Giải bài tập đầy đủ vật lí lớp 6 - đủ tía bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn vật lí của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo. Bài giải đều đưa ra tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập vật lí 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: vat li 6 acollegemiscellany.com
Bạn đang xem: Vật lý 6

GIẢI VẬT LÍ 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Giải khoa học tự nhiên bài 2: An toàn trong phòng thực hành

Giải khoa học tự nhiên bài 3: Sử dụng kính lúp


Giải khoa học tự nhiên bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học

Giải khoa học tự nhiên bài 5: Đo chiều dài

Giải khoa học tự nhiên bài 6: Đo khối lượng

Giải khoa học tự nhiên bài 7: Đo thời gian

Giải khoa học tự nhiên bài 8: Đo nhiệt độ

CHƯƠNG VIII - LỰC vào ĐỜI SỐNG

Giải khoa học tự nhiên bài 40: Lực là gì?

Giải khoa học tự nhiên bài 41: Biểu diễn lực

Giải khoa học tự nhiên bài 42: Biến dạng của lò xo


Giải khoa học tự nhiên bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn

Giải khoa học tự nhiên bài 44: Lực ma sát

Giải khoa học tự nhiên bài 45: Lực cản của nước

CHƯƠNG IX - NĂNG LƯỢNG

Giải khoa học tự nhiên bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng

Giải khoa học tự nhiên bài 47: Một số dạng năng lượng

Giải khoa học tự nhiên bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng

Giải khoa học tự nhiên bài 49: Năng lượng hao phí

Giải khoa học tự nhiên bài 50: Năng lượng tái tạo

Giải khoa học tự nhiên bài 51: Tiết kiệm năng lượng

GIẢI VẬT LÍ 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO


CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 4: Đo chiều dài

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 5: Đo khối lượng

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 6: Đo thời gian

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 35: Lực và biểu diễn lực

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 36: Tác dụng của lực

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Phiếu nhận xét môn sinh học 6 sách chân trời sáng tạo
Xem thêm: Bài Thực Hành Lý 12 Bài 6 - Kiến Thức Mẫu Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12

Phiếu nhận xét môn khoa học tự nhiên 6 sách chân trời sáng tạo

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 40: Lực ma sát

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 41: Năng lượng

Giải khoa học tự nhiên 6 bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng

GIẢI VẬT LÍ 6 - CÁNH DIỀU

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, DỤNG CỤ ĐÓ VÀ AN TOÀN THỰC HÀNH

Giải bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Giải bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn vào phòng thực hành

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

Giải bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

Giải bài 4: Đo nhiệt độ

Giải bài tập (Chủ đề 1 và 2)

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

Giải bài 26: Lực và tác dụng của lực

Giải bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Giải bài 28: Lực ma sát

Giải bài 29: Lực hấp dẫn

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG


Giải bài 30: Các dạng năng lượng

Giải bài 31: Chuyển hóa năng lượng

Giải bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

Giải bài: Bài tập (Chủ đề 9 và 10)

CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

Giải bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của mặt trời

Giải bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng

Giải bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà

Giải khoa học tự nhiên 6 bài: Bài tập (Chủ đề 11)

=> xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6