Chương 1: một số khái niệm về thiết kế và ngôn từ lập trình bài bác 1: quan niệm lập trình và ngôn từ lập trình bài bác 2: những thành phần của ngôn ngữ lập trình Chương 2: Chương trình dễ dàng và đơn giản Bài 3: cấu tạo chương trình bài bác 4: một trong những kiểu dữ liệu chuẩn chỉnh Bài 5: Khai báo biến bài bác 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán bài bác 7: những thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra dễ dàng Bài 8: biên soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình bài bác tập và thực hành 1 Chương 3: kết cấu rẽ nhánh và lặp bài xích 9: cấu trúc rẽ nhánh bài bác 10: cấu trúc lặp bài xích tập và thực hành 2 Chương 4: Kiểu tài liệu có kết cấu Bài 11: hình dáng mảng bài tập và thực hành thực tế 3 bài tập và thực hành 4 bài xích 12: thứ hạng xâu bài xích tập và thực hành 5 bài xích 13: Kiểu bản ghi nắm tắt chương IV Chương 5: Tệp và thao tác với tệp bài 14: Kiểu tài liệu tệp bài 15: thao tác với tệp bài bác 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp tóm tắt chương V Chương 6: Chương trình nhỏ và lập trình sẵn có cấu tạo Bài tập và thực hành thực tế 6 bài tập và thực hành thực tế 7 bài bác 19: Thư viện công tác con chuẩn chỉnh Bài tập và thực hành thực tế 8 nắm tắt chương VI bài 17: Chương trình nhỏ và phân loại bài 18: Ví dụ về kiểu cách viết và áp dụng chương trình con
*

Sách giáo khoa Tin học tập Lớp 11 - acollegemiscellany.com.vn Tổng phù hợp thuyết, bài xích tập, công thức và cách giải cụ thể tất cả bài tập Tin học tập Lớp 11 ngắn gọn, không thiếu giúp các bạn học tập và ôn thi tốt
list bài giảng

● Chương 1: một số khái niệm về xây dựng và ngôn từ lập trình

● bài bác 1: tư tưởng lập trình và ngôn từ lập trình

● Lý thuyết: có mang lập trình và ngôn ngữ lập trình trang 4 SGK Tin học 11

Lý thuyết: tư tưởng lập trình và ngôn ngữ lập trình trang 4 SGK Tin học tập 11 ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn từ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên và thoải mái hơn, dễ dãi cho đông đảo người lập trình sẵn (không chỉ cho những người lập trình chăm nghiệp).

Bạn đang xem: Sách giáo khoa tin học 11

● bài xích 2: những thành phần của ngữ điệu lập trình

● Lý thuyết: các thành phần của ngữ điệu lập trình trang 9 SGK Tin học 11

Lý thuyết: các thành phần của ngôn ngữ lập trình trang 9 SGK Tin học tập 11 Mỗi ngôn ngữ lập trình có 3 yếu tắc cơ bản, đó là: bảng chữ cái, cú pháp cùng ngữ nghĩa.

● Câu 1 trang 13 SGK Tin học 11

Câu 1 trang 13 SGK Tin học tập 11 tại sao người ta đề xuất xây dựng những ngôn ngữ lập trình sẵn bậc cao?

● Câu 2 trang 13 SGK Tin học 11

Câu 2 trang 13 SGK Tin học 11 lịch trình dịch là gì? vì sao cần phải tất cả chương trình dịch?

● Câu 3 trang 13 SGK Tin học 11

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 11 Biên dịch cùng thông dịch khác nhau như ráng nào?

● Câu 4 trang 13 SGK Tin học tập 11

Câu 4 trang 13 SGK Tin học 11 Hãy cho biết thêm các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

● Câu 5 trang 13 SGK Tin học tập 11

Câu 5 trang 13 SGK Tin học tập 11 Hãy tự viết ra ba tên hợp quy tắc của Pascal.

● Câu 6 trang 13 SGK Tin học 11

Câu 6 trang 13 SGK Tin học tập 11 phần nhiều biểu diễn dưới đây không đề xuất là trình diễn trong Pascal và chứng thật lỗi trong từng ngôi trường hợp.

