệp tin formatquy biện pháp xây dựngspecificationssự khám nghiệm quy cáchnormalization controlstandardquy phương pháp tiêu chuẩn: standard specificationquy biện pháp tiêu chuẩn chỉnh công -ten-nơ: container standardbán mặt hàng theo biểu lộ quy cáchsale by descriptionbản thuyết minh quy cách hàng hóatrade descriptionchào giá tất nhiên quy cách hàngoffer by descriptiongiấy triệu chứng quy cáchcertificate of specificationsgiấy khai hải quan tên với quy giải pháp hàng tái xuất khẩushipping billhàng được quy biện pháp hóaunitized cargohàng sai quy cáchdisqualified goodskhông đúng quy cáchin bad ordermô tả (tên gọi, trích yếu, quy bí quyết hàng yếu)descriptionquy biện pháp (hàng hóa) do hợp đồng quy địnhcontractual specificationsquy biện pháp (hàng hóa, kỹ thuật...)specificationquy phương pháp Mỹ (về công nghiệp)United States Standardsquy bí quyết chi tiếtdetailed specificationsquy bí quyết công tácjob specificationsquy biện pháp đặt hàngcustomer specificationquy phương pháp gần nhấtclosest specquy biện pháp hàngspecificationquy biện pháp hoàn hảocomplete in specificationsquy cách kỹ thuậttechnological specificationquy cách nghiệm thuacceptance specificationquy biện pháp sát nhấtclosest specquy cách sản phẩmproduct specificationquy biện pháp thiết bịdimensional of equipmentsự bán sản phẩm theo quy cáchsale as per specificationsự download theo quy cách (tự định)buying by specificationstên hàng và quy cáchdescription & specification
*

*Xem thêm: Bug Là Gì? Tại Sao Lại Xảy Ra Bug Trong Quá Trình Phát Triển Phần Mềm?

*

quy cách

- Điều ấn định nhằm theo này mà làm: Thức nạp năng lượng chín đun nấu đúng quy cách.