CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU bài 1. Một trong những khái niệm cơ bạn dạng Bài 2. Hệ quản ngại trị cơ sở tài liệu CHƯƠNG II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS bài 3. Giới thiệu Microsoft Access bài bác 4. Kết cấu bảng bài bác 5. Các làm việc cơ bản trên bảng bài bác 6. Biểu mẫu bài 8. Truy nã vấn tài liệu Bài 9. Report và kết xuất báo cáo CHƯƠNG III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU quan liêu HỆ bài xích 10. Cơ sở tài liệu quan hệ bài bác 11. Các thao tác làm việc với cơ sở tài liệu quan hệ CHƯƠNG IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU bài bác 12. Các loại phong cách thiết kế của hệ cơ sở dữ liệu Bài 13. Bảo mật thông tin trong những hệ cơ sở dữ liệu


Bạn đang xem: Sách giáo khoa tin học 12

*

Sách giáo khoa Tin học tập Lớp 12 - acollegemiscellany.com.vn Tổng hợp lý và phải chăng thuyết, bài bác tập, bí quyết và giải pháp giải chi tiết tất cả bài xích tập Tin học Lớp 12 ngắn gọn, không thiếu giúp chúng ta học tập với ôn thi giỏi danh sách bài giảng

● CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

● bài 1. Một trong những khái niệm cơ bản

● Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Nêu một vận dụng CSDL của một đội chức nhưng mà em biết

● Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Hãy rõ ràng CSDL cùng với hệ quản trị CSDL?

● Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 mang sử yêu cầu xây dựng một csdl để quản ngại lí mượn/ trả sách đến thư viện.Bạn đã xem: Sách giáo khoa tin học tập 12

● Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Hãy nêu ví dụ minh họa cho 1 vài yêu cầu cơ phiên bản đối cùng với hệ CSDL?

● bài 2. Hệ quản lí trị các đại lý dữ liệu

● Câu 1. Trang đôi mươi Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 1. Trang trăng tròn Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm gần như gì

● Câu 2. Trang đôi mươi Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 2. Trang trăng tròn Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Hãy kể các loại thao tác làm việc dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

● Câu 3. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 3. Trang đôi mươi Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 do sao hệ QTCSDL lại phải có tác dụng kiểm rà soát và tinh chỉnh các truy cập đến CSDL? Hãy nêu lấy ví dụ như minh họa

● Câu 4. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 4. Trang trăng tròn Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Khi thao tác với những hệ database em hy vọng giữ sứ mệnh gì

● Câu 5. Trang đôi mươi Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 5. Trang đôi mươi Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 vào các công dụng của hệ QTCSDL, theo em tính năng nào là quan trọng nhất? do sao?

● Câu 6. Trang trăng tròn Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 6. Trang trăng tròn Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Hãy trình diễn sơ lược vể hoạt động của một hệ QTCSDL?

● CHƯƠNG II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

● bài xích 3. Reviews Microsoft Access

● Câu 1. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 1. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Access là gì? Hãy nói các chức năng chính của Access

● Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Liệt kê các loại đối tượng người tiêu dùng cơ bạn dạng trong Access?

● Câu 3. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 3. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 tất cả những chế độ nào để làm việc với các đối tượng

● Câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Có những phương pháp nào để tạo đối tượng trong Access

● Câu 5. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 5. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Nêu các thao tác khởi động và ngừng Access

● bài bác 4. Cấu tạo bảng

● Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 vì sao trong một bảng không thể bao gồm hai hàng đồng nhất nhau

● Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Trong quản lý học sinh dự kỳ thi giỏi nghiệp, theo em hoàn toàn có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho từng thuộc tính sau đây:

● Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Hãy nêu quá trình để xác minh khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2

● Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 khi nhập dữ liệu, ngôi trường nào không được để trống

● Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Liệt kê một số thao tác có thể được tiến hành trong cơ chế thiết kế bảng

● bài 5. Các làm việc cơ bạn dạng trên bảng

● Câu 1. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Hãy liệt kê các thao tác làm việc cơ bạn dạng khi thao tác với bảng

● Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 vào bảng Hoc_sinh(h.24) hãy chỉ ra rằng các làm việc sắp xếp những bảng ghi tăng cao theo trường To

● Câu 3. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

● bài xích 6. Biểu mẫu

● Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Hãy cho biết sự khác biệt giữa chế độ biểu mẫu mã và chính sách thiết kế của biểu mẫu

● Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Hãy nêu lắp thêm tự các thao tác tạo biểu mẫu bởi thuật sĩ

● Câu 3. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 3. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Hãy nêu công việc tạo biểu chủng loại để nhập với sửa thông tin cho từng học sinh

● bài bác 8. Truy vấn dữ liệu

● Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 mẫu mã hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

● Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Liệt kê các bước cần tiến hành khi chế tạo mẫu hỏi

● Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 cho 1 ví dụ về biểu thức vào Access.

● Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 cỗ lọc trong bảng khác đk chọn trong mẫu mã hỏi như vậy nào?

● Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Nêu một vài ví dụ bộc lộ sự cần thiết của ngôi trường tính toán

● bài xích 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

● Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Hãy nêu những ưu thế của báo cáo

● Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 thắc mắc và câu trả lời tương ứng

● Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 tại sao nên khám nghiệm lại report trước lúc in?

● CHƯƠNG III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU quan tiền HỆ

● bài 10. Cơ sở tài liệu quan hệ

● Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Theo em, lúc xét một mô hình dữ liệu ta cần ân cần những yếu tố nào?

● Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Hãy nêu những khái niệm cơ bản mà em biết về hệ csdl quan hệ

● Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Những tiêu chuẩn nào giúp ta lựa chọn khóa bao gồm cho bảng? Hãy cho ví dụ với giải thích

● bài bác 11. Các thao tác với cơ sở tài liệu quan hệ

● Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Hãy nêu một quá trình có thể dùng máy vi tính để quản ngại lý

● Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Trong việc quản lí ở thắc mắc 1. Hãy cho thấy đối tượng cần thống trị và thông tin cần quản lí lí.

● Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 bao giờ thông tin trong csdl nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

● Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 bao giờ cần kết xuất thông tin từ database nói trên cùng những thông tin nào được kết xuất?

● Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 Hãy cho một trong những ví dụ về bài toán truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở việc này

● CHƯƠNG IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

● bài xích 12. Các loại bản vẽ xây dựng của hệ cơ sở dữ liệu

● Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ csdl phân tán

● Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 tại sao ngân sách chi tiêu phần cứng vào hệ csdl khách chủ giảm

● Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12

Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 vị sao nói hiệu năng hệ thống của database phân tán được nâng cao

● bài xích 13. Bảo mật thông tin thông tin trong những hệ đại lý dữ liệu

● Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Nêu các chiến thuật báo mật công ty yếu

● Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12 với vị trí người dùng, em rất có thể làm gì để đảm bảo an toàn hê thống khi khai thác dữ liệu

● Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 Biên phiên bản hệ thống dùng để làm gì?

● Câu 4.

Xem thêm: Lương Cạnh Tranh Là Gì ? 5 Ngành Nghề Sở Hữu Mức Lương Cạnh Tranh Cao

Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học tập 12

Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin học 12 mang lại ví dụ để giải thích lí do cần được thường xuyên đổi khác tham số của hệ thống bảo vệ