● Chương 2: Chương trình đối chọi giản

● bài xích 3: kết cấu chương trình

● Lý thuyết: kết cấu chương trình trang 18 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: kết cấu chương trình trang 18 SGK Tin học 11 có thể có các khai báo cho: tên chương trình, thư viện, hằng, vươn lên là và lịch trình con.

● bài bác 4: một số trong những kiểu tài liệu chuẩn

● Lý thuyết: một vài kiểu dữ liệu chuẩn trang 21 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: một trong những kiểu dữ liệu chuẩn trang 21 SGK Tin học tập 11 tài liệu là tin tức đã mã hóa trong trang bị tính. Dữ liệu sau khi tập hòa hợp lại và cách xử lý sẽ đến ta thông tin.

● bài xích 5: Khai báo biến

● Lý thuyết: Khai báo biến trang 22 SGK Tin học 11

Lý thuyết: Khai báo vươn lên là trang 22 SGK Tin học tập 11 trong Pascal, mọi trở thành trong chương trình đều phải khai báo tên và kiểu dữ liệu của nó (có ngôn từ gọi chính là định nghĩa biến). Khai báo biến chuyển để cấp cho phát bộ nhớ cho trở thành và mỗi phát triển thành chỉ được khai báo một đợt trong chương trình.

● bài xích 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

● Lý thuyết: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán trang 24 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán trang 24 SGK Tin học 11 nếu như biểu thức cất một hằng hay đổi thay kiểu thực thì ta tất cả biểu thức số học thực, quý hiếm của biểu thức cũng thuộc dạng hình thực.

● bài bác 7: những thủ tục chuẩn vào/ra đối chọi giản

● Lý thuyết: những thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra đơn giản dễ dàng trang 29 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: những thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản dễ dàng trang 29 SGK Tin học 11 các chương trình đưa tài liệu vào được cho phép đưa dữ liệu từ bàn phím hoặc từ bỏ đĩa vào gán cho các biến và hồ hết chương trình đưa tài liệu ra màn hình, giấy và trên đĩa được điện thoại tư vấn là những thủ tục chuẩn vào/ra 1-1 giản.

● bài 8: soạn thảo, dịch, tiến hành và hiệu chỉnh chương trình

● Lý thuyết: biên soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh lịch trình trang 32 SGK Tin học 11

Lý thuyết: biên soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh lịch trình trang 32 SGK Tin học 11 Khi làm việc với Turbo Pascal, trong vật dụng tính cần phải có các tệp, kia là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.

● bài bác tập và thực hành thực tế 1

● Lý thuyết: bài xích tập và thực hành 1 trang 34 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: bài xích tập và thực hành 1 trang 34 SGK Tin học tập 11 Dịch với sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím alternative text + F9. Lúc dịch chương trình, nếu như thấy có thông tin lỗi, chúng ta nên xem phụ lục 7: một số thông báo lỗi ở cuối giáo trình.

● Câu 1 trang 35 SGK Tin học tập 11

Câu 1 trang 35 SGK Tin học 11 Hãy cho thấy sự khác nhau giữa hằng tất cả đặt tên với biến.

● Câu 2 trang 35 SGK Tin học 11

Câu 2 trang 35 SGK Tin học tập 11 nguyên nhân phải khai báo biến?

● Câu 3 trang 35 SGK Tin học 11

Câu 3 trang 35 SGK Tin học 11 trong Pascal, ví như một biến đổi chỉ nhận quý giá nguyên vào phạm vi từ bỏ 10 mang lại 25532 thì thay đổi đó rất có thể được khai báo bằng những kiểu tài liệu nào?

● Câu 4 trang 35 SGK Tin học tập 11

Câu 4 trang 35 SGK Tin học tập 11 đổi thay P rất có thể nhận những giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và biến A có thể nhận các giá trị 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong những khai báo sau là đúng?

● Câu 5 trang 35 SGK Tin học tập 11

Câu 5 trang 35 SGK Tin học 11 Để tính diện tích s S của hình vuông vắn có những cạnh A với mức giá trị nguyên bên trong phạm vi trường đoản cú 100 mang đến 200, phương pháp khai báo S nào dưới đó là đúng và tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất?

● Câu 6 trang 35 SGK Tin học 11

Câu 6 trang 35 SGK Tin học 11 Hãy viết biểu thức toán học sau đây trong Pascal:

● Câu 7 trang 36 SGK Tin học tập 11

Câu 7 trang 36 SGK Tin học tập 11 Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal tiếp sau đây sang biểu thức toán học tương ứng:

● Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11

Câu 8 trang 36 SGK Tin học tập 11 Hãy viết biểu thức lôgic cho tác dụng true khi tọa độ (x;y) là vấn đề nằm vào vùng gạch chéo cánh kể cả biên của những hình 9.a với 9.b.

● Câu 9 trang 36 SGK Tin học 11

Câu 9 trang 36 SGK Tin học tập 11 Hãy viết lịch trình nhập số a (a>0) rồi tính và đưa ra diện tích s phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả làm cho tròn đến tư chữ số thập phân).

● Câu 10 trang 36 SGK Tin học 11

Câu 10 trang 36 SGK Tin học 11 thiết kế tính và chuyển ra màn hình hiển thị vận tốc V khi đụng đất của một vật rơi từ độ dài h, biết rằng V = √2gh , trong đó g là vận tốc rơi tự do thoải mái và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bàn phím.

● Chương 3: kết cấu rẽ nhánh và lặp

● bài bác 9: cấu trúc rẽ nhánh

● Lý thuyết: cấu trúc rẽ nhánh trang 38 SGK Tin học 11

Lý thuyết: cấu tạo rẽ nhánh trang 38 SGK Tin học 11 Mệnh đề đủ: giả dụ ... Thì .... Nếu như không thì...

● bài xích 10: cấu tạo lặp

● Lý thuyết: cấu tạo lặp trang 42 SGK Tin học 11

Lý thuyết: cấu tạo lặp trang 42 SGK Tin học tập 11 kết cấu lặp là một trong những điều khiển thực hiện các bước lặp đi tái diễn khi chưa đủ tần số lặp hoặc khi một đk nào này còn đúng.

● bài bác tập và thực hành thực tế 2

● hướng dẫn làm bài xích tập và thực hành thực tế 2

hướng dẫn làm bài xích tập và thực hành thực tế 2 Khởi đụng Turbo Pascal: bấm chuột lên biểu tượng Pascal trên screen hoặc lên tệp Turbo.exe trong thư mục BIN của thư mục TP ở ổ đĩa C hoặc ổ đĩa D.

● bài bác tập và thực hành thực tế 2 trang 49 SGK Tin học tập 11

bài bác tập và thực hành thực tế 2 trang 49 SGK Tin học tập 11 xây đắp chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh; làm quen với bài toán hiệu chỉnh chương trình.

● Câu 1 trang 50 SGK Tin học tập 11

Câu 1 trang 50 SGK Tin học 11 Hãy cho biết sự tương tự và khác biệt của hai dạng câu lệnh if - then.

● Câu 2 trang 50 SGK Tin học tập 11

Câu 2 trang 50 SGK Tin học 11 Câu lệnh ghép là gì? tại sao phải có câu lệnh ghép?

● Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11

Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11 rất có thể dùng câu lệnh while-đo để cố kỉnh cho câu lệnh for-do được không? nếu như được, hãy thực hiện điều đỏ cùng với chương trình.

● Câu 6 trang 51 SGK Tin học 11

Câu 6 trang 51 SGK Tin học 11 Lập trình nhằm giải vấn đề cổ sau:

● Câu 7 trang 51 SGK Tin học tập 11

Câu 7 trang 51 SGK Tin học 11 Nhập từ keyboard tuổi của cha và bé (tuổi của phụ vương hơn tuổi con tối thiểu là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi phụ thân gấp đôi tuổi con.

● Câu 4 trang 51 SGK Tin học 11

Câu 4 trang 51 SGK Tin học tập 11 Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

● Câu 5 trang 51 SGK Tin học tập 11

Câu 5 trang 51 SGK Tin học tập 11 xây dựng tính:

● Câu 8 trang 51 SGK Tin học tập 11

Câu 8 trang 51 SGK Tin học 11 Một người gửi tiết kiệm không kì hạn cùng với số tiền A đồng với lãi vay 0,2% từng tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, tín đồ đó rút tiền thì sẽ nhận thấy số chi phí là bao nhiêu. Hiểu được tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí không ki hạn không được xem cộng vào vốn.

● Chương 4: Kiểu tài liệu có cấu trúc

● bài 11: dạng hình mảng

● Lý thuyết: phong cách mảng trang 53 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: phong cách mảng trang 53 SGK Tin học 11 Mảng một chiều là hàng hữu hạn các thành phần cùng kiểu.

● bài tập và thực hành thực tế 3

● bài bác tập và thực hành thực tế 3 trang 63 SGK Tin học tập 11

bài xích tập và thực hành 3 trang 63 SGK Tin học tập 11 cải thiện kĩ năng sử dụng một số trong những câu lệnh và một trong những kiểu tài liệu thông qua việc tìm và đào bới hiểu, chạy thử các chương trình gồm sẵn.

● hướng dẫn bài xích tập và thực hành thực tế 3 trang 63 SGK Tin học 11

phía dẫn bài xích tập và thực hành 3 trang 63 SGK Tin học tập 11 vào hình ờ trên, số phần tử cần nhập vào là 50. Lúc đó, mảng được tạo nên một giải pháp ngẫu nhiên bao gồm 50 số nguyên có giá trị tuyệt đối hoàn hảo không vượt quá 300. Sau đó ta nhập vào số k = 9.

● bài bác tập và thực hành 4

● bài xích tập và thực hành 4 trang 65 SGK Tin học 11

bài tập và thực hành 4 trang 65 SGK Tin học tập 11 Hãy tìm hiểu và thử nghiệm chương trình tiến hành thuật toán thu xếp dãy số nguyên bằng dàn xếp với những giá trị khác biệt của n dưới đây. Qua đó, dấn xét về thời gian chạy của chương trình.

● khuyên bảo làm bài xích tập và thực hành 4 trang 65 SGK Tin học tập 11

giải đáp làm bài bác tập và thực hành thực tế 4 trang 65 SGK Tin học 11 sau thời điểm nhập chương trình, mang lại chương trình chạy và nhập số bộ phận của dãy, ví dụ điển hình với n= 10, thì cực hiếm các thành phần của mảng bỗng nhiên được tạo ra như sau:

● bài 12: kiểu dáng xâu

● Lý thuyết: thứ hạng xâu trang 68 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: kiểu xâu trang 68 SGK Tin học tập 11 Biểu thức gồm những toán hạng là trở nên xâu, thay đổi kí từ hoặc hằng xâu được điện thoại tư vấn là biểu thức xâu.

● bài xích tập và thực hành thực tế 5

● bài xích tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11

bài xích tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học tập 11 Nhập vào từ bàn phím một xâu. Sửa chữa thay thế tất cả những cụm kí tự "anh" bởi cụm từ bỏ "em".

● giải đáp làm bài bác tập và thực hành thực tế 5 trang 73 SGK Tin học 11

lí giải làm bài xích tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học tập 11 lịch trình sau đây dùng để làm kiểm tra coi xâu nhập vào liệu có phải là xâu palindrome tuyệt không.

● bài 13: Kiểu phiên bản ghi

● Lý thuyết: Kiểu bản ghi trang 74 SGK Tin học 11

Lý thuyết: Kiểu phiên bản ghi trang 74 SGK Tin học tập 11 dữ liệu kiểu bạn dạng ghi dùng để mô tả các đối tượng người tiêu dùng có cùng một trong những thuộc tính mà những thuộc tính rất có thể có các kiểu tài liệu khác nhau;

● nắm tắt chương IV

● bắt tắt định hướng chương 4

nắm tắt kim chỉ nan chương 4 Kiểu dữ liệu có cấu trúc được chế tạo từ hầu hết kiểu tài liệu đã gồm theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn từ lập trình cung cấp;

● Câu 1 trang 79 SGK Tin học 11

Câu 1 trang 79 SGK Tin học tập 11 tại sao mảng là kiểu tài liệu có cấu trúc?

● Câu 2 trang 79 SGK Tin học tập 11

Câu 2 trang 79 SGK Tin học 11 tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

● Câu 3 trang 79 SGK Tin học 11

Câu 3 trang 79 SGK Tin học tập 11 Các thành phần của mảng hoàn toàn có thể có rất nhiều kiểu gì?

● Câu 4 trang 79 SGK Tin học tập 11

Câu 4 trang 79 SGK Tin học tập 11 Tham chiếu đến thành phần của mảng bằng phương pháp nào?

● Câu 5 trang 79 SGK Tin học tập 11

Câu 5 trang 79 SGK Tin học tập 11 Viết lịch trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) với dãy A bao gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt đối lớn rộng 1000. Hãy cho thấy thêm dãy A tất cả phải là một trong những cấp số cộng hay không và thông báo tác dụng ra tấm che hình.

● bài bác 6 trang 79 SGK Tin học 11

bài 6 trang 79 SGK Tin học 11 Viết công tác nhập từ keyboard số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A bao gồm N số nguyên A1, A2 .. Có mức giá trị hoàn hảo không to hơn 1000. Hãy đưa ra những tin tức sau:

● Câu 7 trang 79 SGK Tin học 11

Câu 7 trang 79 SGK Tin học tập 11 Viết lịch trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra screen số hạng đồ vật N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của người tiêu dùng thực hiện với mức giá trị lớn số 1 của N là bao nhiêu?

● bài xích 8 trang 79 SGK Tin học 11

bài bác 8 trang 79 SGK Tin học 11 Chương trình sau đây thực hiện phần lớn gì?

● Câu 9 trang 80 SGK Tin học 11

Câu 9 trang 80 SGK Tin học tập 11 cho mảng nhị chiều kích cỡ nxm với các bộ phận là các số nguyên. Tìm trong những dòng phần tử lớn duy nhất rồi đổi nơi nó với bộ phận có chỉ số dòng bởi chỉ số cột.

● Câu 10 trang 80 SGK Tin học tập 11

Câu 10 trang 80 SGK Tin học tập 11 Viết công tác nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s gồm độ dài không thật 100. Hãy cho biết thêm có bao nhiêu chữ số thập phân mở ra trong xâu s. Thông báo kết quả ra màn hình.

● Câu 11 trang 80 SGK Tin học tập 11

Câu 11 trang 80 SGK Tin học 11 Hãy bổ sung cập nhật thêm công tác xeploai (ở §13) phần lớn lệnh quan trọng để chương trình giới thiệu danh sách học sinh xếp các loại A.

● Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

● bài xích 14: Kiểu tài liệu tệp

● Lý thuyết: Kiểu tài liệu tệp trang 82 SGK Tin học 11

Lý thuyết: Kiểu dữ liệu tệp trang 82 SGK Tin học tập 11 dữ liệu kiểu tệp được giữ trữ lâu dài hơn ở bộ lưu trữ ngoài (đĩa từ, CD, USB,..) và vẫn tồn tại khi tắt nguồn điện;

● bài xích 15: thao tác với tệp

● Lý thuyết: thao tác với tệp trang 83 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: thao tác với tệp trang 83 SGK Tin học tập 11 Tên biến đổi tệp (hay call là biến đổi tệp) phải theo đúng quy biện pháp đặt tên. Khai báo trở nên tệp để sau đó hoàn toàn có thể thực hiện nay các thao tác làm việc với tệp trải qua biến tệp.

● bài 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp

● Lý thuyết: Ví dụ làm việc với tệp trang 87 SGK Tin học 11

Lý thuyết: Ví dụ làm việc với tệp trang 87 SGK Tin học 11 lịch trình đọc các cặp tọa độ tự tệp TRAI.TXT, tính và giới thiệu màn hình khoảng cách (với độ đúng chuẩn hai chữ số sau dấu chấm thập phân) thân hai trại của mỗi giáo viên nhà nhiệm với trại của thầy hiệu trưởng:

● bắt tắt chương V

● bắt tắt triết lý Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

bắt tắt kim chỉ nan Chương 5: Tệp và thao tác với tệp việc trao đổi tài liệu với bộ nhớ lưu trữ ngoài được thực hiện thông qua kiểu tài liệu tệp;

● Câu 1 trang 89 SGK Tin học tập 11

Câu 1 trang 89 SGK Tin học 11 Nêu một trong những trường hợp rất cần phải dùng tệp.

● Câu 2 trang 89 SGK Tin học 11

Câu 2 trang 89 SGK Tin học 11 vào sơ đồ thao tác với tệp, khi nên nhập tài liệu từ tệp bắt buộc dùng những thao tác nào?

● Câu 3 trang 89 SGK Tin học tập 11

Câu 3 trang 89 SGK Tin học 11 tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?

● Câu 4 trang 89 SGK Tin học 11

Câu 4 trang 89 SGK Tin học tập 11 tại sao phải sử dụng câu lệnh đóng góp tệp sau khi đã hoàn thành ghi tài liệu vào tệp?

● Chương 6: Chương trình bé và lập trình có cấu trúc

● bài xích tập và thực hành thực tế 6

● bài xích tập và thực hành 6 trang 103 SGK Tin học 11

bài tập và thực hành thực tế 6 trang 103 SGK Tin học tập 11 Trước hết, hãy mày mò việc gây ra hai giấy tờ thủ tục sau đây:

● khuyên bảo làm bài tập và thực hành thực tế 6 trang 103 SGK Tin học 11

gợi ý làm bài bác tập và thực hành 6 trang 103 SGK Tin học tập 11 Hai thủ tục CatDan(s1,s2) với CanGiua(s) sẽ được dùng vào một chương trình để gia công một mẫu chữ chạy xe trên màn hình.

● bài bác tập và thực hành 7

● bài tập và thực hành thực tế 7 trang 105 SGK Tin học tập 11

bài bác tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học tập 11 mày mò việc xây dựng các hàm cùng thủ tục tiến hành tính độ dài những cạnh, chu vi. Diện tích, kiểm tra các tính đều, cân, vuông cỦa tam giác được trình bày dưới đây:

● giải đáp làm bài bác tập và thực hành thực tế 7 trang 105 SGK Tin học 11

chỉ dẫn làm bài xích tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học tập 11 Câu này nhằm mục đích khám phá việc xây dựng những hàm cùng thủ tục thực hiện tính độ dài những cạnh, chu vi, diện tích, kiểm tra những tính đều, cân, vuông của tam giác.

● bài xích 19: thư viện chương trình con chuẩn

● Lý thuyết: Thư viện công tác con chuẩn trang 110 SGK Tin học tập 10

Lý thuyết: Thư viện lịch trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10 thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến bài toán quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính.

● bài tập và thực hành thực tế 8

● bài xích tập và thực hành thực tế 8 trang 115 SGK Tin học 11

bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học tập 11 Chương trình dưới đây vẽ những đường cấp khúc “ngẫu nhiên” nhờ thủ tục LineTo, mỗi đoạn tất cả một color ngẫu nhiên.

● trả lời làm bài tập và thực hành thực tế 8 trang 115 SGK Tin học 11

gợi ý làm bài tập và thực hành thực tế 8 trang 115 SGK Tin học tập 11 lịch trình vẽ các đường vội vàng khúc “ngẫu nhiên”, mỗi đoạn bao gồm một màu ngẫu nhiên.

● nắm tắt chương VI

● cầm tắt lý thuyết chương 6

bắt tắt định hướng chương 6 Chương trình bé đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong lập trình, quan trọng đặc biệt trong lập trình bao gồm cấu trúc.

● Câu 1 trang 117 SGK Tin học tập 11

Câu 1 trang 117 SGK Tin học tập 11 Hãy nêu sự như thể nhau và không giống nhau giữa thủ tục và hàm.

● Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11

Câu 2 trang 117 SGK Tin học tập 11 lịch trình con có thể không tất cả tham số được không? cho ví dụ.

● Câu 3 trang 117 SGK Tin học tập 11

Câu 3 trang 117 SGK Tin học 11 Hãy đến ví dụ lịch trình con có khá nhiều hơn một kết quả ra.

Xem thêm: (Pdf) Bài Tập Pascal Lớp 11 Kiểu Mảng Một Chiều, Bài Tập Kiểu Mảng

● Câu 4 trang 117 SGK Tin học tập 11

Câu 4 trang 117 SGK Tin học tập 11 Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của nhì số nguyên dương a, b. Hãy cho thấy thêm trong trường phù hợp này viết chương trình nhỏ dưới dạng hàm hay thủ tục là thuận lợi hơn. Vì chưng sao?

● bài 17: Chương trình bé và phân loại

● bài xích 18: Ví dụ về phong thái viết và thực hiện chương trình con

● Lý thuyết: Ví dụ về phong thái viết và áp dụng chương trình con trang 96 SGK Tin học tập 11

Lý thuyết: Ví dụ về kiểu cách viết và thực hiện chương trình nhỏ trang 96 SGK Tin học tập 11 Đầu thủ tục gồm tên thích hợp procedure, tiếp sau là tên thủ tục. List tham số có thể có hoặc không.